Các bài hát cấp độ trung cấp

Let It Go
Let It Go
Demi Lovato
VIP
Xem bài hát
Why Not Me
Why Not Me
Enrique Iglesias
VIP
Xem bài hát
When You're Gone
When You're Gone
Avril Lavigne
VIP
Xem bài hát
Hello Vietnam
Hello Vietnam
Quynh Anh Pham
VIP
Xem bài hát
All My Life
All My Life
Shayne Ward
VIP
Xem bài hát
As Long As You Love Me
As Long As You Love Me
Justin Bieber
VIP
Xem bài hát
Baby
Baby
Justin Bieber
VIP
Xem bài hát
One Time
One Time
Justin Bieber
VIP
Xem bài hát
What Makes You Beautiful?
What Makes You Beautiful?
One Direction
VIP
Xem bài hát
Take A Bow
Take A Bow
Rihanna
VIP
Xem bài hát
We Found Love
We Found Love
Rihanna
VIP
Xem bài hát
Only Girl (In The World)
Only Girl (In The World)
Rihanna
VIP
Xem bài hát
Diamonds
Diamonds
Rihanna
VIP
Xem bài hát
Try
Try
P!nk
VIP
Xem bài hát
Just Give Me A Reason
Just Give Me A Reason
P!nk
VIP
Xem bài hát
Back To December
Back To December
Taylor Swift
VIP
Xem bài hát
22
22
Taylor Swift
VIP
Xem bài hát
Bad Blood
Bad Blood
Taylor Swift
VIP
Xem bài hát
You belong with me
You belong with me
Taylor Swift
VIP
Xem bài hát
My Life Would Suck Without You
My Life Would Suck Without You
Kelly Clarkson
VIP
Xem bài hát
Because Of You
Because Of You
Kelly Clarkson
VIP
Xem bài hát
Stronger
Stronger
Kelly Clarkson
VIP
Xem bài hát
The One That Got Away
The One That Got Away
Katty Perry
VIP
Xem bài hát
Firework
Firework
Katty Perry
VIP
Xem bài hát
Wide Awake
Wide Awake
Katty Perry
VIP
Xem bài hát
Unconditionally
Unconditionally
Katty Perry
VIP
Xem bài hát
California Gurls
California Gurls
Katty Perry
VIP
Xem bài hát
Last Friday Night
Last Friday Night
Katty Perry
VIP
Xem bài hát
Chasing Pavements
Chasing Pavements
Adele
VIP
Xem bài hát
Hello
Hello
Adele
VIP
Xem bài hát
Someone like you
Someone like you
Adele
VIP
Xem bài hát
More than that
More than that
Backstreet Boys
VIP
Xem bài hát
Swear it again
Swear it again
Westlife
VIP
Xem bài hát
Fool again
Fool again
Westlife
VIP
Xem bài hát
You raise me up
You raise me up
Westlife
VIP
Xem bài hát
Tonight
Tonight
Westlife
VIP
Xem bài hát
If I Let You Go
If I Let You Go
Westlife
VIP
Xem bài hát