Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Lately I've been, I've been losing sleep Gần đây anh hay mất ngủ Dreaming about the things that we could be Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có But, baby I've been, I've been praying hard Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều Said no more counting dollars, we'll be counting stars Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao Yeah, we'll be counting stars Chúng ta sẽ cùng đếm những vì sao I see this life like a swinging vine Anh nhận thấy cuộc đời này như một cành cây lung lay Swing my heart across the line Lay động trái tim anh vượt qua giới hạn In my face is flashing signs Và gương mặt anh đang biểu hiện điều đó Seek it out and ye shall find Tìm đi rồi em sẽ tìm thấy Old but I'm not that old Già dặn nhưng anh không phải già có tuổi Young but I'm not that bold Trẻ trung nhưng anh không dạn dĩ And I don't think the world is sold Anh không nghĩ thế giới này đã bị bán đi I'm just doing what we're told Anh chỉ làm những điều mà chúng ta được chỉ bảo And I feel something so right by doing the wrong thing Làm điều sai trái anh lại có cảm giác thật tuyệt And I feel something so wrong by doing the right thing Và khi làm điều đúng đắn anh lại có cảm giác thật sai lầm I could lie, couldn't l, couldn't l Anh có thể lừa dối, liệu anh có thể Every thing that kills me makes me feel alive Những thứ tưởng như giết chết anh lại khiến anh tràn đầy sống Lately I've been, I've been losing sleep Gần đây anh hay mất ngủ Dreaming about the things that we could be Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có But, baby I've been, I've been praying hard Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều Said no more counting dollars, we'll be counting stars Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao Lately I've been, I've been losing sleep Gần đây anh hay mất ngủ Dreaming about the things that we could be Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có But, baby I've been, I've been praying hard Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều Said no more counting dollars, we'll be-we'll be counting stars Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao I feel her love and I feel it burn Anh cảm nhận được tình yêu của em và anh cảm giác nó đốt cháy Down this river every time Con sông này Hope is our four-letter word Hy vọng là một từ có bốn chữ Make that money watch it burn Kiếm tiền và nhìn chúng bị thiêu rụi Old but, I'm not that old Già dặn nhưng anh không phải già có tuổi Young, but I'm not that bold Trẻ trung nhưng anh không dạn dĩ I don't think the world is sold Anh không nghĩ thế giới này đã bị bán đi I'm just doing what we're told Anh chỉ làm những điều mà chúng ta được chỉ bảo And I feel something so wrong by doing the right thing Và khi làm điều đúng đắn anh lại có cảm giác thật sai lầm I could lie, couldn't l, couldn't l Anh có thể lừa dối, liệu anh có thể Everything that drowns me makes me wanna fly Những thứ tưởng như dìm chết anh lại khiến anh muốn được bay cao Lately I've been, I've been losing sleep Gần đây anh hay mất ngủ Dreaming about the things that we could be Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có But, baby I've been, I've been praying hard Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều Said no more counting dollars, we'll be counting stars Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao Lately I've been, I've been losing sleep Gần đây anh hay mất ngủ Dreaming about the things that we could be Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có But, baby I've been, I've been praying hard Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều Said no more counting dollars, we'll be-we'll be counting stars Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao Take that money watch it burn Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learned Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch Take that money watch it burn Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learned Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch Take that money watch it burn Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learned Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch Take that money watch it burn Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learned Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch Everything that kills me Những thứ tưởng như giết chết anh Makes me feel alive Lại khiến anh tràn đầy sống Lately I've been, I've been losing sleep Gần đây anh hay mất ngủ Dreaming about the things that we could be Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có But, baby I've been, I've been playing hard Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều Said no more counting dollars, we'll be counting stars Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao Lately I've been, I've been losing sleep Gần đây anh hay mất ngủ Dreaming about the things that we could be Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có But, baby I've been, I've been playing hard Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều Said no more counting dollars, we'll be-we'll be counting stars Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao Take that money watch it burn Hãy lấy hết tiền đi và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learned Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch Take that money watch it burn Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learned Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch Take that money watch it burn Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learned Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch Take that money watch it burn Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learned Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.