Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Share my life, take me for what I am Hãy cùng chia sẻ cuộc sống này và chấp nhận chính con người em 'Cause I'll never change all my colours for you Vì em sẽ không bao giờ thay đổi bản thân mình vì anh Take my love, I'll never ask for too much Cứ nhận lấy tình yêu của em đi, em sẽ không bao giờ đòi hỏi quá nhiều Just all that you are and everything that you do Chỉ cần anh cứ là chính mình I don't really need to look very much further Em chẳng cần phải nhìn quá xa I don't want to have to go where you don't follow Em không muốn phải đến nơi không có anh đi cùng I won't hold it back again, this passion inside Em sẽ không kìm nén những khao khát trong em thêm nữa đâu Can't run from myself Không thể nào lừa dối chính mình nữa There's nowhere to hide Em không thể trốn tránh được nữa Don't make me close one more door Đừng từ chối em I don't wanna hurt anymore Em không muốn bị tổn thương nữa đâu Stay in my arms if you dare Hãy ở lại trong vòng tay này nếu anh đủ can đảm Or must I imagine you there Hay em phải tưởng tượng rằng anh đang kề bên em Don't walk away from me... Đừng bỏ rơi em... I have nothing, nothing, nothing Em chẳng có gì cả, chẳng có bất cứ thứ gì If I don't have you, you Nếu cuộc đời em thiếu vắng anh You ,you, you Anh You see through right to the heart of me Anh thấu hiểu con tim em You break down my walls with the strength of you love Anh tiến vào tâm hồn em bằng tình yêu nồng cháy của mình I never knew love like I've known it with you Em chưa từng được yêu thật sự đến khi em gặp anh Will a memory survive, one I can hold on to Em sẽ luôn giữ mãi những kí ức đẹp này I don't really need to look very much further Em chẳng cần phải nhìn quá xa I don't want to have to go where you don't follow Em không muốn phải đến nơi không có anh đi cùng I won't hold it back again, this passion inside Em sẽ không kìm nén những khao khát trong em thêm nữa đâu Can't run from myself Không thể nào lừa dối chính mình nữa There's nowhere to hide Em không thể trốn tránh được nữa Your love I'll remember forever Mãi mãi, con tim em chỉ hướng về anh Don't make me close one more door Đừng từ chối em I don't wanna hurt anymore Em không muốn bị tổn thương nữa đâu Stay in my arms if you dare Hãy ở lại trong vòng tay này nếu anh đủ can đảm Or must I imagine you there Hay em phải tưởng tượng rằng anh đang kề bên em Don't walk away from me Đừng bỏ rơi em I have nothing, nothing, nothing Em chẳng có gì cả, chẳng có bất cứ thứ gì Don't make me close one more door Đừng từ chối em I don't wanna hurt anymore Em không muốn bị tổn thương nữa đâu Stay in my arms if you dare Hãy ở lại trong vòng tay này nếu anh đủ can đảm Or must I imagine you there Hay em phải tưởng tượng rằng anh đang kề bên em Don't walk away from me... Đừng bỏ rơi em... I have nothing, nothing, nothing Em chẳng có gì cả, chẳng có bất cứ thứ gì If I don't have you, you Nếu cuộc đời em thiếu vắng anh If I don't have you Nếu cuộc đời em thiếu vắng anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.