Yêu thích
Xem thêm
Come with me Hãy đến với anh Stay the night Hãy ở lại đêm nay You say the words but boy it don't feel right Anh nói những lời ấy nhưng em cảm thấy không thật lòng chút nào What do ya expect me to say (You know it's just too little too late) Anh trông đợi em nói điều gì đây? (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) You take my hand Anh nắm lấy tay em And you say you've changed Và nói rằng anh đã thay đổi But boy you know your begging don't fool me Nhưng anh à anh biết không sự cầu xin của anh không lừa được em đâu Because to you it's just a game (You know it's just too little too late) Bởi vì với anh em biết đây chỉ là cuộc vui mà thôi (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) So let me on down Vì vậy hãy buông em ra 'Cause time has made me strong Bởi vì thời gian đã khiến em trở nên mạnh mẽ I'm starting to move on Em đang bắt đầu quên đi quá khứ I'm gonna say this now Em sẽ nói điều này ngay lúc này Your chance has come and gone Cơ hội của anh đã đến và đi And you know... Và anh biết đấy… It's just too little too late Tất cả đã quá muộn rồi A little too wrong Đã quá sai lầm rồi And I can't wait Và em không thể chờ đợi thêm nữa But you know all the right things to say (You know it's just too little too late) Nhưng anh luôn biết nói những lời đúng đắn (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) You say you dream of my face Anh nói anh mơ về em But you don't like me Nhưng anh đâu có thích em You just like the chase Anh chỉ thích trò theo đuổi To be real Thực sự là It doesn't matter anyway (You know it's just too little too late) Điều đó chẳng còn quan trọng nữa (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) Yeah yeaaahhh... It's just too little too late... Mhmmm Yeah yeaaahhh...Tất cả đã quá muộn rồi... Mhmmm I was young Em còn trẻ And in love Và đã yêu I gave you everything Em đã trao cho anh tất cả But it wasn't enough Nhưng thế vẫn chưa đủ And now you wanna communicate (You know it's just too little too late) Và giờ đây anh lại muốn nói chuyện với em (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) Go find someone else Hãy đi mà kiếm một ai khác I'm letting you go Em sẽ từ bỏ anh I'm loving myself Em sẽ tự trân trọng mình You got a problem Anh có khó khăn But don't come asking me for help Thì đừng có đến mà xin em giúp đỡ 'Cause you know... Vì anh biết đấy… It's just too little too late Tất cả đã quá muộn rồi A little too wrong Đã quá sai lầm rồi And I can't wait Và em không thể chờ đợi thêm nữa But you know all the right things to say (You know it's just too little too late) Nhưng anh luôn biết nói những lời đúng đắn (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) You say you dream of my face Anh nói anh mơ về em But you don't like me Nhưng anh đâu có thích em You just like the chase Anh chỉ thích trò theo đuổi To be real Thực sự là It doesn't matter anyway (You know it's just too little too late) Điều đó chẳng còn quan trọng nữa (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) I can love with all of my heart, baby Em có thể yêu với cả con tim mình, anh yêu I know I have so much to give (I have so much to give) Em biết em trao đi quá nhiều điều (Em trao đi quá nhiều điều) With a player like you I don't have a prayer Với một tay chơi như anh, em không cần một lời khẩn cầu nào nữa That's no way to live Không thể sống thế được Ohhhh... mmm nooo Ohhhh... mmm không It's just too little too late Tất cả đã quá muộn rồi Yeaahhhh... Yeaahhhh... It's just too little too late Tất cả đã quá muộn rồi A little too wrong Đã quá sai lầm rồi And I can't wait Và em không thể chờ đợi thêm nữa But you know all the right things to say (You know it's just too little too late) Nhưng anh luôn biết nói những lời đúng đắn (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) You say you dream of my face Anh nói anh mơ về em But you don't like me Nhưng anh đâu có thích em You just the chase Anh chỉ thích trò theo đuổi To be real Thực sự là It doesn't matter anyway (You know it's just too little too late) Điều đó chẳng còn quan trọng nữa (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) You know it's just too little too late Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn It's just too little too late Tất cả đã quá muộn rồi A little too wrong Đã quá sai lầm rồi And I can't wait Và em không thể chờ đợi thêm nữa But you know all the right things to say (You know it's just too little too late) Nhưng anh luôn biết nói những lời đúng đắn (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Too Little Too Late

JoJo

JoJo

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Joanna Noëlle Blagden "JoJo" Levesque (born December 20, 1990) is an American singer, songwriter, and actress. Raised in Foxborough, Massachusetts, she performed in various singing competitions as a child, and after competing on the television show America's Most Talented Kids in 2003, she was noticed by record producer Vincent Herbert who asked her to audition for Blackground Records. JoJo released her eponymous titled debut album in June 2004. "Leave (Get Out)", her debut single, reached number one on the Billboard Pop songs chart, which made her the youngest solo artist to have a number-one single in the United States, at thirteen years old. The song peaked at 12 on the Billboard Hot 100 and was certified gold by the RIAA. The album has since sold over four million copies worldwide to date.

JoJo's second album, The High Road, was released in October 2006. The album's lead single, "Too Little Too Late", was released in August 2006 and reached number three on the Billboard Hot 100. The single was certified platinum by the RIAA in March 2007 and became her first platinum-selling single. The album has since sold over three million copies worldwide.[9] She has also released two mixtapes independently, Can't Take That Away from Me in 2010 and Agápē in December 2012, as well as two EPs, LoveJo (2014) and LoveJo2 (2015) following her signing to Atlantic Records in 2014. On August 21st 2015, JoJo launched her official return with her triple single extended play III. As of November 2013, she has sold more than 7 million albums worldwide and has sold over 2.1 million albums and 4 million digital downloads in the United States alone.

In addition to her music career, JoJo also launched a career in acting. She made guest appearances on several television series, beginning with the 2002 American sitcom The Bernie Mac Show, and later in American Dreams in 2004 and Romeo! in 2006. That same year, JoJo made her feature film debut in two major Hollywood films Aquamarine, and RV. She starred in the Lifetime Television film True Confessions of a Hollywood Starlet in 2008.

Xem thêm
Bình luận