Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I hang up the phone tonight, something happened for the first time Đêm nay khi tôi vừa gác máy, có điều gì đó đã xảy đến với tôi lần đầu tiên Deep inside, it was a rush, what a rush Sâu thẳm trong tôi, đó chính là sự rung động 'Cause the possibility that you would ever feel the same way about me Vì khi biết rằng em có khả năng đáp lại tình cảm của tôi It's just too much, just too much Tôi vô cùng hạnh phúc Why do I keep running from the truth? All I ever think about is you Tại sao tôi cứ chạy trốn sự thật này? Khi em chính là tất cả những gì mà tôi luôn nghĩ đến You got me hypnotized, so mesmerized, and I've just got to know Em khiến tôi say mê, ngây ngất, và tôi chỉ muốn biết Do you ever think when you're all alone all that we could be? Where this thing could go? Khi cô đơn, có bao giờ em nghĩ về chuyện tình đôi ta sẽ ra sao? Sẽ đi về đâu không? Am I crazy or falling in love? Is it real or just another crush? Tôi đang mất lí trí hay tôi đang yêu? Tình cảm này là thật hay chỉ là một rung động? Do you catch a breath when I look at you? Are you holding back like the way I do? Em có cảm thấy như ngừng thở khi tôi nhìn em không? Em có đang kiềm nén cảm xúc mình lại giống như tôi không? 'Cause I'm trying, trying to walk away Bởi vì tôi đang cố chạy trốn But I know this crush ain't going away, going away Dù tôi biết rằng cảm giác này sẽ không bao giờ tan biến Has it ever crossed your mind when we're hanging , spending time, girl Cảm giác đó có bao giờ thoáng qua trong ý nghĩ của em khi hai ta dành thời gian bên nhau? Are we just friends? Is there more? Is there more? Chúng ta chỉ là bạn? Hay có thể tiến xa nữa không? See it's a chance we've gotta take 'cause I believe that Em thấy đó, chúng ta cần phải biết nắm bắt lấy cơ hội vì tôi tin rằng We can make this into something that'll last, last forever, forever Chúng ta có thể khiến tình bạn này thành tình yêu vĩnh cửu Do you ever think when you're all alone Khi cô đơn, có bao giờ em nghĩ về All that we could be? Where this this thing could go? Chuyện tình đôi ta sẽ ra sao? Sẽ đi về đâu không? Am I crazy or falling in love? Tôi đang mất lí trí hay tôi đang yêu? Is it real or just another crush? Tình cảm này là thật hay chỉ là một rung động? Do you catch a breath when I look at you? Em có cảm thấy như ngừng thở khi tôi nhìn em không? Are you holding back like the way I do? Em có đang kiềm nén cảm xúc mình lại giống như tôi không? 'Cause I'm trying, trying to walk away Bởi vì tôi đang cố chạy trốn But I know this crush ain't going away, going away Dù tôi biết rằng cảm giác này sẽ không bao giờ tan biến Why do I keep running from the truth? All I ever think about is you Tại sao tôi cứ chạy trốn sự thật này? Khi em chính là tất cả những gì mà tôi luôn nghĩ đến You got me hypnotized, so mesmerized, and I've just got to know Em khiến tôi say mê, ngây ngất, và tôi chỉ muốn biết Do you ever think when you're all alone all that we could be? Where this thing could go Khi cô đơn, có bao giờ em nghĩ về chuyện tình đôi ta sẽ ra sao? Sẽ đi về đâu? Am I crazy or falling in love? Is it real of just another crush? Tôi đang mất lí trí hay tôi đang yêu? Tình cảm này là thật hay chỉ là một rung động? Do you catch a breath when I look at you? Are you holding back like the way I do, Em có cảm thấy như ngừng thở khi tôi nhìn em không? Em có đang kiềm nén cảm xúc mình lại giống như tôi không? 'Cause I'm trying, trying to walk away Bởi vì tôi đang cố chạy trốn But I know this crush ain't going away Dù tôi biết rằng cảm giác này sẽ không bao giờ tan biến This crush ain't going away Cảm giác này sẽ không bao giờ biến mất

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.