Yêu thích
Xem thêm
You're way too beautiful girl Em là cô gái quá xinh đẹp That's why it'll never work Đó là lí do mà mọi chuyện không thành You'll have me suicidal, suicidal Em sẽ khiến anh phải tự tử đấy When you say it's over Khi mà em nói chuyện tình ta đã kết thúc Damn all these beautiful girls Tất cả những cô gái xinh đẹp đó They only wanna do your dirt Họ chỉ muốn làm em tổn thương thôi They'll have you suicidal, suicidal Họ sẽ khiến em phải tự tử đấy When they say it's over Khi mà họ nói mọi chuyện đã kết thúc See it started at the park Mọi chuyện bắt đầu ở trong công viên Used to chill at the dark Nơi mà chúng ta từng thư giãn khi trời tối Oh when you took my heart Và khi em cướp đi trái tim anh That's when we fell apart Thì đó là lúc đôi ta chia xa Cause we both thought Bởi chúng ta đều nghĩ That love lasts forever (lasts forever) Rằng tình yêu ta sẽ mãi trường tồn (mãi trường tồn) They say we're too young Họ nói chúng ta quá trẻ To get ourselves sprung Để tự do yêu đương Oh we didn't care Nhưng chúng ta chẳng quan tâm We made it very clear Chúng ta cứ yêu nhau And they also said Và họ vẫn cứ nói That we couldn't last together (last together) Chúng ta chẳng thể nào ở bên nhau mãi mãi (bên nhau mãi mãi) See it's very define, girl Em thấy đấy mọi chuyện rất rõ ràng One of a kind Một câu chuyện độc nhất But you mush up my mind Nhưng em vẫn khiến anh bối rối You walk to get declined Em bước đến ai cũng phải nghiêng mình Oh Lord... Ôi lạy Chúa... My baby is driving me crazy Em yêu à em khiến anh như phát điên lên vậy You're way too beautiful girl Em là cô gái quá xinh đẹp That's why it'll never work Đó là lí do mà mọi chuyện không thành You'll have me suicidal, suicidal Em sẽ khiến anh phải tự tử đấy When you say it's over Khi mà em nói chuyện tình ta đã kết thúc Damn all these beautiful girls Tất cả những cô gái xinh đẹp đó They only wanna do your dirt Họ chỉ muốn làm em tổn thương thôi They'll have you suicidal, suicidal Họ sẽ khiến em phải tự tử đấy When they say it's over Khi mà họ nói mọi chuyện đã kết thúc It was back in '99 Cùng trở lại năm 99 nào Watchin' movies all the time Chỉ xem phim cả ngày Oh when I went away Khi anh cất bước ra đi For doin' my first crime Vì vi phạm tội ác đầu tiên trong đời And I never thought Và anh chưa bao giờ nghĩ That we was gonna see each other (see each other) Rằng chúng ta sẽ gặp nhau đâu (gặp nhau) And then I came out Và rồi khi anh bị lộ Mami moved me down South Mẹ chuyển anh xuống miền Nam Oh I'm with my girl Và anh được ở bên cô gái của anh Who I thought was my world Người con gái mà anh nghĩ là cả thế giới của mình It came out to be Để rồi mọi chuyện thành ra là That she wasn't the girl for me (girl for me) Cô ấy không phải cô gái dành cho anh (cô gái dành cho anh) See it's very define girl Em thấy đấy mọi chuyện rất rõ ràng One of a kind Một câu chuyện độc nhất But you mush up my mind Nhưng em vẫn khiến anh bối rối You have to get declined Em bước đến ai cũng phải nghiêng mình Oh Lord... Ôi lạy Chúa... My baby is driving me crazy Em yêu à em khiến anh như phát điên lên vậy You're way too beautiful girl Em là cô gái quá xinh đẹp That's why it'll never work Đó là lí do mà mọi chuyện không thành You'll have me suicidal, suicidal Em sẽ khiến anh phải tự tử đấy When you say it's over Khi mà em nói chuyện tình ta đã kết thúc Damn all these beautiful girls Tất cả những cô gái xinh đẹp đó They only wanna do your dirt Họ chỉ muốn làm em tổn thương thôi They'll have you suicidal, suicidal Họ sẽ khiến em phải tự tử đấy When they say it's over Khi mà họ nói mọi chuyện đã kết thúc Now we're fussin' Giờ đây chúng ta đang giận nhau And now we're fightin' Và giờ đây chúng ta đang cãi nhau Please tell me why Làm ơn cho anh biết tại sao I'm feelin' slighted Anh cảm thấy mình không được coi trọng And I don't know Và anh không biết How to make it better (make it better) Làm sao để mọi chuyện tốt hơn (làm mọi chuyện tốt hơn) You're datin' other guys Em đang hẹn hò với những chàng trai khác You're tellin' me lies Em đang nói với anh những lời dối trá Oh I can't believe Anh không thể nào tin nổi What I'm seein' with my eyes Những gì đang diễn ra trước mắt mình I'm losin' my mind Anh mất trí rồi And I don't think it's clever (think it's clever) Và anh không thể nào suy nghĩ mọi chuyện sáng suốt được (suy nghĩ mọi chuyện sáng suốt) You're way too beautiful girl Em là cô gái quá xinh đẹp That's why it'll never work Đó là lí do mà mọi chuyện không thành You'll have me suicidal, suicidal, suicidal Em sẽ khiến anh phải tự tử đấy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.