Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Yeah, you can be the greatest Yeah, bạn có thể là người vĩ đại nhất You can be the best Bạn có thể là người tuyệt vời nhất You can be the King Kong banging on your chest Bạn có thể là chú khỉ King Kong vỗ ngực ra oai You could beat the world Bạn có thể đánh bại cả thế giới You could beat the war Bạn có thể dập tắt mọi cuộc chiến You could talk to God, go banging on his door Bạn có thể nói chuyện với Chúa, và gõ cánh cửa thiên đường You can throw your hands up Bạn có thể giơ tay cao lên You can beat the clock Bạn có thể làm chủ được bản thân You can move a mountain Bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn You can break rocks Bạn có thể thoát khỏi xiềng xích You can be a master Bạn có thể là một bậc thầy Don't wait for luck Đừng chờ đợi vận may Dedicate yourself and you gon' find yourself Hãy cống hiến hết mình và bạn sẽ thấy mình Standing in the hall of fame (yeah) Đứng trên sảnh đường danh vọng And the world's gonna know your name (yeah) Và cả thế giới sẽ biết đến danh tiếng của bạn 'Cause you burn with the brightest flame (yeah) Vì bạn tỏa sáng rực rỡ And the world's gonna know your name (yeah) Và cả thế giới sẽ biết đến danh tiếng của bạn And you'll be on the walls of the hall of fame Và bạn sẽ được khắc ghi lên sảnh đường danh vọng You can go the distance Bạn có thể bay cao You can run the mile Bạn có thể bay xa You can walk straight through hell with a smile Bạn có thể mỉm cười vượt qua những trải nghiệm đau buồn You can be the hero Bạn có thể là người tiên phong You can get the gold Bạn có thể giành được huy chương vàng Breaking all the records they thought never could be broke Phá vỡ mọi kỉ lục tưởng chừng như không thể Do it for your people Hãy làm thế vì những người thân của bạn Do it for your pride Hãy làm thế vì niềm kiêu hãnh của bạn Never gonna know if you never even try Làm sao bạn biết là không thể nếu như bạn không thử Do it for your country Hãy làm thế vì quê hương của bạn Do it for you name Hãy làm thế vì danh dự của bạn 'Cause there's gonna be a day Bởi vì sẽ có một ngày When you're standing in the hall of fame (yeah) Khi bạn đứng trên sảnh đường danh vọng And the world's gonna know your name (yeah) Và cả thế giới sẽ biết đến danh tiếng của bạn 'Cause you burn with the brightest flame (yeah) Vì bạn tỏa sáng rực rỡ And the world's gonna know your name (yeah) Và cả thế giới sẽ biết đến danh tiếng của bạn And you'll be on the walls of the hall of fame Và bạn sẽ được khắc ghi lên sảnh đường danh vọng Be a champion Hãy là nhà vô địch On the walls of the hall of fame Trên sảnh đường danh vọng Be students, be teachers Hãy là những học sinh, là những giáo viên Be politicians, be preachers Là những nhà chính trị, là nhà thuyết giáo Be believers, be leaders Hãy là những tín đồ, là những người lãnh đạo Be astronauts, be champions Là những nhà du hành vũ trụ, là những nhà vô địch Be true seekers Hãy là những người ngay thẳng Be students, be teachers Hãy là những học sinh, là những giáo viên Be politicians, be preachers Là những nhà chính trị, là nhà thuyết giáo Be believers, be leaders Hãy là những tín đồ, là những người lãnh đạo Be astronauts, be champions Là những nhà du hành vũ trụ, là những nhà vô địch Standing in the hall of fame (ye,ye,yeah) Đứng trên sảnh đường danh vọng And the world's gonna know your name (ye,ye,yeah) Và cả thế giới sẽ biết đến danh tiếng của bạn 'Cause you burn with the brightest flame (ye,ye,yeah) Vì bạn tỏa sáng rực rỡ And the world's gonna know your name (ye,ye,yeah) Và cả thế giới sẽ biết đến danh tiếng của bạn And you'll be on the walls of the hall of fame Và bạn sẽ được khắc ghi lên sảnh đường danh vọng You can be the greatest Yeah, bạn có thể là người vĩ đại nhất You can be the best Bạn có thể là người tuyệt vời nhất You can be the King Kong banging on your chest Bạn có thể là chú khỉ King Kong vỗ ngực ra oai You can beat the world Bạn có thể đánh bại cả thế giới You can beat the war Bạn có thể dập tắt mọi cuộc chiến You can talk to God, go banging on his door Bạn có thể nói chuyện với Chúa, và gõ cánh cửa thiên đường You can throw your hands up Bạn có thể giơ tay cao lên You can beat the clock Bạn có thể làm chủ được bản thân You can move a mountain Bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn You can break rocks Bạn có thể thoát khỏi xiềng xích You can be a master Bạn có thể là một bậc thầy Don't wait for luck Đừng chờ đợi vận may Dedicate yourself and you can find yourself Hãy cống hiến hết mình và bạn sẽ thấy mình Standing in the hall of fame Đứng trên sảnh đường danh vọng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.