Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I'm holding on your rope Tôi đang cố níu kéo lấy em Got me ten feet off the ground Em khiến tôi như lơ lửng mười feet trên không And I'm hearing what you say Và tôi nghe rõ từng lời em nói But I just can't make a sound Nhưng tôi chẳng thể thốt lên lời nào You tell me that you need me Em nói rằng em cần tôi Then you go and cut me down Rồi em lại coi thường tôi But wait Nhưng đợi đã You tell me that you're sorry Em nói với tôi rằng em xin lỗi Didn't think I'd turn around and say Mà không nghĩ rằng tôi sẽ quay đầu lại và nói It's too late to apologize Đã quá trễ để nói lời xin lỗi It's too late Muộn quá rồi I said, it's too late to apologize Tôi nói rằng đã quá trễ để nói lời xin lỗi It's too late Muộn quá rồi I'd take another chance Tôi sẽ cho mình một cơ hội nữa Take a fall Sẽ chấp nhận bẽ mặt Take a shot for you Trao em một cơ hội And I need you like a heart needs a beat Và tôi cần em như một trái tim cần có nhịp đập But it's nothin' new Nhưng đó là điều chúng ta đã biết từ trước Yeah yeah Yeah yeah I loved you with a fire red Tôi đã từng yêu em mãnh liệt Now it's turning blue Bây giờ chỉ còn là nguội lạnh And you say Và em nói Sorry, like the angel heaven let me think was you Xin lỗi, em giống như một thiên thần làm tôi cứ ngỡ hình ảnh ấy là chính con người em But I'm afraid Nhưng tôi e ngại rằng It's too late to apologize Đã quá trễ để nói lời xin lỗi I said, it's too late to apologize Tôi nói rằng đã quá trễ để nói lời xin lỗi It's too late Muộn quá rồi Woahooo woah Woahooo woah It's too late to apologize Đã quá trễ để nói lời xin lỗi I said, it's too late to apologize Tôi nói rằng đã quá trễ để nói lời xin lỗi It's too late Muộn quá rồi I said, it's too late to apologize Tôi nói rằng đã quá trễ để nói lời xin lỗi I said, it's too late to apologize Tôi nói rằng đã quá trễ để nói lời xin lỗi I'm holding on your rope Tôi đang cố níu kéo lấy em Got me ten feet off the ground Em khiến tôi như lơ lửng mười feet trên không

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.