Queen Of My Heart

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Queen Of My Heart. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

WESTLIFE

So here we stand
Chúng ta đang đứng ở đây
In our secret place
Nơi bí mật của hai ta
With a sound of the crowd
Nơi âm thanh ồn ã của đám đông
So far away
Đã cách xa
And you take my hand
Em nắm lấy tay anh
And it feels like home
Và anh cảm thấy như đang ở nhà
We both understand
Cả hai chúng ta đều biết
It's where we belong
Rằng đây là nơi chúng ta thuộc về
So how do I say?
Vậy anh phải nói sao đây?
Do I say goodbye?
Anh phải nói lời chia tay sao?
We both have our dreams
Cả hai chúng ta đều có chung những giấc mơ
We both wanna fly
Chúng ta đều muốn được bay cao
So let's take tonight
Vậy hãy để tối nay
To carry us through
Giúp chúng ta vượt qua
The lonely times
Quãng thời gian cô đơn này
I'll always look back
Anh sẽ luôn nhìn lại
As I walk away
Khi anh cất bước ra đi
This memory will last for eternity
Những hồi ức này mãi trường tồn
And all of our tears
Và những giọt nước mắt của chúng ta
Will be lost in the rain
Sẽ tan biến trong cơn mưa
When I've found my way back
Khi anh tìm thấy con đường trở về
To your arms again
Về với vòng tay em lần nữa
But until that day
Nhưng cho đến ngày đấy
You know you are
Em sẽ biết em chính là
The queen of my heart
Nữ hoàng của trái tim anh
So let's take tonight
Vì thế hãy giữ lấy đêm nay
And never let go
Và không bao giờ ra đi
While dancing we'll kiss
Trong điệu nhạc này chúng ta sẽ hôn nhau
Like there's no tomorrow
Như thể không có ngày mai
As the stars sparkle down
Khi những vì sao toả ánh sáng
Like a diamond ring
Như những chiếc nhẫn kim cương lấp lánh
I'll treasure this moment
Anh sẽ trân trọng phút giây này
Till we meet again
Cho tới khi chúng ta gặp lại
But no matter how far
Dù có bao xa
Or where you may be
Hay dù em ở chốn nao
I just close my eyes
Anh chỉ cần nhắm mắt lại
And you're in my dreams
Và em hiện ra trong giấc mơ của anh
And there you will be
Và em sẽ ở đó
Until we meet
Tới khi ta gặp lại nhau
I'll always look back as I walk away
Khi anh cất bước ra đi anh sẽ luôn nhìn lại
This memory will last for eternity
Những hồi ức này sẽ mãi trường tồn
And all of our tears
Và những giọt nước mắt của chúng ta
Will be lost in the rain
Sẽ tan biến trong cơn mưa
When I've found my way back
Khi anh tìm thấy con đường trở về
To your arms again
Về với vòng tay em lần nữa
But until that day
Nhưng cho đến ngày đấy
You know you are
Em sẽ biết em chính là
The queen of my heart
Nữ hoàng của trái tim anh
I'll always look back as I walk away
Khi anh cất bước ra đi anh sẽ luôn nhìn lại
This memory will last for eternity
Những hồi ức này sẽ mãi trường tồn
And all of our tears
Và những giọt nước mắt của chúng ta
Will be lost in the rain
Sẽ tan biến trong cơn mưa
When I've found my way back
Khi anh tìm thấy con đường trở về
To your arms again
Về với vòng tay em lần nữa
But until that day
Nhưng cho đến ngày đấy
You know you are
Em sẽ biết em chính là
The queen of my heart
Nữ hoàng của trái tim anh
Oh, yeah
Oh yeah
You're the queen of my heart
Em là nữ hoàng của lòng anh
No matter how many years it takes
Dù có mất bao nhiêu năm đi nữa
I'll give it all to you
Anh sẽ hiến dâng cho em tất cả
Oh yeah
Oh yeah
Oh yes you are
Vâng em là
The queen of my heart
Nữ hoàng của lòng anh