Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
So here we stand Chúng ta đang đứng ở đây In our secret place Nơi bí mật của hai ta With a sound of the crowd Nơi âm thanh ồn ã của đám đông So far away Đã cách xa And you take my hand Em nắm lấy tay anh And it feels like home Và anh cảm thấy như đang ở nhà We both understand Cả hai chúng ta đều biết It's where we belong Rằng đây là nơi chúng ta thuộc về So how do I say? Vậy anh phải nói sao đây? Do I say goodbye? Anh phải nói lời chia tay sao? We both have our dreams Cả hai chúng ta đều có chung những giấc mơ We both wanna fly Chúng ta đều muốn được bay cao So let's take tonight Vậy hãy để tối nay To carry us through Giúp chúng ta vượt qua The lonely times Quãng thời gian cô đơn này I'll always look back Anh sẽ luôn nhìn lại As I walk away Khi anh cất bước ra đi This memory will last for eternity Những hồi ức này mãi trường tồn And all of our tears Và những giọt nước mắt của chúng ta Will be lost in the rain Sẽ tan biến trong cơn mưa When I've found my way back Khi anh tìm thấy con đường trở về To your arms again Về với vòng tay em lần nữa But until that day Nhưng cho đến ngày đấy You know you are Em sẽ biết em chính là The queen of my heart Nữ hoàng của trái tim anh So let's take tonight Vì thế hãy giữ lấy đêm nay And never let go Và không bao giờ ra đi While dancing we'll kiss Trong điệu nhạc này chúng ta sẽ hôn nhau Like there's no tomorrow Như thể không có ngày mai As the stars sparkle down Khi những vì sao toả ánh sáng Like a diamond ring Như những chiếc nhẫn kim cương lấp lánh I'll treasure this moment Anh sẽ trân trọng phút giây này Till we meet again Cho tới khi chúng ta gặp lại But no matter how far Dù có bao xa Or where you may be Hay dù em ở chốn nao I just close my eyes Anh chỉ cần nhắm mắt lại And you're in my dreams Và em hiện ra trong giấc mơ của anh And there you will be Và em sẽ ở đó Until we meet Tới khi ta gặp lại nhau I'll always look back as I walk away Khi anh cất bước ra đi anh sẽ luôn nhìn lại This memory will last for eternity Những hồi ức này sẽ mãi trường tồn And all of our tears Và những giọt nước mắt của chúng ta Will be lost in the rain Sẽ tan biến trong cơn mưa When I've found my way back Khi anh tìm thấy con đường trở về To your arms again Về với vòng tay em lần nữa But until that day Nhưng cho đến ngày đấy You know you are Em sẽ biết em chính là The queen of my heart Nữ hoàng của trái tim anh I'll always look back as I walk away Khi anh cất bước ra đi anh sẽ luôn nhìn lại This memory will last for eternity Những hồi ức này sẽ mãi trường tồn And all of our tears Và những giọt nước mắt của chúng ta Will be lost in the rain Sẽ tan biến trong cơn mưa When I've found my way back Khi anh tìm thấy con đường trở về To your arms again Về với vòng tay em lần nữa But until that day Nhưng cho đến ngày đấy You know you are Em sẽ biết em chính là The queen of my heart Nữ hoàng của trái tim anh Oh, yeah Oh yeah You're the queen of my heart Em là nữ hoàng của lòng anh No matter how many years it takes Dù có mất bao nhiêu năm đi nữa I'll give it all to you Anh sẽ hiến dâng cho em tất cả Oh yeah Oh yeah Oh yes you are Vâng em là The queen of my heart Nữ hoàng của lòng anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.