Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Now and then I think of when we were together Đôi khi anh nghĩ về lúc đôi ta còn ở bên nhau Like when you said you felt so happy you could die Khi đó em nói em cảm thấy hạnh phúc đến chết được Told myself that you were right for me Anh tự nhủ với lòng mình rằng em là người dành riêng cho anh But felt so lonely in your company Nhưng anh cảm thấy rất cô đơn khi ở bên cạnh em But that was love and it's an ache I still remember Nhưng đó là tình yêu và là một nỗi đau mà anh vẫn còn nhớ You can get addicted to a certain kind of sadness Em có thể chìm đắm trong nỗi buồn Like resignation to the end Như là sự cam chịu đến lúc kết thúc Always the end Luôn luôn là kết thúc So when we found that we could not make sense Vì vậy, khi chúng ta nhận ra rằng ta chẳng thuộc về nhau Well you said that we would still be friends Em nói rằng chúng ta vẫn sẽ là bạn bè But I'll admit that I was glad that it was over Nhưng anh thừa nhận rằng anh đã rất vui vì điều đó đã kết thúc rồi But you didn't have to cut me off Nhưng em cũng đâu cần phải cắt đứt quan hệ với anh Make out like it never happened Giả vờ như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra And that we were nothing Và chúng ta chẳng là gì của nhau Now I don't even need your love Giờ đây anh thậm chí đâu cần tình yêu của em But you treat me like a stranger Nhưng em đối xử với anh như một kẻ xa lạ And that feels so rough Và điều đó thật tàn nhẫn No you didn't have to stoop so low Không, em không cần phải hạ thấp mình thế đâu Have your friends collect your records Có phải bạn em giấu hết thông tin And then change your number Và rồi đổi cả số điện thoại của em I guess that I don't need that though Anh đoán là anh không cần những thứ đó nữa đâu Now you're just somebody that I used to know Giờ đây em cũng chỉ là một ai đó mà anh từng quen biết Now and then I think of all the times you screwed me over Đôi khi em nghĩ về khoảng thời gian anh gây khó khăn cho em But had me believing it was always something that I'd done Nhưng luôn khiến em tin rằng tất cả đều là lỗi của em But I don't wanna live that way Nhưng em không muốn sống theo cách đó Reading into every word you say Em nghĩ nhiều về từng lời anh nói You said that you could let it go Anh đã nói rằng anh có thể bỏ qua tất cả And I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know Và em sẽ không bắt anh quan tâm đến ai đó mà anh đã từng biết But you didn't have to cut me off Nhưng em cũng đâu cần phải cắt đứt quan hệ với anh Make out like it never happened Giả vờ như chúng ta chưa bao giờ yêu nhau And that we were nothing Và chúng ta chẳng là gì của nhau And I don't even need your love Và anh không cần thứ tình yêu đó của em But you treat me like a stranger Nhưng em đối xử với anh như một kẻ xa lạ And that feels so rough Và điều đó thật tàn nhẫn No you didn't have to stoop so low Không, em không cần phải hạ thấp mình thế đâu Have your friends collect your records Có phải bạn em giấu hết thông tin And then change your number Và rồi đổi cả số điện thoại của em I guess that I don't need that though Anh nghĩ rằng anh không cần những thứ đó nữa đâu Now you're just somebody that I used to know Giờ đây em cũng chỉ là một ai đó mà anh từng quen biết Somebody Một ai đó (I used to know) (Anh đã từng quen biết) Somebody (I used to know) Một ai đó (Anh đã từng quen biết) Now you're just somebody that I used to know Giờ đây em cũng chỉ là một ai đó mà anh từng quen biết Somebody Một ai đó Somebody Một ai đó Somebody, now you're just somebody that Một ai đó, giờ đây em cũng chỉ là một ai đó mà I used to know Anh đã từng biết đến That I used to know Mà anh đã từng biết đến Somebody Một ai đó

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.