Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Uptown girl Cô nàng quý phái She's been living in her uptown world Cô nàng sống trong một thế giới phù hoa I bet she never had a back street guy Anh dám cược là nàng chưa bao giờ biết đến một gã trai đường phố I bet her mama never told her why Anh dám cược là mẹ nàng chẳng bao giờ nói với nàng tại sao I'm gonna try for an uptown girl Anh sẽ thử chinh phục em cô nàng thượng lưu à She's been living in her white bread world Nàng vẫn đang sống trong một thế giới giàu sang As long as anyone with hot blood can Chờ đến khi có anh chàng nào thật nhiệt huyết And now she's looking for a downtown man Và giờ thì nàng đang tìm kiếm một chàng trai như thế That's what I am Người đó chính là anh đấy And when she knows what Và khi nàng biết những gì She wants from her time Nàng muốn trong cuộc đời mình And when she wakes up Và khi nàng thức dậy And makes up her mind Và quyết định đời mình She'll see I'm not so tough Nàng sẽ thấy anh không phải là kẻ vô lại Just because Chỉ bởi vì I'm in love with an uptown girl Anh đã yêu một cô nàng quý phái You know I've seen her in her uptown world Bạn biết đấy tôi đã từng ngắm nhìn nàng trong cái thế giới xa hoa đó She's getting tired of her high class toys Nàng mệt mỏi với những gã công tử trong cái thế giới đó rồi And all her presents from her uptown boys Và cả với những món quà từ những gã đó She's got a choice Nàng đã có một lựa chọn Uptown girl Cô nàng quý phái à You know I can't afford to buy her pearls Em biết đây anh không đủ khả năng mua ngọc trai cho em But maybe someday when my ship comes in Nhưng có lẽ một ngày nào đó anh trúng số She'll understand what kind of guy I've been Và nàng sẽ hiểu được anh là người như thế nào And then I'll win Và rồi anh sẽ chiến thắng And when she's walking Và khi nàng bước đi She's looking so fine Trông nàng mới thật tuyệt làm sao And when she's talking Và khi nàng nói She'll say that she's mine Nàng sẽ nói rằng nàng là của anh She'll say I'm not so tough Nàng sẽ nói anh không phải là kẻ vô lại Just because Chỉ bởi vì I'm in love with an uptown girl Anh đã yêu một cô nàng quý phái She's been living in her white bread world Nàng vẫn đang sống trong một thế giới giàu sang As long as anyone with hot blood can Chờ đến khi có anh chàng nào thật nhiệt huyết And now she's looking for a downtown man Và giờ thì nàng đang tìm kiếm một chàng trai như thế That's what I am Người đó chính là anh đấy Uptown girl Cô nàng quý phái She's my uptown girl Cô nàng quý phái của đời anh You know I'm in love Bạn biết đấy tôi đang yêu With an uptown girl Một cô nàng quý phái My uptown girl Cô nàng quý phái You know I'm in love Bạn biết đấy tôi đang yêu With an uptown girl Một cô nàng quý phái My uptown girl Cô nàng quý phái You know I'm in love Bạn biết đấy tôi đang yêu With an uptown girl Một cô nàng quý phái My uptown girl Cô nàng quý phái

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.