Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I've got fire for a heart Anh có một trái tim tràn đầy nhiệt huyết I'm not scared of the dark Anh không sợ bóng tối You've never seen it look so easy Nhưng em đâu nhận ra điều đó dễ dàng I got a river for a soul and baby you're a boat Em làm chủ cuộc sống của anh Baby you're my only reason Em yêu, em là lẽ sống duy nhất của đời anh If I didn't have you there would be nothing left Nếu không có em, anh sẽ chẳng còn gì cả The shell of a man who could never be his best Tâm hồn anh trở nên trống rỗng If I didn't have you, I'd never see the sun Nếu không có em, anh sẽ không còn mạnh mẽ nữa You taught me how to be someone, yeah Em giúp anh đạt được những ước mơ của mình All my life, you stood by me Cả cuộc đời này, em đã ở bên cạnh anh When no one else was ever behind me Khi mà chẳng có ai khác giúp đỡ anh All these lights, they can't blind me Tất cả ánh sáng ấy chẳng thể khiến anh mù quáng With your love, nobody can drag me down Nhờ có tình yêu của em, không ai có thể khiến anh gục ngã All my life, you stood by me when no one else was ever behind me Cả cuộc đời này, em đã ở bên cạnh anh khi mà chẳng có ai khác giúp đỡ anh All these lights, they can't blind me Tất cả ánh sáng ấy chẳng thể khiến anh mù quáng With your love, nobody can drag me down Nhờ có tình yêu của em, không ai có thể khiến anh gục ngã Nobody, nobody Không một ai Nobody can drag me down Không một ai có thể khiến anh gục ngã Nobody, nobody Không một ai Nobody can drag me down Không một ai có thể khiến anh gục ngã I got a fire for a heart Anh có một trái tim tràn đầy nhiệt huyết I'm not scared of the dark Anh không sợ bóng tối You've never seen it look so easy Nhưng em đâu nhận ra điều đó dễ dàng I got a river for a soul and baby you're a boat Em làm chủ cuộc sống của anh Baby you're my only reason Em yêu, em là lẽ sống duy nhất của đời anh If I didn't have you there would be nothing left (nothing left) Nếu không có em, anh sẽ chẳng còn gì cả (chẳng còn gì) The shell of a man who could never be his best (be his best) Tâm hồn anh trở nên trống rỗng (trống rỗng) If I didn't have you, I'd never see the sun (see the sun) Nếu không có em, anh sẽ không còn mạnh mẽ nữa You taught me how to be someone Em giúp anh đạt được những ước mơ của mình Yeah Yeah All my life, you stood by me when no one else was ever behind me Cả cuộc đời này, em đã ở bên cạnh anh khi mà chẳng có ai khác giúp đỡ anh All these lights, they can't blind me Tất cả ánh sáng ấy chẳng thể khiến anh mù quáng With your love, nobody can drag me down Nhờ có tình yêu của em, không ai có thể khiến anh gục ngã Nobody, nobody Không một ai Nobody can drag me down Không một ai có thể khiến anh gục ngã Nobody, nobody Không một ai Nobody can drag me Không một ai có thể khiến anh gục ngã All my life, you stood by me when no one else was ever behind me Cả cuộc đời này, em đã ở bên cạnh anh khi mà chẳng có ai khác giúp đỡ anh All these lights, they can't blind me Tất cả ánh sáng ấy chẳng thể khiến anh mù quáng With your love, nobody can drag me down Nhờ có tình yêu của em, không ai có thể khiến anh gục ngã All my life, you stood by me when no one else was ever behind me Cả cuộc đời này, em đã ở bên cạnh anh khi mà chẳng có ai khác giúp đỡ anh All these lights, they can't blind me Tất cả ánh sáng ấy chẳng thể khiến anh mù quáng With your love, nobody can drag me down Nhờ có tình yêu của em, không ai có thể khiến anh gục ngã Nobody, nobody Không một ai Nobody can drag me down Không một ai có thể khiến anh gục ngã Nobody, nobody Không một ai Nobody can drag me down Không một ai có thể khiến anh gục ngã Nobody, nobody Không một ai Nobody can drag me down Không một ai có thể khiến anh gục ngã Nobody, nobody Không một ai Nobody can drag me down Không một ai có thể khiến anh gục ngã

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.