Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Many nights we've prayed Nhiều đêm chúng ta nguyện cầu With no proof anyone could hear Dù không biết Người có thể nghe In our hearts, a hopeful song Trong tim ta vang vọng một bài ca hy vọng We barely understood Mà chúng ta cũng không thể hiểu rõ Now we are not afraid Giờ đây chúng ta không còn sợ hãi Although we know there's much to fear Mặc dù ta biết còn có rất nhiều nỗi lo We were moving the mountains long Chúng ta đã biết đương đầu với khó khăn Before we knew we could Ngay trước khi ta biết mình có thể There can be miracles when you believe Phép màu sẽ xuất hiện khi bạn biết tin tưởng Though hope is frail, it's hard to kill Dù cho niềm tin có mong manh nhưng sẽ không dễ gì tan biến Who knows what miracles you can achieve Ai biết bạn có thể đạt được những điều kì diệu nào When you believe Khi bạn tin tưởng Somehow you will Bằng cách nào đó bạn sẽ làm được You will when you believe Khi bạn tin tưởng bạn sẽ làm được In this time of fear Trong lúc sợ hãi When prayer so often proves in vain Khi những lời cầu nguyện trở nên vô vọng Hope seems like the summer birds Thì niềm hy vọng cũng giống như những cánh chim phương nam To swiftly flown away Bay đi quá nhanh Yet now I'm standing here Và giờ tôi đứng đây My heart so full I can't explain Trái tim tôi ngập tràn những điều tôi không thể nào lý giải Seeking faith and speaking words Tìm kiếm niềm tin và nói những lời I never thought I'd say Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói ra There can be miracles when you believe Phép màu sẽ xuất hiện khi bạn biết tin tưởng Though hope is frail, it's hard to kill Dù cho niềm tin có mong manh nhưng sẽ không dễ gì tan biến Who knows what miracles you can achieve Ai biết bạn có thể đạt được những điều kì diệu nào When you believe Khi bạn tin tưởng Somehow you will Bằng cách nào đó bạn sẽ làm được You will when you believe Khi bạn tin tưởng bạn sẽ làm được They don't always happen when you ask Phép màu không phải lúc nào cũng hiện ra khi bạn muốn And it's easy to give in to your fear Và thật dễ dàng để bạn đầu hàng với nỗi sợ But when you're blinded by your pain Nhưng khi bạn bị nỗi đau làm mất lý trí Can't see the way, get through the rain Bạn lạc lối, không biết cách vượt qua khó khăn Small but still resilient voice Thì vẫn có một giọng nói nhỏ bé nhưng thật kiên trì Says hope is very near Rằng hy vọng đang ở rất gần There can be miracles when you believe Phép màu sẽ xuất hiện khi bạn biết tin tưởng Though hope is frail, it's hard to kill Dù cho niềm tin có mong manh nhưng sẽ không dễ gì tan biến Who knows what miracles you can achieve Ai biết bạn có thể đạt được những điều kì diệu nào When you believe Khi bạn tin tưởng Somehow you will Bằng cách nào đó bạn sẽ làm được Now you will Ngay bây giờ bạn sẽ You will when you believe Bạn sẽ làm được khi bạn tin tưởng Just believe Chỉ cần có niềm tin You will when you believe Khi bạn tin tưởng bạn sẽ làm được

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.