Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
There's a place in your heart Có một nơi trong tim bạn And I know that it is love Và tôi biết nơi đó có tình yêu And this place could be much Và nơi này sẽ trở nên Brighter than tomorrow Tươi sáng hơn nhiều so với ngày mai And if you really try Và nếu bạn thật sự cố gắng You'll find there's no need to cry Bạn sẽ nhận ra nơi đó sẽ không còn những giọt nước mắt In this place you'll feel Ở nơi đây, bạn sẽ cảm thấy There's no hurt or sorrow Chẳng còn đau thương hay thống khổ There are ways to get there Có nhiều cách để đạt được điều đó If you care enough for the living Nếu bạn thực sự yêu quý sự sống này Make a little space Hãy tạo một không gian nho nhỏ Make a better place Tạo nên một nơi tốt đẹp hơn Heal the world Hãy hàn gắn thế giới Make it a better place Biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn For you and for me Cho bạn và cho tôi And the entire human race Và cho cả nhân loại There are people dying Có những người đang chết mòn If you care enough for the living Nếu bạn thực sự yêu quý sự sống này Make it a better place Hãy làm nó trở thành một nơi tốt đẹp hơn For you and for me Cho bạn và cho tôi If you want to know why Nếu bạn muốn biết tại sao There's love that cannot lie Tình yêu không thể lừa dối Love is strong Vì tình yêu là sức mạnh It only cares of joyful giving Nó chỉ hướng đến niềm vui của sự sẻ chia If we try, we shall see Nếu chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ thấy In this bliss we cannot feel Trong hạnh phúc này chúng ta sẽ không còn cảm nhận được Fear or dread Nỗi sợ hãi hay lo âu We stop existing and start living Chúng ta hãy ngừng tồn tại và bắt đầu sống thật sự Then it feels that always Và rồi chúng ta sẽ luôn cảm thấy rằng Love's enough for us growing Tình yêu luôn đủ để chúng ta lớn mạnh So make a better world Vậy nên hãy tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn Make a better world Tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn Heal the world Hãy hàn gắn thế giới Make it a better place Biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn For you and for me Cho bạn và cho tôi And the entire human race Và cho cả nhân loại There are people dying Có những người đang chết mòn If you care enough for the living Nếu bạn thực sự yêu quý sự sống này Make a better place for you and for me Hãy tạo nên một nơi tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi And the dream we were conceived in Và giấc mơ chúng ta đã ấp ủ Will reveal a joyful face Sẽ mở ra một tương lai rạng rỡ And the world we once believed in Và thế giới chúng ta hằng tin tưởng Will shine again in grace Sẽ lại bừng sáng trong ân điển của Thượng đế Then why do we keep strangling life Vậy tại sao chúng ta cứ bóp chết cuộc sống này Wound this earth, crucify its soul Làm tổn thương và đối xử tàn nhẫn với linh hồn của đất mẹ Though it's plain to see Dù ta nhận thấy thật rõ ràng This world is heavenly Thế giới này là thiên đường Be god's glow Dưới ánh hào quang của Chúa We could fly so high Chúng ta có thể bay thật cao Let our spirits never die Hãy để ý chí chúng ta mãi mãi bất diệt In my heart I feel you are all my brothers Trong trái tim tôi, tôi cảm giác các bạn đều là anh em của mình Create a world with no fear Hãy tạo nên một thế giới không còn nỗi sợ hãi Together we'll cry happy tears Chúng ta sẽ cùng nhau khóc những giọt nước mắt hạnh phúc See the nations turn their swords into ploughshares Nhìn thấy các quốc gia biến gươm đao thành lưỡi cày We could really get there Chúng ta có thể thật sự đạt được điều đó If you cared enough for the living Nếu bạn yêu quý sự sống này Make a little space Hãy tạo một không gian nho nhỏ To make a better place Tạo nên một nơi tốt đẹp hơn Heal the world Hãy hàn gắn thế giới Make it a better place Biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn For you and for me Cho bạn và cho tôi And the entire human race Và cho cả nhân loại There are people dying Có những người đang chết mòn, If you care neough for the living Nếu bạn thực sự yêu quý sự sống này Make a better place for you and for me Hãy tạo nên một nơi tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi Heal the world Hãy hàn gắn thế giới Make it a better place Biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn For you and for me Cho bạn và cho tôi And the entire human race Và cho cả nhân loại There are pepole dying Có những người đang chết mòn, If you care enough for the living Nếu bạn thực sự yêu quý sự sống này Make a better place for you and for me Hãy tạo nên một nơi tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi Heal the world, make a better place Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn For you and for me Cho bạn và cho tôi You and for me Cho bạn và cho tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.