Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
If I were a boy Nếu tôi là một chàng trai Even just for a day Dù chỉ trong một ngày thôi I'd roll outta bed in the morning Tôi sẽ lăn ra khỏi giường vào buổi sáng And throw on what I wanted then go Và mặc nhanh những thứ tôi muốn rồi đi Drink beer with the guys Uống bia với đám bạn And chase after girls Và theo đuổi các cô gái I'd kick it with who I wanted Tôi sẽ đi chơi với bất cứ ai mà tôi muốn And I'd never get confronted for it Và tôi sẽ không bao giờ bị anh chỉ trích về việc đó 'Cause they'd stick up for me Bởi vì họ sẽ luôn bênh vực tôi If I were a boy Nếu tôi là một chàng trai I think I could understand Tôi nghĩ là tôi có thể hiểu được How it feels to love a girl Cảm giác khi yêu một cô gái là như thế nào I swear I'd be a better man Tôi thề là tôi sẽ là một người đàn ông tốt hơn I'd listen to her Tôi sẽ lắng nghe cô ấy 'Cause I know how it hurts Bởi tôi biết nó đau đớn đến nhường nào When you lose the one you wanted Khi cô ấy mất đi người mà cô yêu thương 'Cause he's taken you for granted Bởi vì người đàn ông của cô không biết quý trọng cô And everything you had got destroyed Và mọi thứ cô có đều bị hủy hoại If I were a boy Nếu tôi là một chàng trai I would turn off my phone Tôi sẽ tắt điện thoại của mình đi Tell everyone it's broken Nói với mọi người rằng nó đã bị hỏng So they'd think that I was sleeping alone Vì vậy họ sẽ nghĩ rằng tôi đang ngủ một mình I'd put myself first Tôi sẽ đặt bản thân mình lên hàng đầu And make the rules as I go Và đặt ra các nguyên tắc cho chính mình Cause I know that she'd be faithful Bởi tôi biết rằng cô ấy sẽ luôn chung thủy Waitin' for me to come home Chờ tôi về nhà To come home Về nhà If I were a boy Nếu tôi là một chàng trai I think I could understand Tôi nghĩ là tôi có thể hiểu được How it feels to love a girl Cảm giác khi yêu một cô gái là như thế nào I swear I'd be a better man Tôi thề là tôi sẽ là một người đàn ông tốt hơn I'd listen to her Tôi sẽ lắng nghe cô ấy 'Cause I know how it hurts Bởi tôi biết nó đau đớn đến nhường nào When you lose the one you wanted Khi cô ấy mất đi người mà cô yêu thương 'Cause he's taken you for granted Bởi vì người đàn ông của cô không biết quý trọng cô And everything you had got destroyed Và mọi thứ cô có đều bị hủy hoại It's a little too late for you to come back Đã quá trễ để anh có thể quay trở lại Say it's just a mistake Anh nói đó chỉ là một lỗi lầm Think I'd forgive you like that Anh nghĩ rằng tôi sẽ lại tha thứ cho anh sao If you thought I would wait for you Nếu anh nghĩ tôi sẽ đợi chờ anh You thought wrong Thì anh nhầm rồi But you're just a boy Nhưng anh chỉ là một chàng trai You don't understand Anh không thể hiểu được Yeah, you don't understand Phải, anh không hiểu được How it feels to love a girl, someday Cảm giác khi yêu một cô gái là như thế nào, một ngày nào đó You wish you were a better man Anh ước mình sẽ là người đàn ông tốt hơn You don't listen to her Anh không lắng nghe cô ấy You don't care how it hurts Anh không quan tâm điều đó đau đớn đến nhường nào Until you lose the one you wanted Cho đến khi anh đánh mất người anh yêu thương 'Cause you've taken her for granted Bởi vì anh không biết quý trọng cô ấy And everything you had got destroyed Và tất cả mọi thứ anh có đều bị hủy hoại But you're just a boy Nhưng anh chỉ là một chàng trai

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.