When You're Looking Like That

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát When You're Looking Like That. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

WESTLIFE

When you're looking like that
Khi trông em xinh đẹp như thế
When, when you're looking like
Khi trông em xinh đẹp như thế
When you’re looking like that
Khi trông em xinh đẹp như thế
She's a five foot ten in catsuit and bambi eyes
Cô ấy cao 5 feet 10 trong bộ áo liền quần với đôi mắt nai
Everybody who's staring wouldn't believe that this girl was mine
Mọi người cứ ngắm nhìn em mà chẳng thể tin nổi rằng cô gái đó từng là của anh
I should have known I was wrong
Đáng lẽ anh nên biết rằng mình đã sai
When I left her for a life in pity but
Khi mà anh để em ra đi trong tiếc nuối nhưng
They say you never miss the water until it's gone
Người ta nói anh chẳng bao giờ quý trọng những gì đang có cho đến khi nó biến mất
Cause I failed to love you
Vì anh đã thất bại khi yêu em
And you're taking it out tonight
Và đêm nay em đang cho anh thấy được điều đó
How am I supposed to leave you now
Giờ sao anh có thể nào rời bỏ em đây
When you're looking like that?
Khi trông em xinh đẹp như thế?
I can't believe what I just gave away
Anh chẳng thể tin nổi mình đã từ bỏ
Now I can't take it back
Giờ đây anh không thể lấy lại được nữa rồi
I don't wanna get lost
Anh không muốn trở nên lạc lối
I don't wanna live my life without you
Anh không muốn sống trên đời mà không có em
How am I supposed to leave you now
Làm sao mà anh có thể rời bỏ em bây giờ
When you're looking like that?
Khi trông em xinh đẹp như thế?
She's all dressed up for glamour and rock and roll
Cô ấy ăn mặc thật quyến rũ và bốc lửa
Wanna squeeze her real tight get out of this place if only I could take control
Chỉ muốn ôm em thật chặt ra khỏi nơi đây thôi, giá mà anh có thể kiểm soát được bản thân mình
But she is out of my reach forever
Nhưng giờ thì em đã mãi mãi rời xa tầm tay anh rồi
And just a week ago she lied next to me
Và mới chỉ một tuần trước em vẫn còn nằm bên cạnh anh
It's so ironic how I had to lose just to see
Thật mỉa mai làm sao anh lại thất bại như vậy
That I failed to love you
Rằng anh đã thất bại khi yêu em
And you're taking it out tonight
Và đêm nay em đang cho anh thấy được điều đó
How am I supposed to leave you now
Làm sao mà anh có thể rời bỏ em bây giờ
When you're looking like that?
Khi trông em xinh đẹp như thế?
I can't believe what I just gave away
Anh chẳng thể tin nổi mình đã từ bỏ
Now I can't take it back
Giờ đây anh không thể lấy lại được nữa rồi
I don't wanna get lost
Anh không muốn trở nên lạc lối
I don't wanna live my life without you
Anh không muốn sống trên đời mà không có em
How am I supposed to leave you now
Làm sao mà anh có thể rời bỏ em bây giờ
When you're looking like that?
Khi trông em xinh đẹp như thế?
I don't wanna forget you
Anh không muốn quên em
I don't even wanna try
Anh thậm chí không muốn thử điều đó
How am I supposed to walk on by
Làm sao để anh có thể bước đi
When you're looking like that?
Khi trông em xinh đẹp như thế?
When you're looking like
Khi trông em xinh đẹp như thế
When you're looking like that
Khi trông em xinh đẹp như thế
When you're looking like
Khi trông em xinh đẹp như thế
When you're looking like that
Khi trông em xinh đẹp như thế
When you're looking like that
Khi trông em xinh đẹp như thế
When you're looking like that
Khi trông em xinh đẹp như thế
When you're looking like that
Khi trông em xinh đẹp như thế
How am I supposed to leave you
Làm sao mà anh có thể rời bỏ em cơ chứ
I can't believe what I just gave away
Anh chẳng thể tin nổi mình đã từ bỏ
Cause I can't take it back, I'm lost
Giờ đây anh không thể lấy lại được nữa rồi, anh lạc lối
I don't wanna live my life without you
Anh không muốn sống trên đời mà không có em
How am I supposed to leave you now
Làm sao mà anh có thể rời bỏ em cơ chứ
When you're looking like that?
Khi trông em xinh đẹp như thế?
How am I supposed to leave you now
Làm sao mà anh có thể rời bỏ em cơ chứ
When you're looking like that?
Khi trông em xinh đẹp như thế?
I can't believe what I just gave away
Anh chẳng thể tin nổi mình đã từ bỏ
Now I can't take it back
Giờ đây anh không thể lấy lại được nữa rồi
I don't wanna get lost
Anh không muốn trở nên lạc lối
I don't wanna live my life without you
Anh không muốn sống trên đời mà không có em
How am I supposed to leave you now
Làm sao mà anh có thể rời bỏ em bây giờ
When you're looking like that?
Khi trông em xinh đẹp như thế?
How am I supposed to leave you now
Làm sao mà anh có thể rời bỏ em bây giờ
When you're looking like that?
Khi trông em xinh đẹp như thế?
I can't believe what I just gave away
Anh chẳng thể tin nổi mình đã từ bỏ
Now I can't take it back
Giờ đây anh không thể lấy lại được nữa rồi
I don't wanna get lost.
Anh không muốn trở nên lạc lối
I don't wanna live my life without you
Anh không muốn sống trên đời mà không có em.
How am I supposed to leave you now
Làm sao mà anh có thể rời bỏ em bây giờ
When you're looking like that?
Khi trông em xinh đẹp như thế?