Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Clock strikes upon the hour Đồng hồ gõ từng giờ And the sun begins to fade Và mặt trời bắt đầu khuất bóng Still enough time to figure out Vẫn còn đủ thời gian để tìm ra How to chase my blues away Cách xua tan nỗi buồn này đi I've done alright up 'til now Đến bây giờ tôi vẫn làm tốt mọi thứ It's the light of day that shows me how Chính ánh sáng ban ngày đã chỉ tôi phải làm như thế nào And when the night falls, loneliness calls Và khi màn đêm buông xuống, nỗi cô đơn bao trùm lấy tôi Oh I wanna dance with somebody Tôi muốn nhảy cùng ai đó I wanna feel the heat with somebody Tôi muốn cảm nhận sức nóng cùng ai đó Yeah I wanna dance with somebody Tôi muốn nhảy cùng ai đó With somebody who loves me Với ai đó yêu tôi Oh I wanna dance with somebody Tôi muốn nhảy cùng ai đó I wanna feel the heat with somebody Tôi muốn cảm nhận sức nóng cùng ai đó Yeah I wanna dance with somebody Tôi muốn nhảy cùng ai đó With somebody who loves me Với ai đó yêu tôi I've been in love and lost my senses Tôi đang yêu và mất lý trí rồi Spinning through the town Quay cuồng trong tình yêu Sooner or later the fever ends Sớm hay muộn thì tình cảm này cũng sẽ nguôi And I wind up feeling down Và tôi sẽ cảm thấy khổ sở I need a man who'll take a chance Tôi cần một người đàn ông biết nắm lấy cơ hội On a love that burns hot enough to last Để có được tình yêu nồng cháy mãi mãi So when the night falls Vì vậy khi màn đêm buôn xuống My lonely heart calls Và nỗi cô đơn bao trùm lấy tôi Oh I wanna dance with somebody Tôi muốn nhảy cùng ai đó I wanna feel the heat with somebody Tôi muốn cảm nhận sức nóng cùng ai đó Yeah I wanna dance with somebody Tôi muốn nhảy cùng ai đó With somebody who loves me Với ai đó yêu tôi Oh I wanna dance with somebody Tôi muốn nhảy cùng ai đó I wanna feel the heat Tôi muốn cảm nhận sức nóng Yeah I wanna dance with somebody Tôi muốn nhảy cùng ai đó With somebody who loves me Với ai đó yêu tôi Somebody who somebody who Ai đó Somebody who loves me yeah Ai đó yêu tôi Somebody who somebody who Ai đó To hold me in his arms oh Che chở tôi trong vòng tay của anh ấy I need a man who'll take a chance Tôi cần một người đàn ông biết nắm lấy cơ hội On a love that burns hot enough to last Để có được tình yêu nồng cháy mãi mãi So when the night falls Vì vậy khi màn đêm buôn xuống My lonely heart calls Và nỗi cô đơn bao trùm lấy tôi Oh I wanna dance with somebody Tôi muốn nhảy cùng ai đó I wanna feel the heat with somebody Tôi muốn cảm nhận sức nóng cùng ai đó Yeah I wanna dance with somebody Tôi muốn nhảy cùng ai đó With somebody who loves me Với ai đó yêu tôi Oh I wanna dance with somebody Tôi muốn nhảy cùng ai đó I wanna feel the heat with somebody Tôi muốn cảm nhận sức nóng cùng ai đó Yeah I wanna dance with somebody Tôi muốn nhảy cùng ai đó With somebody who loves me Với ai đó yêu tôi Uh-huh dance, come on, baby Uh-huh nhảy, nhảy nào cưng Don't you wanna dance with me baby? Cưng à anh có muốn nhảy với tôi không? Don't you wanna dance with me boy? Chàng trai à anh có muốn nhảy với tôi không? Don't wanna dance with me baby? Cưng à anh có muốn nhảy với tôi không? With somebody who loves me Với ai đó yêu tôi Don't you wanna dance? Say you wanna dance? Anh có muốn nhảy không? Hãy nói là anh muốn nhảy đi? Don't you wanna dance Anh có muốn nhảy không Don't you wanna dance? Say you wanna dance? Anh có muốn nhảy không? Hãy nói là anh muốn nhảy đi? Don't you wanna dance Anh có muốn nhảy không Don't you wanna dance? Say you wanna dance? Don't you wanna dance? Say you wanna dance? With somebody who loves me Với ai đó yêu tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.