Yêu thích
Xem thêm
It's our party we can do what we want Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể làm bất cứ gì mình muốn It's our party we can say what we want Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể nói những gì mình thích It's our party we can love who we want Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể yêu người mà mình muốn We can kiss who we want Ta có thể hôn bất cứ ai mà ta muốn We can sing what we want Ta có thể hát những gì ta thích Red cups and sweaty bodies everywhere Những cốc rượu và cơ thể ướt đẫm mồ hôi ở khắp mọi nơi Hands in the air like we don't care Giơ tay lên không trung nào như thể chúng ta chẳng bận tâm 'Cause we came to have so much fun now Vì giờ chúng ta đã đến để vui vẻ hết cỡ mà Bet somebody here might get some now Chắc hẳn là ai đó ở đây muốn được thác loạn If you're not ready to go home Nếu bạn vẫn chưa sẵn sàng để về nhà Can I get a Hell, no Tôi có thể nói rằng đừng đi bạn à 'Cause we're gonna go all night Vì chúng ta sẽ rong chơi cả đêm 'Til we see the sunlight, alright Cho tới khi ta thấy được ánh mặt trời So la da di da di, we like to party Vì vậy la da di da di, chúng ta thích tiệc tùng Dancing with Miley Hãy nhảy với Miley nhé Doing whatever we want Hãy làm bất cứ gì chúng ta muốn This is our house Đây là nhà của chúng ta This is our rules Đây là những luật lệ của chúng ta And we can't stop Và chúng ta không thể dừng lại And we won't stop Và chúng ta sẽ không thể dừng lại Can't you see it's we who own the night? Bạn không thấy là chúng ta làm chủ màn đêm này sao? Can't you see it we who 'bout that life? Bạn không thấy là chúng ta làm chủ cuộc sống này sao? And we can't stop Và chúng ta không thể dừng lại And we won't stop Và chúng ta sẽ không thể dừng lại We run things Chúng ta làm chủ mọi thứ Things don't run we Không gì có thể làm chủ ta được Don't take nothing from nobody Chúng ta chẳng lấy gì của ai cả It's our party we can do what we want Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể làm bất cứ gì mình muốn It's our party we can say what we want Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể nói những gì mình thích It's our party we can love who we want Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể yêu người mà mình muốn We can kiss who we want Ta có thể hôn bất cứ ai mà ta muốn We can sing what we want Ta có thể hát những gì ta thích To my home girls here with the big butt Mấy cô bạn thân của tôi với những cặp mông to Shaking it like we at a strip club Hãy lắc nó như ta đang ở hộp đêm Remember only God can judge ya Hãy nhớ rằng chỉ có Chúa mới có quyền phán xét chúng ta Forget the haters 'cause somebody loves ya Hãy quên đi những kẻ ghen ghét bởi vì vẫn còn vài người mến bạn mà And everyone in line in the bathroom Và mọi người lại xếp hàng trước cửa nhà tắm Trying to get a line in the bathroom Cố gắng xếp thành hàng trước cửa nhà tắm We all so turnt up here Chúng ta đều say xỉn hết rồi Getting turned up, yeah, yeah, yeahhh Đang nôn mửa, yeah, yeah, yeahhh So la da di da di, we like to party Vì vậy la da di da di, chúng ta thích tiệc tùng Dancing with Miley Hãy nhảy với Miley nhé Doing whatever we want Hãy làm bất cứ gì chúng ta muốn This is our house Đây là nhà của chúng ta This is our rules Đây là những luật lệ của chúng ta And we can't stop Và chúng ta không thể dừng lại And we won't stop Và chúng ta sẽ không thể dừng lại Can't you see it's we who own the night? Bạn không thấy là chúng ta làm chủ màn đêm này sao? Can't you see it's we who 'bout that life? Bạn không thấy là chúng ta làm chủ cuộc sống này sao? And we can't stop Và chúng ta không thể dừng lại And we won't stop Và chúng ta sẽ không thể dừng lại We run things Chúng ta làm chủ mọi thứ Things don't run we Không gì có thể làm chủ ta được Don't take nothing from nobody Chúng ta chẳng lấy gì của ai cả It's our party we can do what we want Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể làm bất cứ gì mình muốn It's our party we can say what we want Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể nói những gì mình thích It's our party we can love who we want Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể yêu người mà mình muốn We can kiss who we want Ta có thể hôn bất cứ ai mà ta muốn We can sing what we want Ta có thể hát những gì ta thích It's our party we can do what we want to Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể làm bất cứ gì mình muốn It's our house we can love who we want to Đây là nhà của chúng ta và chúng ta có thể yêu người mà mình muốn It's our song we can sing if we want to Đây là bài hát của chúng ta và ta có thể ngân nga nếu ta muốn It's my mouth I can say what I want to Đây là cái miệng của tôi và tôi có thể nói những gì tôi muốn Say yeah, yeah, yeah, ehh Nói yeah, yeah, yeah, ehh And we can't stop Và chúng ta không thể dừng lại And we won't stop Và chúng ta sẽ không thể dừng lại We run things Chúng ta làm chủ mọi thứ Things don't run we Không gì có thể làm chủ ta được Don't take nothing from nobody Chúng ta chẳng lấy gì của ai cả Yeah, yeah, yeah, yeah, ehh Yeah, yeah, yeah, yeah, ehh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.