Yêu thích
Xem thêm
I can't believe I'm standing here Anh không thể tin được anh đang đứng ở đây Been waiting for so many years and Anh đã chờ đợi rất nhiều năm và Today I found the queen to reign my heart Hôm nay anh đã tìm ra nữ hoàng ngự trị trái tim mình You changed my life so patiently Em đã thay đổi cuộc đời anh một cách thật kiên nhẫn And turned it into something good and real Và khiến nó trở nên tốt đẹp hơn I feel just like I felt in all my dreams Anh cảm thấy mọi thứ giống như trong những giấc mơ của mình There are questions hard to answer Có những câu hỏi thật khó để trả lời Can't you see... Em có hiểu không... Baby, tell me how can I tell you Em yêu, hãy cho anh biết làm cách nào để anh có thể nói với em That I love you more than life? Rằng anh yêu em hơn cả cuộc sống này? Show me how can I show you Chỉ cho anh biết làm cách nào để anh có thể cho em thấy That I'm blinded by your light Rằng anh trở nên mù quáng bởi chính tình yêu nơi em When you touch me, I can touch you Khi chúng ta chạm vào nhau To find out the dream is true Anh nhận ra rằng giấc mơ đó đã trở thành sự thật I love to be loved by you Anh khao khát được em yêu thương You're looking kind of scared right now Em trông có vẻ bối rối lúc này You're waiting for the wedding vows Em đang chờ đợi lời thề nguyện But I don't know if my tongue's able to talk Nhưng anh không biết liệu mình có thể cất lên lời không Your beauty is just blinding me Vẻ đẹp của em khiến anh mù quáng Like sunbeams on a summer stream and Giống như những tia nắng trên dòng suối ngày hè và I gotta close my eyes to protect me Anh phải nhắm mắt lại để bảo vệ chính mình thôi Can you take my hand and lead me Vậy em có thể nắm lấy tay anh và dẫn anh đi tiếp From here please? Kể từ lúc này không? Baby, tell me how can I tell you Em yêu, hãy cho anh biết làm cách nào để anh có thể nói với em That I love you more than life? Rằng anh yêu em hơn cả cuộc sống này? Show me how can I show you Chỉ cho anh biết làm cách nào để anh có thể cho em thấy That I'm blinded by your light Rằng anh trở nên mù quáng bởi chính tình yêu nơi em When you touch me, I can touch you Khi chúng ta chạm vào nhau To find out the dream is true Anh nhận ra rằng giấc mơ đó đã trở thành sự thật I love to be loved, I need to be loved Anh khao khát được yêu thương, anh cần được yêu thương I love to be loved by you Anh khao khát được em yêu thương I know they're gonna say our love's not strong enough to last forever Anh biết họ sẽ nói tình yêu của chúng ta không đủ mãnh liệt để trường tồn mãi mãi And I know they're gonna say that we'll give up because of heavy weather Và anh biết họ sẽ nói chúng ta sẽ từ bỏ nhau bởi những khó khăn But how can they understand that our love is just heaven-sent Nhưng làm sao họ có thể hiểu được rằng tình yêu của chúng ta chính là do chúa ban cho We keep on going on and on cause this is where we both belong Chúng ta phải tiếp tục không ngừng vì đây chính là nơi ta thuộc về nhau Baby, tell me how can I tell you Em yêu, hãy cho anh biết làm cách nào để anh có thể nói với em That I love you more than life? Rằng anh yêu em hơn cả cuộc sống này? Show me how can I show you Chỉ cho anh biết làm cách nào để anh có thể cho em thấy That I'm blinded by your light Rằng anh trở nên mù quáng bởi chính tình yêu nơi em When you touch me, I can touch you Khi chúng ta chạm vào nhau To find out the dream is true Anh nhận ra rằng giấc mơ đó đã trở thành sự thật I love to be loved, I need to be loved Anh khao khát được yêu thương, anh cần được yêu thương I love to be loved by you Anh khao khát được em yêu thương Yes, I love to be loved by you Vâng, anh khao khát được em yêu thương

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.