Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Oh, my love, my darling Ôi, tình yêu của anh, em yêu dấu hỡi I've hungered for your touch Anh khao khát sự âu yếm của em A long, lonely time Trong thời gian dài cô đơn And time goes by so slowly Và thời gian trôi qua thật chậm And time can do so much Và thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều Are you still mine? Liệu rằng em có còn là của riêng anh? I need your love Anh cần tình yêu của em Godspeed your love to me Mong chúa phù hộ anh có được tình yêu của em Lonely rivers flow to the sea, to the sea Những dòng sông cô đơn chảy ra biển cả To the open arms of the sea, yeah Trở về với vòng tay yêu thương của biển cả Lonely rivers sigh, wait for me, wait for me Những dòng sông cô đơn thở dài, đợi tôi với, đợi tôi với I'll be coming home, wait for me Anh sắp trở về nhà, hãy đợi anh Oh, my love, my darling Ôi, tình yêu của anh, em yêu dấu hỡi I've hungered, hungered for your touch Anh khao khát sự âu yếm của em A long, lonely time Trong thời gian dài cô đơn And time goes by so slowly Và thời gian trôi qua thật chậm And time can do so much Và thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều Are you still mine? Liệu rằng em có còn là của riêng anh? I need your love Anh cần tình yêu của em I need your love Anh cần tình yêu của em Godspeed your love to me Mong chúa phù hộ anh có được tình yêu của em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.