Yêu thích
Xem thêm
If I had to live my life without you near me Nếu cuộc sống này của anh không có em bên cạnh The days would all be empty Tất cả chỉ còn là những chuỗi ngày trống trải The nights would seem so long Và những đêm dường như dài vô tận With you I see forever oh so clearly Có em kề bên anh cảm nhận được sự vĩnh cửu thật rõ ràng I might have been in love before Có lẽ trước đây anh đã từng yêu But it never felt this strong Nhưng cuộc tình ấy chưa bao giờ mãnh liệt đến thế Our dreams are young and we both know Giấc mơ của chúng ta chỉ mới bắt đầu và chúng ta đều biết They'll take us where we want to go Giấc mơ ấy sẽ mang chúng ta đến nơi ta muốn Hold me now, touch me now Hãy ôm lấy anh, hãy chạm vào anh I don't want to live without you Anh không muốn sống khi thiếu vắng em Nothing's gonna change my love for you Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em You ought to know by now how much I love you Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào One thing you can be sure of Em có thể tin chắc một điều rằng I'll never ask for more than your love Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì hơn tình yêu của em Nothing's gonna change my love for you Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em You ought to know by now how much I love you Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào The world may change my whole life through Thế giới này có thể đảo lộn toàn bộ cuộc sống của anh But nothing's gonna change my love for you Nhưng không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em If the road ahead is not so easy Nếu con đường phía trước không dễ vượt qua Our love will lead the way for us Tình yêu sẽ đưa lối cho đôi ta Like a guiding star Tựa như một vì sao dẫn đường I'll be there for you if you should need me Anh sẽ ở nơi đây nếu em cần đến anh You don't have to change a thing Em không cần phải thay đổi một điều gì I love you just the way you are Anh yêu em vì em là chính em So come with me and share the view Vậy hãy đến bên anh và chia sẻ mọi điều I'll help you see forever too Anh cũng sẽ cho em thấy được sự vĩnh cửu Hold me now, touch me now Hãy ôm lấy anh, hãy chạm vào anh I don't want to live without you Anh không muốn sống khi thiếu vắng em Nothing's gonna change my love for you Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em You ought to know by now how much I love you Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào One thing you can be sure of Em có thể tin chắc một điều rằng I'll never ask for more than your love Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì hơn tình yêu của em Nothing's gonna change my love for you Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em You ought to know by now how much I love you Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào The world may change my whole life through Thế giới này có thể đảo lộn toàn bộ cuộc sống của anh But nothing's gonna change my love Nhưng không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em Nothing's gonna change my love for you Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em You ought to know by now how much I love you Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào The world may change my whole life through Thế giới này có thể đảo lộn toàn bộ cuộc sống của anh But nothing's gonna change my love for you Nhưng không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em Nothing's gonna change my love for you Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em You ought to know by now how much I love you Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào One thing you can be sure of Em có thể tin chắc một điều rằng I'll never ask for more than your love Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì hơn tình yêu của em Nothing's gonna change my love for you Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em You ought to know by now how much I love you Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào The world may change my whole life through Thế giới này có thể đảo lộn toàn bộ cuộc sống của anh But nothing's gonna change my love for you Nhưng không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em Nothing's gonna change my love for you Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em You ought to know by now how much I love you Em phải biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào One thing you can be sure of Em có thể tin chắc một điều rằng I'll never ask for more than your love Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì hơn tình yêu của em Nothing's gonna change my love for you Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Nothing's Gonna Change My Love For You

Glenn Medeiros

Glenn Medeiros

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Glenn Alan Medeiros (born June 24, 1970) is an American singer and songwriter of Portuguese descent who achieved chart success in the late 1980s and early 1990s. He is best known for his 1987 global smash, "Nothing's Gonna Change My Love For You".

After his musical career he taught and was vice-principal at the Maryknoll School, a parochial school in his native Honolulu, Hawaii. On July 1, 2015, Medeiros became the president of Saint Louis School in Honolulu.

Xem thêm
Bình luận