Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Your hand fits in mine Bàn tay em vừa khít trong tay anh Like it's made just for me Như nó được tạo ra dành riêng cho anh vậy But bear this in mind, it was meant to be Nhưng hãy ghi nhớ điều này, định mệnh đã đưa hai ta đến với nhau And I'm joining up the dots Và khi anh hiểu rõ về em With the freckles on your cheeks Biết rõ mọi nốt tàng nhan trên đôi má em And it all makes senses to me Với anh tất cả điều đó đều có ý nghĩa I know you've never loved Anh biết em không bao giờ thích The crinkles by your eyes Những nếp nhăn dưới mắt When you smile Khi em mỉm cười You've never loved Em cũng không thích Your stomach or your thighs Vòng eo hay bắp đùi của mình The dimples in your back at the bottom of your spine Hay hai chỗ trũng sau lưng em But I'll love them endlessly Nhưng anh yêu tất cả những điều đó I won't let these little things slip out of my mouth Anh sẽ không lỡ miệng mà nói những điều nhỏ nhặt ấy But if I do, it's you Nhưng nếu anh nói ra, đó mới chính là em Oh it's you, they add up to Đó mới chính là em, những điều đó tạo nên con người em I'm in love with you Anh yêu em mất rồi And all these little things Và yêu tất cả những điều nhỏ nhặt ấy You can't go to bed Em không thể đi ngủ Without a cup of tea Nếu thiếu một tách trà And maybe that's the reason Và có lẽ đó là lí do That you talk in your sleep Mà em nói mê trong giấc ngủ And all those conversation are the secrets that I keep Và anh sẽ giữ bí mật những cuộc nói chuyện đó Though it makes no sense to me Dù anh chẳng thể hiểu nổi chúng I know you've never loved the sound of your voice on tape Anh biết em không bao giờ thích giọng của em trong băng ghi âm You never want to know how much you weigh Em không bao giờ muốn biết cân nặng của mình You still have to squeeze into your jeans Em phải cố xỏ vào những chiếc quần bò But you're perfect to me Nhưng với anh em thật hoàn hảo I won't let these little things slip out of my mouth Anh sẽ không lỡ miệng mà nói những điều nhỏ nhặt ấy But if it's true Nhưng nếu có những điều đó It's you, they add up to Thì mới chính là em, những điều đó tạo nên con người em I'm in love with you Anh yêu em mất rồi And all these little things Và yêu tất cả những điều nhỏ nhặt ấy You'll never love yourself Em sẽ không bao giờ yêu bản thân mình Half as much as I love you Bằng một nửa tình yêu anh dành cho em đâu You'll never treat yourself right darlin' Em sẽ không bao giờ trân trọng bản thân mình But I want you to Nhưng anh lại muốn em làm thế If I let you know Nếu anh cho em biết I'm here for you Anh sẽ luôn bên em Maybe you'll love yourself like I love you Có lẽ em sẽ yêu quý bản thân mình như anh yêu em. I've just let these little things slip out of my mouth Anh lỡ miệng nói hết những điều nhỏ nhặt ấy mất rồi 'Cause it's you Vì đó mới chính là em Oh it's you Đó mới chính là em It's you, they add up to Đó mới chính là em, những điều đó tạo nên con người em And I'm in love with you Anh yêu em mất rồi And all these little things Và yêu tất cả những điều nhỏ nhặt ấy I won't let these little things slip out of my mouth Anh sẽ không lỡ miệng mà nói những điều nhỏ nhặt ấy But if it's true Nhưng nếu anh làm vậy It's you, they add up to Đó mới chính là em, những điều đó tạo nên con người em I'm in love with you Anh yêu em mất rồi And all your little things Và yêu tất cả những điều nhỏ nhặt ấy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.