Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Close your eyes Hãy khép đôi mi lại Give me your hand, darling Và nắm lấy tay anh, em nhé Do you feel my heart beating? Em có cảm nhận được nhịp đập trái tim anh? Do you understand? Em có hiểu được cảm giác của anh không? Do you feel the same? Em có cảm thấy giống như anh không? Am I only dreaming? Hay là anh đang mơ? Is this burning an eternal flame? Liệu cuộc tình này sẽ kéo dài mãi mãi? I believe it's meant to be, darling Anh tin rằng cuộc tình này đã được định trước, em yêu I watch you when you are sleeping Anh ngắm nhìn em ngay cả khi em đang say giấc ngủ You belong with me Em thuộc về anh Do you feel the same? Em có cảm thấy giống như anh không? Am I only dreaming? Hay là anh đang mơ? Or is this burning an eternal flame? Liệu cuộc tình này sẽ kéo dài mãi mãi? Say my name Hãy gọi tên anh Sun shines through the rain Anh sẽ cảm thấy mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn My whole life so lonely Cuộc sống của anh rất cô đơn You come and ease the pain Tới khi em đến và làm dịu đi những nỗi đau I don't wanna lose this feeling Anh không muốn đánh mất niềm hạnh phúc này Say my name Hãy gọi tên anh Sun shines through the rain Anh sẽ cảm thấy mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn My whole life so lonely Cuộc sống của anh rất cô đơn You come and ease the pain Tới khi em đến và làm dịu đi những nỗi đau I don't wanna lose this feeling Anh không muốn đánh mất niềm hạnh phúc này Close your eyes Hãy khép đôi mi lại Give me your hand Và nắm lấy tay anh, em nhé Do you feel my heart beating? Em có cảm nhận được nhịp đập trái tim anh? Do you understand? Em có hiểu được cảm giác của anh không? Do you feel the same? Em có cảm thấy giống như anh không? Am I only dreaming? Hay là anh đang mơ? Or is this burning an eternal flame? Liệu cuộc tình này sẽ kéo dài mãi mãi? Close your eyes Hãy khép đôi mi lại Give me your hand, darling Và nắm lấy tay anh, em nhé Do you feel my heart beating? Em có cảm nhận được nhịp đập trái tim anh? Do you understand? Em có hiểu được cảm giác của anh không? Do you feel the same? Em có cảm thấy giống như anh không? Am I only dreaming? Hay là anh đang mơ? Is this burning an eternal flame? Liệu cuộc tình này sẽ kéo dài mãi mãi? Close your eyes Hãy khép đôi mi lại Give me your hand, darling Và nắm lấy tay anh, em nhé (Give me your hand) (Nắm lấy tay anh) Do you feel my heart beating? Em có cảm nhận được nhịp đập trái tim anh? Do you understand? Em có hiểu được cảm giác của anh không? Do you feel the same? Em có cảm thấy giống như anh không? Am I only dreaming? Hay là anh đang mơ?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.