Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Maybe it's the way she walked Có lẽ đó chính là cách em tiến đến Straight into my heart and stole it Trái tim tôi và đánh cắp nó Through the doors and passed the guards Vượt qua hàng rào ngăn cách và đám vệ sĩ Just like she already owned it Như thể em sẵn sàng chiếm đoạt tôi rồi I said can you give it back to me Tôi hỏi em rằng em có thể trả lại trái tim cho tôi được không? She said never in your wildest dreams Em đáp rằng cứ mơ đi cưng And we danced all night to the best song ever Và chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất We knew every line, now I can't remember how it goes Ta đã thuộc lòng từng câu chữ, và giờ tôi lại không thể nhớ nổi bài hát đó như thế nào But I know that I won't forget her Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không quên được cô ấy Cause we danced all night to the best song ever Vì chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất I think it went oh oh oh Tôi nghĩ mọi chuyện đã diễn ra như vậy oh, oh, oh I think it went yeah yeah yeah Tôi nghĩ mọi chuyện đã diễn ra như thế yeah, yeah, yeah I think it goes oooooh Tôi nghĩ mọi chuyện là như vậy đấy Said her name was Georgia Rose Em nói tên em là Georgia Rose And her daddy was a dentist Và cha của em là một nha sĩ Said I had a dirty mouth Em nói rằng tôi hay nói thẳng mà không suy nghĩ But she kissed me like she meant it Thế nhưng em đã hôn tôi vì em yêu tôi I said can I take you home with me Tôi hỏi em rằng tôi có thể đưa em về nhà không? She said never in your wildest dreams Và em đáp cứ mơ đi cưng And we danced all night to the best song ever Và chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất We knew every line, now I can't remember how it goes Ta đã thuộc lòng từng câu chữ, và giờ tôi lại không thể nhớ nổi bài hát đó như thế nào But I know that I won't forget her Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không quên được cô ấy Cause we danced all night to the best song ever Vì chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất I think it went oh oh oh Tôi nghĩ mọi chuyện đã diễn ra như vậy oh, oh, oh I think it went yeah yeah yeah Tôi nghĩ mọi chuyện đã diễn ra như thế yeah, yeah, yeah I think it goes oooooh Tôi nghĩ mọi chuyện là như vậy đấy You know, I know, you know I'll remember you Em biết là tôi sẽ nhớ về em And I know, you know, I know you'll remember me Và tôi biết là em cũng sẽ nhớ đến tôi You know, I know, you know I'll remember you Em biết là tôi sẽ nhớ về em And I know, you know, I hope you'll remember Và em biết là tôi hy vọng em sẽ nhớ How we danced Chúng ta đã nhảy múa như thế nào And we danced all night to the best song ever Và chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất We knew every line, now I can't remember how it goes Ta đã thuộc lòng từng câu chữ, và giờ tôi lại không thể nhớ nổi bài hát đó như thế nào But I know that I won't forget her Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không quên được cô ấy Cause we danced all night to the best song ever Vì chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất And we danced all night to the best song ever Và chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất We knew every line, now I can't remember how it goes Ta đã thuộc lòng từng câu chữ, và giờ tôi lại không thể nhớ nổi bài hát đó như thế nào But I know that I won't forget her Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không quên được cô ấy Cause we danced all night to the best song ever Vì chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất I think it went oh oh oh Tôi nghĩ mọi chuyện đã diễn ra như vậy oh, oh, oh I think it went yeah yeah yeah Tôi nghĩ mọi chuyện đã diễn ra như thế yeah, yeah, yeah I think it goes oooooh Tôi nghĩ mọi chuyện là như vậy đấy Best song ever Bài hát tuyệt vời nhất It was the best song ever Đó là bài hát tuyệt vời nhất

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.