Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Maybe it's intuition Có thể đó chỉ là trực giác thôi But some things you just don't question Nhưng có một vài điều em không cần hỏi Like in your eyes Giống như trong đôi mắt của em I see my future in an instant and there it goes Anh nhìn thấy tương lai của mình trong phút chốc và khi khoảnh khắc đó đến I think I've found my best friend Anh nghĩ anh đã tìm thấy người bạn đời của mình I know that it might sound more than a little Anh biết điều này có thể nghe có vẻ hơi Crazy but I believe Điên rồ nhưng anh tin rằng I knew I loved you before I met you Anh đã yêu em từ trước khi anh gặp em I think I dreamed you into life Anh nghĩ anh đã mơ thấy em bước vào cuộc đời anh I knew I loved you before I met you Anh biết anh đã yêu em từ trước khi anh gặp em I have been waiting all my life Anh đã đợi chờ suốt cuộc đời mình There's just no rhyme or reason Không thể giải thích được điều gì cả Only this sense of completion Chỉ là cảm giác của sự trọn vẹn And in your eyes Và trong đôi mắt em I see the missing pieces Anh nhìn thấy những mảnh ghép còn thiếu I'm searching for, I think I found my way home Mà anh đang tìm kiếm, anh nghĩ anh đã tìm được đường đến ngôi nhà của mình rồi I know that it might sound more than a little Anh biết điều này có thể nghe có vẻ hơi Crazy but I believe Điên rồ nhưng anh tin rằng I knew I loved you before I met you Anh đã yêu em từ trước khi anh gặp em I think I dreamed you into life Anh nghĩ anh đã mơ thấy em bước vào cuộc đời anh I knew I loved you before I met you Anh biết anh đã yêu em từ trước khi anh gặp em I have been waiting all my life Anh đã đợi chờ suốt cuộc đời mình I knew I loved you before I met you Anh đã yêu em từ trước khi anh gặp em I think I dreamed you into life Anh nghĩ anh đã mơ thấy em bước vào cuộc đời anh I knew I loved you before I met you Anh biết anh đã yêu em từ trước khi anh gặp em I have been waiting all my life Anh đã đợi chờ suốt cuộc đời mình I knew I loved you before I met you Anh đã yêu em từ trước khi anh gặp em I think I dreamed you into life Anh nghĩ anh đã mơ thấy em bước vào cuộc đời anh I knew I loved you before I met you Anh biết anh đã yêu em từ trước khi anh gặp em I have been waiting all my life Anh đã đợi chờ suốt cuộc đời mình I knew I loved you before I met you Anh biết anh đã yêu em từ trước khi anh gặp em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.