Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Hey girl, I'm waiting on ya, Này em, anh đang đợi em đấy I'm waiting on ya Đang đợi em đấy Come on and let me sneak you out Nào hãy để anh giúp em trốn ra And have a celebration Và ta cùng tiệc tùng A celebration Tiệc tùng The music up, the windows down Bật nhạc lên rồi đóng các cánh cửa lại Yeah Yeah, We'll be doing what we do Chúng ta sẽ tiếp tục vui chơi Just pretending that we're cool Cứ giả vờ như chúng ta thật phong cách đi And we know it too Và chúng ta đều biết mà Yeah Yeah We'll keep doing what we do Chúng ta sẽ tiếp tục vui chơi Just pretending that we're cool Cứ giả vờ như chúng ta thật phong cách đi So tonight Vậy thì đêm nay Let's go crazy, crazy, crazy 'til we see the sun Hãy cùng chơi bời thỏa thích tới sáng I know we only met but let's pretend it's love Anh biết là chúng ta mới gặp thôi nhưng cứ giả vờ như ta đang yêu đi And never, never, never stop for anyone Và chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại vì bất kỳ ai Tonight let's get some and live while we're young Đêm nay hãy quậy tưng bừng và tận hưởng cuộc sống này khi ta còn trẻ Woahhh oh oh oh, woahhhh oh oh oh Woahhh oh oh oh, woahhhh oh oh oh And live while we're young Và tận hưởng cuộc sống này khi ta còn trẻ Woahhh oh oh oh Woahhh oh oh oh Tonight let's get some Đêm nay chúng ta hãy quậy tưng bừng And live while we're young Và tận hưởng cuộc sống này khi ta còn trẻ Hey girl, it's now or never Này cô gái, ngay lúc này đây hoặc không bao giờ nhé It's now or never Ngay lúc này đây hoặc không bao giờ nhé Don't overthink, just let it go Đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ quên hết đi And if we get together Và nếu chúng ta có ở cùng nhau Yeah, get together Ở cùng nhau Don't let the pictures leave your phone Thì đừng để những kỉ niệm này tan biến mất Ohhhh Ohhhh Yeah Yeah We'll be doing what we do Chúng ta sẽ tiếp tục vui chơi Just pretending that we're cool Cứ giả vờ như chúng ta thật phong cách đi So tonight let's go crazy, crazy, crazy 'til we see the sun Vậy thì đêm nay hãy cùng chơi bời thỏa thích tới sáng I know we only met but let's pretend it's love Anh biết là chúng ta mới gặp thôi nhưng cứ giả vờ như ta đang yêu đi And never, never, never stop for anyone Và chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại vì bất kỳ ai Tonight let's get some Đêm nay chúng ta hãy quậy tưng bừng And live while we're young Và tận hưởng cuộc sống này khi ta còn trẻ Woahhh oh oh oh, woahhhh oh oh oh Woahhh oh oh oh, woahhhh oh oh oh And live while we're young Và tận hưởng cuộc sống này khi ta còn trẻ Woahhh oh oh oh Woahhh oh oh oh Tonight let's get some Đêm nay chúng ta hãy quậy tưng bừng And live while we're young Và tận hưởng cuộc sống này khi ta còn trẻ And girl Và cô gái này You and I Em và anh We're about to make some memories Chúng ta hãy cùng có những kỉ niệm đáng nhớ Tonight (oh oh oh woahhhh oh oh oh) Vào đêm nay (oh oh oh woahhhh oh oh oh) I wanna live while we're young Tôi muốn tận hưởng cuộc sống này khi còn trẻ We wanna live while we're young Ta muốn tận hưởng cuộc sống này khi ta còn trẻ Let's go crazy, crazy, crazy 'til we see the sun Hãy bắt đầu chơi bời thỏa thích tới sáng I know we only met but let's pretend it's love Anh biết là chúng ta mới gặp thôi nhưng cứ giả vờ như ta đang yêu đi And never, never, never stop for anyone Và chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại vì bất kỳ ai Tonight let's get some Đêm nay chúng ta hãy quậy tưng bừng And live while we're young Và tận hưởng cuộc sống này khi ta còn trẻ Crazy, crazy, crazy 'til we see the sun Hãy bắt đầu chơi bời thỏa thích tới sáng I know we only met but let's pretend it's love Anh biết là chúng ta mới gặp thôi nhưng cứ giả vờ như ta đang yêu đi And never, never, never stop for anyone Và chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại vì bất kỳ ai Tonight let's get some Đêm nay chúng ta hãy quậy tưng bừng And live while we're young Và tận hưởng cuộc sống này khi ta còn trẻ Wanna live, wanna live, wanna live Muốn tận hưởng , muốn tận hưởng ,muốn tận hưởng Come on, young Thôi nào, tuổi trẻ Wanna live, wanna live, wanna live Muốn tận hưởng , muốn tận hưởng ,muốn tận hưởng While we're young Trong khi chúng ta còn trẻ Tonight let's get some and live while we're young Đêm nay hãy quậy tưng bừng và tận hưởng cuộc sống này khi ta còn trẻ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.