Yêu thích
Xem thêm
No more champagne Không còn rượu sâm panh nữa And the fireworks are through Và pháo hoa cũng đã tắt rồi Here we are, me and you Chỉ còn chúng ta ở đây, bạn và tôi Feeling lost and feeling blue Cảm thấy mất mát và buồn bã It's the end of the party Buổi tiệc đã kết thúc And the morning seems so grey Và bình minh dường như thật ảm đạm So unlike yesterday Thật chẳng giống ngày hôm qua Now's the time for us to say... Giờ đã đến lúc để chúng ta nói... Happy new year Chúc mừng năm mới May we all have a vision now and then Chúc cho chúng ta có một tầm nhìn mới trong hiện tại và tương lai Of a world where every neighbour is a friend Về một thế giới mà mỗi nước làng giếng đều là bạn bè của nhau Happy new year Chúc mừng năm mới May we all have our hopes, our will to try Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, ý chí nỗ lực vươn lên If we don't we might as well lay down and die Bởi nếu không thì có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc và ra đi You and I Bạn và tôi Sometimes I see Đôi khi tôi cảm nhận được How the brave new world arrives Một thế giới mới đang đến như thế nào And I see how it thrives Và tôi nhìn thấy thế giới ấy thịnh vượng In the ashes of our lives Trong đống tro tàn của cuộc đời chúng ta Oh yes, man is a fool Ôi, đúng thế, con người là một lũ ngu ngốc And he thinks he'll be okay Và họ cứ nghĩ là mình sẽ ổn Dragging on, feet of clay Họ luôn do dự và có nhiều tì vết Never knowing he's astray Họ không bao giờ biết là mình đã chệch hướng rồi Keeps on going anyway... Cứ tiếp tục đi dù gì đi nữa... Happy new year Chúc mừng năm mới May we all have a vision now and then Chúc cho chúng ta có một tầm nhìn mới trong hiện tại và tương lai Of a world where every neighbour is a friend Về một thế giới mà mỗi nước làng giếng đều là bạn bè của nhau Happy new year Chúc mừng năm mới May we all have our hopes, our will to try Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, ý chí nỗ lực vươn lên If we don't we might as well lay down and die Bởi nếu không thì có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc và ra đi You and I Bạn và tôi Seems to me now Giờ đây đối với tôi That the dreams we had before Những giấc mơ mà ta từng có trước đây Are all dead, nothing more Đều đã chết hết rồi, chẳng còn gì Than confetti on the floor Ngoài những cánh hoa giấy trên sàn nhà It's the end of a decade Giờ đây đã là cuối thập kỉ rồi In another ten years time Trong mười năm sau Who can say what we'll find Ai mà biết được chúng ta sẽ tìm thấy điều gì What lies waiting down the line Điều gì đang chờ đợi ta trong tương lai In the end of eighty-nine... Vào cuối năm 1989... Happy new year Chúc mừng năm mới May we all have a vision now and then Chúc cho chúng ta có một tầm nhìn mới trong hiện tại và tương lai Of a world where every neighbour is a friend Về một thế giới mà mỗi nước làng giếng đều là bạn bè của nhau Happy new year Chúc mừng năm mới May we all have our hopes, our will to try Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, ý chí nỗ lực vươn lên If we don't we might as well lay down and die Bởi nếu không thì có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc và ra đi You and I Bạn và tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Happy New Year

Abba

Abba

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

ABBA (stylised ᗅᗺᗷᗅ) were a Swedish pop group formed in Stockholm in 1972. With members Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, and Anni-Frid Lyngstad, they became one of the most commercially successful acts in the history of popular music, topping the charts worldwide from 1974 to 1982. ABBA won theEurovision Song Contest 1974 at the Dome in Brighton, UK, giving Sweden its first triumph in the contest, and were the most successful group ever to take part in the competition.

ABBA is said to have sold over 380 million albums and singles worldwide. However the group's exact sales figure is hard to determine and therefore possesses some uncertainty, other estimates range from over 140 to over 500 million sold records. This makes them one of the best-selling music artists. ABBA was the first group to come from a non-English-speaking country to enjoy consistent success in the charts of English-speaking countries, including the UK, Ireland, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, and on a lesser scale, the U.S. The group also enjoyed significant success in Latin American markets, and recorded a collection of their hit songs in Spanish.

During the band's active years, Fältskog & Ulvaeus and Lyngstad & Andersson were married. At the height of their popularity, both relationships were suffering strain which ultimately resulted in the collapse of the Ulvaeus–Fältskog marriage in 1979 and the Andersson–Lyngstad marriage in 1981. These relationship changes were reflected in the group's music, with later compositions including more introspective, brooding, dark lyrics.

After ABBA disbanded in December 1982, Andersson and Ulvaeus achieved success writing music for the stage, while Lyngstad and Fältskog pursued solo careers with mixed success. ABBA's music declined in popularity until several films, notably Muriel's Wedding (1994) and The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994), revived public interest in the group and the spawning of several tribute bands. In 1999, ABBA's music was adapted into the successful musical Mamma Mia! that toured worldwide. A film of the same name, released in 2008, became the highest-grossing film in the United Kingdom that year.

ABBA were honoured at the 50th anniversary celebration of the Eurovision Song Contest in 2005, when their hit "Waterloo" was chosen as the best song in the competition's history. The group was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame on 15 March 2010.

Xem thêm
Bình luận