Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
No more champagne Không còn rượu sâm panh nữa And the fireworks are through Và pháo hoa cũng đã tắt rồi Here we are, me and you Chỉ còn chúng ta ở đây, bạn và tôi Feeling lost and feeling blue Cảm thấy mất mát và buồn bã It's the end of the party Buổi tiệc đã kết thúc And the morning seems so grey Và bình minh dường như thật ảm đạm So unlike yesterday Thật chẳng giống ngày hôm qua Now's the time for us to say... Giờ đã đến lúc để chúng ta nói... Happy new year Chúc mừng năm mới May we all have a vision now and then Chúc cho chúng ta có một tầm nhìn mới trong hiện tại và tương lai Of a world where every neighbour is a friend Về một thế giới mà mỗi nước làng giếng đều là bạn bè của nhau Happy new year Chúc mừng năm mới May we all have our hopes, our will to try Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, ý chí nỗ lực vươn lên If we don't we might as well lay down and die Bởi nếu không thì có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc và ra đi You and I Bạn và tôi Sometimes I see Đôi khi tôi cảm nhận được How the brave new world arrives Một thế giới mới đang đến như thế nào And I see how it thrives Và tôi nhìn thấy thế giới ấy thịnh vượng In the ashes of our lives Trong đống tro tàn của cuộc đời chúng ta Oh yes, man is a fool Ôi, đúng thế, con người là một lũ ngu ngốc And he thinks he'll be okay Và họ cứ nghĩ là mình sẽ ổn Dragging on, feet of clay Họ luôn do dự và có nhiều tì vết Never knowing he's astray Họ không bao giờ biết là mình đã chệch hướng rồi Keeps on going anyway... Cứ tiếp tục đi dù gì đi nữa... Happy new year Chúc mừng năm mới May we all have a vision now and then Chúc cho chúng ta có một tầm nhìn mới trong hiện tại và tương lai Of a world where every neighbour is a friend Về một thế giới mà mỗi nước làng giếng đều là bạn bè của nhau Happy new year Chúc mừng năm mới May we all have our hopes, our will to try Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, ý chí nỗ lực vươn lên If we don't we might as well lay down and die Bởi nếu không thì có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc và ra đi You and I Bạn và tôi Seems to me now Giờ đây đối với tôi That the dreams we had before Những giấc mơ mà ta từng có trước đây Are all dead, nothing more Đều đã chết hết rồi, chẳng còn gì Than confetti on the floor Ngoài những cánh hoa giấy trên sàn nhà It's the end of a decade Giờ đây đã là cuối thập kỉ rồi In another ten years time Trong mười năm sau Who can say what we'll find Ai mà biết được chúng ta sẽ tìm thấy điều gì What lies waiting down the line Điều gì đang chờ đợi ta trong tương lai In the end of eighty-nine... Vào cuối năm 1989... Happy new year Chúc mừng năm mới May we all have a vision now and then Chúc cho chúng ta có một tầm nhìn mới trong hiện tại và tương lai Of a world where every neighbour is a friend Về một thế giới mà mỗi nước làng giếng đều là bạn bè của nhau Happy new year Chúc mừng năm mới May we all have our hopes, our will to try Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, ý chí nỗ lực vươn lên If we don't we might as well lay down and die Bởi nếu không thì có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc và ra đi You and I Bạn và tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.