TAYLOR SWIFT

Singer

Quan tâm

Video mới nhất

I Knew You Were Trouble

Thể loại: Nhạc PopTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát I Knew You Were Trouble. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Once upon a time
Đã lâu lắm rồi
A few mistakes ago
Một vài sai lầm trước đây
I was in your sights
Tôi đã lọt vào mắt xanh của anh
You got me alone
Anh biết tôi cô đơn
You found me
Anh tìm thấy tôi
I guess you didn't care
Tôi nghĩ là anh đã tỏ ra không quan tâm
And I guess I liked that
Và tôi nghĩ rằng tôi thích thế
And when I fell hard
Và khi tôi đã say đắm anh
You took a step back
Anh lại lùi bước
Without me
Bỏ tôi lại một mình
And he's long gone
Và anh đã đi thật xa
When he's next to me
Ngay khi anh còn ở bên tôi
And I realize
Và tôi nhận ra
The blame is on me
Lỗi lầm thuộc về mình
'Cause I knew you were trouble when you walked in
Vì tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
So shame on me now; Flew me to places I'd never been
Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến
'Til you put me down, oh
Cho tới khi anh xúc phạm tôi
I knew you were trouble when you walked in
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
So shame on me now
Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao
Flew me to places
Anh đã đưa tôi đến những nơi
I'd never been
Tôi chưa từng đến
Now I'm lying on the cold hard ground
Giờ đây tôi phải nằm trên nền đất lạnh cứng này
Oh, oh
Ôi, ôi
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối
Oh, oh
Ôi, ôi
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối
No apologies
Không một lời xin lỗi
He'll never see you cry
Anh sẽ không bao giờ thấy tôi khóc
Pretends he doesn't know
Cứ vờ như anh không hề biết
That he's the reason why
Rằng chính anh là lí do
You're drowning
Tôi tuyệt vọng dần
Now I heard you moved on from whispers on the street
Giờ đây tôi nghe người trên phố xì xầm nói rằng anh đã có người mới rồi
A new notch in your belt is all I'll ever be
Sau tất cả tôi cũng chỉ là tình một đêm của anh mà thôi
And now I see, now I see, now I see
Và giờ tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi
He was long gone when he met me
Anh đã ra đi ngay khi anh gặp tôi
And I realize the joke is on me
Và tôi nhận ra mình chính là trò đùa
I knew you were trouble when you walked in
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
So shame on me now; Flew me to places I'd never been
Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến
'Til you put me down, oh
Cho tới khi anh xúc phạm tôi
I knew you were trouble when you walked in
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
So shame on me now; Flew me to places I'd never been
Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến
Now I'm lying on the cold hard ground
Giờ đây tôi phải nằm trên nền đất lạnh cứng này
Oh, oh
Ôi, ôi
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối
Oh, oh
Ôi, ôi
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối
And the saddest fear comes creeping in
Và khi nỗi sợ hãi đáng buồn nhất dần len lỏi vào
That you never loved me or her, or anyone, or anything, yeah
Rằng anh chưa từng yêu tôi hay cô ta, hay bất cứ ai, bất cứ điều gì
I knew you were trouble when you walked in
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
So shame on me now; Flew me to places I'd never been
Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến
'Til you put me down, oh
Cho tới khi anh xúc phạm tôi
I knew you were trouble when you walked in
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
So shame on me now; Flew me to places I'd never been
Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao; Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến
Now I'm lying on the cold hard ground
Giờ đây tôi phải nằm trên nền đất lạnh cứng này
Oh, oh
Ôi, ôi
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối
Oh, oh
Ôi, ôi
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối
I knew you were trouble when you walked in
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối
I knew you were trouble when you walked in
Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới
Trouble, trouble, trouble
Rắc rối, rắc rối, rắc rối

Album mới nhất

TIỂU SỬ CỦA TAYLOR SWIFT

Taylor Alison Swift (born December 13, 1989) is an American singer-songwriter. Raised in Wyomissing, Pennsylvania, she moved to Nashville, Tennessee, at the age of 14 to pursue a career in country music. She signed with the independent label Big Machine Records and became the youngest songwriter ever signed by the Sony/ATV Music publishing house. The release of Swift's eponymous debut album in 2006 marked the start of her career as a country music singer. Her third single, "Our Song", made her the youngest person to single-handedly write and perform a number-one song on the Hot Country Songs chart.

Swift's second album, Fearless, was released in 2008. Buoyed by the pop crossover success of the singles "Love Story" and "You Belong with Me", Fearless became the best-selling album of 2009 in the United States. The album won four Grammy Awards, making Swift the youngest ever Album of the Year winner. Swift's third and fourth albums, 2010's Speak Now and 2012's Red, both sold more than one million copies within the first week of their U.S release. Speak Now's "Mean" won two Grammy Awards, while Red's singles "We Are Never Ever Getting Back Together" and "I Knew You Were Trouble" were successful worldwide. Swift's fifth album, the pop-focused 1989, was released in 2014 and sold more copies in its opening week than any album in the previous 12 years, making Swift the first and only act to have three albums sell more than one million copies in the opening release week. Its singles "Shake It Off", "Blank Space", and "Bad Blood" reached number one on the Billboard Hot 100. The album won three Grammy Awards including Album of the Year, with Swift becoming the only female artist to receive the Album of the Year award twice.

Swift is known for narrative songs about her personal experiences. As a songwriter, she has been honored by the Nashville Songwriters Association and the Songwriters Hall of Fame. Swift's other achievements include ten Grammy Awards, one Emmy Award, 22 Billboard Music Awards, 11 Country Music Association Awards, eight Academy of Country Music Awards, and one Brit Award. She is one of the best-selling artists of all time, having sold more than 40 million albums—including 27.1 million in the U.S.—and 130 million single downloads. Swift has also had supporting roles in feature films including Valentine's Day (2010) and The Giver (2014). In 2015, she became the youngest woman ever to be included on Forbes' "100 Most Powerful Women" list, ranking at number 64.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày sinh: 1989-12-13

Nơi sinh: United Kingdom