Red

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Red. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

TAYLOR SWIFT

Loving him is like
Yêu anh cũng giống như
Driving a new Maserati down a dead-end street
Lái một chiếc Maserati mới cứng đi vào ngõ cụt
Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly
Nhanh hơn gió, hoàn toàn say đắm, kết thúc đầy bất ngờ
Loving him is like
Yêu anh cũng giống như
Trying to change your mind once you're already flying through
Cố gắng thay đổi quan điểm của bản thân rằng em sẵn sàng bay lên từ
The free fall
Cú rơi tự do
Like the colors in autumn, so bright just before they lose it all
Giống như những sắc màu của mùa thu, thật tươi sáng trước khi tất cả đều héo úa
Losing him was blue like I'd never known
Mất anh là điều buồn nhất em từng biết
Missing him was dark grey all alone
Nhớ anh là màu xám tăm tối của sự cô đơn
Forgetting him was like
Quên anh giống như
Trying to know somebody you never met
Cố gắng nhớ về một người em chưa từng gặp
But loving him was red
Nhưng tình yêu cho anh là màu đỏ
Loving him was red
Tình yêu cho anh là màu đỏ
Touching him was like
Chạm vào anh giống như
Realizing all you ever wanted was right there in front of you
Nhận ra điều mà bạn hằng mong muốn đang đứng ngay trước mặt
Memorizing him was
Nhớ về anh thì
As easy as knowing all the words to your old favorite song
Đơn giản như nhớ về những bài hát yêu thích của em
Fighting with him was like
Cãi vả với anh giống như
Trying to solve a crossword and realizing there's no right answer
Cố gắng giải trò ô chữ và nhận ra chẳng bao giờ có đáp án
Regretting him was like
Hối tiếc về anh giống như
Wishing you never found out that love could be that strong
Ước ao rằng mình đã không nhận ra rằng tình yêu này sâu đậm
Losing him was blue like I'd never known
Mất anh là điều buồn nhất em từng biết
Missing him was dark grey all alone
Nhớ anh là màu xám tăm tối của sự cô đơn
Forgetting him was like
Quên anh giống như
Trying to know somebody you never met
Cố gắng nhớ về một người em chưa từng gặp
But loving him was red
Nhưng tình yêu cho anh là màu đỏ
Oh, red
Oh, màu đỏ
Burning red
Màu đỏ rực cháy
Remembering him comes in flashbacks and echoes
Nỗi nhớ về anh đến trong những hồi tưởng và tiếng vang vọng trong tâm trí
Tell myself it's time now, gotta let go
Tự dặn lòng rằng đến lúc phải quên đi rồi
But moving on from him is impossible
Nhưng bỏ anh đi là điều không thể
When I still see it all in my head
Khi trong đầu em ngập tràn hình ảnh anh
In burning red
Trong màu đỏ rực cháy
Burning, it was red
Rực cháy, đó là màu đỏ
Oh, losing him was blue like I'd never known
Oh, mất anh là điều buồn nhất em từng biết
Missing him was dark grey all alone
Nhớ anh là màu xám tăm tối của sự cô đơn
Forgetting him was like
Quên anh giống như
Trying to know somebody you never met
Cố gắng nhớ về một người em chưa từng gặp
'Cause loving him was red
Vì tình yêu cho anh là màu đỏ
Yeah, yeah, red
Yeah, yeah, đỏ
We're burning red
Chúng ta là màu đỏ rực cháy
And that's why he's spinnin' 'round in my head
Và đó là lý do tại sao anh cứ quay cuồng trong đầu em
Comes back to me, burning red
Trở lại với em, màu đỏ rực cháy
Yeah, yeah
Yeah, yeah
His love was like
Tình yêu của anh giống như
Driving a new Maserati down a dead-end street
Lái một chiếc Maserati mới cứng đi vào ngõ cụt