Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I can see you standing, honey Tôi đã thấy em nơi ấy With his arms around your body Trong vòng tay của anh ta Laughing, but the joke's not funny at all Cười đùa dẫu câu chuyện chẳng có chút khôi hài And it took you five whole minutes Và em mất đến những năm phút To pack us up and leave me with it Để xếp hết kỷ niệm bỏ lại cho tôi Holding all this love out here in the hall Bỏ lại tôi lặng lẽ với mối tình chẳng thể trao I think I've seen this film before Thước phim này tưởng như đã từng xem And I didn't like the ending Để tôi biết tôi chẳng hề ưa cái kết You're not my homeland anymore Vùng trời của tôi chẳng còn là em nữa So what am I defending now? Nên giờ tôi biết phải bảo vệ chi đây? You were my town, now I'm in exile, seeing you out Em từng là quê nhà, giờ tôi lại thành kẻ tha hương, khi người còn cảnh mất I think I've seen this film before (Oh) Thước phim này tôi như đã biết trước rồi I can see you staring, honey Tôi có thể thấy anh đang dõi theo tôi Like he's just your understudy Và xem anh ấy như một vai thay thế Like you'd get your knuckles bloody for me Như thể anh sẽ sẵn sàng đổ máu vì tôi Second, third, and hundredth chances Cơ hội cho hết lần hai, lần ba, cả trăm lần khác Balancing on breaking branches Nhưng níu sao cho khỏi gãy cành cong Those eyes add insult to injury Ánh mắt ấy chỉ như sát muối thêm vào vết thương lòng I think I've seen this film before Tôi như từng xem qua thước phim này And I didn't like the ending Và tôi cũng chẳng thích hồi kết I'm not your problem anymore Tôi chẳng còn đáng để anh bận tâm So who am I offending now? Vậy giờ tôi có tổn thương ai nữa chứ? You were my crown, now I'm in exile, seeing you out Anh từng là vương miện tôi đội trên đầu, giờ thì vương miện đã rơi, mọi việc đã khác I think I've seen this film before Thước phim này tưởng như đã từng xem So I'm leaving out the side door Nên giờ tôi sẽ rời lối khác mà đi So step right out, there is no amount Vậy thì bước ngay đi, chẳng còn gì đâu Of crying I can do for you Chẳng chút khóc thương nào tôi dành cho em đâu All this time Suốt thời gian qua We always walked a very thin line Chúng ta đã luôn bước giữa lằn ranh quá mỏng manh You didn't even hear me out (You didn't even hear me out) Em thậm chí chẳng thèm nghe tôi nói (Anh thậm chí chẳng chịu nghe tôi nói) You never gave a warning sign (I gave so many signs) Em nào cho thấy biểu hiện gì đâu (Em đã tỏ thái độ rất nhiều lần rồi) All this time Từ đầu chí cuối I never learned to read your mind (Never learned to read my mind) Tôi không biết làm sao hiểu được suy nghĩ của em (không biết làm sao hiểu được suy nghĩ của em sao) I couldn't turn things around (You never turned things around) Tôi chẳng thể nào thay đổi chuyện đã rồi (Anh chưa bao giờ thay đổi chuyện đã rồi) 'Cause you never gave a warning sign (I gave so many signs) Em nào cho thấy biểu hiện gì đâu (Em đã tỏ thái độ rất nhiều lần rồi) So many signs, so many signs Rất nhiều biểu hiện, rất nhiều thái độ You didn't even see the signs Anh còn chẳng màng để mắt đến chút biểu hiện nào từ tôi I think I've seen this film before Anh đã từng thấy thước phim này rồi And I didn't like the ending Và anh chẳng thích hồi kết của nó You're not my homeland anymore You're not my homeland anymore So what am I defending now? So what am I defending now? You were my town, now I'm in exile, seeing you out Em từng là vùng trời của anh, giờ anh như kẻ bị trục xuất, bất lực ngắm nhìn em khuất xa I think I've seen this film before Anh đã từng thấy thước phim này rồi So I'm leaving out the side door Nên anh sẽ để khung cửa mở hé. So step right out, there is no amount Hãy cứ bước ra ngoài đi em, cũng đâu còn Of crying I can do for you Những giọt nước mắt dành cho em All this time Suốt quãng thời gian qua We always walked a very thin line Chúng ta đã đi trên một ranh giới thật nhỏ bé You didn't even hear me out (Didn't even hear me out) Em chẳng chịu lắng nghe tôi (Anh cũng chẳng chịu lắng nghe em) You never gave a warning sign (I gave so many signs) Em chưa bao giờ cho tôi một dấu hiệu (Em đã cho anh quá nhiều dấu hiệu ) All this time Suốt quãng thời gian qua I never learned to read your mind (Never learned to read my mind) Tôi chưa từng cố gắng hiểu tâm trí em (Em cũng chẳng chịu hiểu anh nghĩ gì) I couldn't turn things around (You never turned things around) Nhưng chẳng thể thay đổi nữa rồi (Vì anh chẳng bao giờ cố gắng để thay đổi) 'Cause you never gave a warning sign (I gave so many signs) Em chưa bao giờ cho tôi một dấu hiệu(Em đã cho anh quá nhiều dấu hiệu ) You never gave a warning sign (All this time) Em chưa bao giờ cho tôi một dấu hiệu (Suốt thời gian qua) (So many signs) I never learned to read your mind (Quá nhiều những dấu hiệu rồi) Nhưng anh nào có thấy (So many signs) I couldn't turn things around (I couldn't turn things around) (Quá nhiều những dấu hiệu rồi) Nhưng chẳng thể thay đổi nữa rồi 'Cause you never gave a warning sign (You never gave a warning sign) Em chưa bao giờ cho tôi một dấu hiệu(Em đã cho anh quá nhiều dấu hiệu ) You never gave a warning sign Em chưa bao giờ cho tôi một dấu hiệu Ah, ah Ah, ah

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.