Mean

Thể loại: Nhạc đồng quê Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Mean. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

TAYLOR SWIFT

You, with your words like knives
Các người dùng lời nói như lưỡi dao
And swords and weapons that you use against me
Lưỡi kiếm và như thứ vũ khí để chống lại tôi
You have knocked me off my feet again
Các người hạ gục tôi lần nữa
Got me feeling like a nothing
Khiến tôi cảm thấy mình chẳng là gì trên đời
You, with your voice like nails on a chalkboard
Các người với cái giọng như tiếng móng tay cào trên bảng
Calling me out when I'm wounded
Thách thức tôi khi tôi bị tổn thương
You, picking on the weaker man
Các người, chỉ giỏi ăn hiếp kẻ yếu
Well you can take me down
Các người có thể hạ gục tôi
With just one single blow
Chỉ với một cú đánh
But you don't know
Nhưng các người chẳng thể biết
What you don't know
Những điều các người không thể hiểu
Someday
Một ngày nào đó
I'll be living in a big ole city
Tôi sẽ sống ở thành phố Ole rộng lớn
And all you're ever gonna be is mean
Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ
Someday
Một ngày nào đó
I'll be
Tôi sẽ
Big enough so you can't hit me
Trưởng thành hơn để các người chẳng thể bắt nạt
And all you're ever gonna be is mean
Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ
Why you gotta be so mean?
Sao các người luôn phải hèn hạ tới vậy?
You, with your switching sides
Các người, với cái thói lật lọng của mình
And your wildfire lies and your humiliation
Và những lời nói dối trắng trợn và sự bẽ mặt của mình
You, have pointed out my flaws again
Các người lại chỉ ra những lỗi lầm của tôi
As if I don't already see them
Như thể tôi không tự thấy được chúng
I walk with my head down
Tôi vẫn cúi đầu bước đi tiếp
Trying to block you out
Cố gắng phớt lờ các người
'Cause I'll never impress you
Vì tôi sẽ chẳng gây ấn tượng gì với các người
I just wanna feel okay again
Tôi chỉ muốn cảm thấy bình yên thôi
I bet you got pushed around
Tôi cá là các người bị bè bạn ức hiếp
Somebody made you cold
Ai đó đã khiến các người trở nên lạnh lùng
But the cycle ends right now
Nhưng vòng luẩn quẩn này phải chấm dứt ngay
'Cause you can't lead me down that road
Vì các người không thể lôi tôi vào con đường ấy đâu
And you don't know
Và các người chẳng thể biết
What you don't know
Những điều các người không thể hiểu
Someday
Một ngày nào đó
I'll be
Tôi sẽ
Living in a big ole city
Sống ở thành phố Ole rộng lớn
And all you're ever gonna be is mean
Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ
Someday
Một ngày nào đó
I'll be
Tôi sẽ
Big enough so you can't hit me
Trưởng thành hơn để các người chẳng thể bắt nạt
And all you're ever gonna be is mean
Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ
Why you gotta be so mean?
Sao các người luôn phải hèn hạ tới vậy?
And I can see you years from now in a bar
Và tôi có thể thấy tương lai các người ngồi trong quán
Talking over a football game
Buôn chuyện về một trận bóng đá
With that same big loud opinion but
Vẫn với cái quan điểm thật lớn lao nhưng
Nobody's listening
Chả một ai thèm nghe
Washed up and ranting
Cố tuôn ra và boa hoa
About the same old bitter things
Về mấy thứ cay đắng cũ rích
Drunk and grumbling on about how
Say mèm và càu nhàu về chuyện
I can't sing
Tôi không thể ca hát như thế nào
But all you are is mean
Nhưng các người vẫn chỉ là kẻ hèn hạ
All you are is mean,
Các người vẫn chỉ là kẻ tầm thường
And a liar
Một tên dối trá
And pathetic
Và đáng thương
And alone in life
Và mãi đơn độc trong cuộc đời
And mean
Và nhỏ nhen, và hèn mọn, và xấu xa, và đê tiện
But someday
Một ngày nào đó
I'll be
Tôi sẽ
Living in a big ole city
Sống ở thành phố Ole rộng lớn
And all you're ever gonna be is mean.
Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ
Yeah
Yeah
Someday
Một ngày nào đó
I'll be
Tôi sẽ
Big enough so you can't hit me
Trưởng thành hơn để các người chẳng thể bắt nạt
And all you're ever gonna be is mean
Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ
(Why you gotta be so mean?)
(Sao các người luôn phải hèn hạ tới vậy?)
Someday
Một ngày nào đó
I'll be
Tôi sẽ
Living in a big ole city
Sống ở thành phố Ole rộng lớn hơn
And all you're ever gonna be is mean
Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ
(Why you gotta be so mean?)
(Sao các người luôn phải hèn hạ tới vậy?)
Someday
Một ngày nào đó
I'll be
Tôi sẽ
Big enough so you can't hit me
Trưởng thành hơn để các người chẳng thể bắt nạt
And all you're ever gonna be is mean
Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ
Why you gotta be so mean?
Sao các người luôn phải hèn hạ tới vậy?