Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You, with your words like knives Các người dùng lời nói như lưỡi dao And swords and weapons that you use against me Lưỡi kiếm và như thứ vũ khí để chống lại tôi You have knocked me off my feet again Các người hạ gục tôi lần nữa Got me feeling like a nothing Khiến tôi cảm thấy mình chẳng là gì trên đời You, with your voice like nails on a chalkboard Các người với cái giọng như tiếng móng tay cào trên bảng Calling me out when I'm wounded Thách thức tôi khi tôi bị tổn thương You, picking on the weaker man Các người, chỉ giỏi ăn hiếp kẻ yếu Well you can take me down Các người có thể hạ gục tôi With just one single blow Chỉ với một cú đánh But you don't know Nhưng các người chẳng thể biết What you don't know Những điều các người không thể hiểu Someday Một ngày nào đó I'll be living in a big ole city Tôi sẽ sống ở thành phố Ole rộng lớn And all you're ever gonna be is mean Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ Someday Một ngày nào đó I'll be Tôi sẽ Big enough so you can't hit me Trưởng thành hơn để các người chẳng thể bắt nạt And all you're ever gonna be is mean Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ Why you gotta be so mean? Sao các người luôn phải hèn hạ tới vậy? You, with your switching sides Các người, với cái thói lật lọng của mình And your wildfire lies and your humiliation Và những lời nói dối trắng trợn và sự bẽ mặt của mình You, have pointed out my flaws again Các người lại chỉ ra những lỗi lầm của tôi As if I don't already see them Như thể tôi không tự thấy được chúng I walk with my head down Tôi vẫn cúi đầu bước đi tiếp Trying to block you out Cố gắng phớt lờ các người 'Cause I'll never impress you Vì tôi sẽ chẳng gây ấn tượng gì với các người I just wanna feel okay again Tôi chỉ muốn cảm thấy bình yên thôi I bet you got pushed around Tôi cá là các người bị bè bạn ức hiếp Somebody made you cold Ai đó đã khiến các người trở nên lạnh lùng But the cycle ends right now Nhưng vòng luẩn quẩn này phải chấm dứt ngay 'Cause you can't lead me down that road Vì các người không thể lôi tôi vào con đường ấy đâu And you don't know Và các người chẳng thể biết What you don't know Những điều các người không thể hiểu Someday Một ngày nào đó I'll be Tôi sẽ Living in a big ole city Sống ở thành phố Ole rộng lớn And all you're ever gonna be is mean Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ Someday Một ngày nào đó I'll be Tôi sẽ Big enough so you can't hit me Trưởng thành hơn để các người chẳng thể bắt nạt And all you're ever gonna be is mean Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ Why you gotta be so mean? Sao các người luôn phải hèn hạ tới vậy? And I can see you years from now in a bar Và tôi có thể thấy tương lai các người ngồi trong quán Talking over a football game Buôn chuyện về một trận bóng đá With that same big loud opinion but Vẫn với cái quan điểm thật lớn lao nhưng Nobody's listening Chả một ai thèm nghe Washed up and ranting Cố tuôn ra và boa hoa About the same old bitter things Về mấy thứ cay đắng cũ rích Drunk and grumbling on about how Say mèm và càu nhàu về chuyện I can't sing Tôi không thể ca hát như thế nào But all you are is mean Nhưng các người vẫn chỉ là kẻ hèn hạ All you are is mean, Các người vẫn chỉ là kẻ tầm thường And a liar Một tên dối trá And pathetic Và đáng thương And alone in life Và mãi đơn độc trong cuộc đời And mean Và nhỏ nhen, và hèn mọn, và xấu xa, và đê tiện But someday Một ngày nào đó I'll be Tôi sẽ Living in a big ole city Sống ở thành phố Ole rộng lớn And all you're ever gonna be is mean. Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ Yeah Yeah Someday Một ngày nào đó I'll be Tôi sẽ Big enough so you can't hit me Trưởng thành hơn để các người chẳng thể bắt nạt And all you're ever gonna be is mean Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ (Why you gotta be so mean?) (Sao các người luôn phải hèn hạ tới vậy?) Someday Một ngày nào đó I'll be Tôi sẽ Living in a big ole city Sống ở thành phố Ole rộng lớn hơn And all you're ever gonna be is mean Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ (Why you gotta be so mean?) (Sao các người luôn phải hèn hạ tới vậy?) Someday Một ngày nào đó I'll be Tôi sẽ Big enough so you can't hit me Trưởng thành hơn để các người chẳng thể bắt nạt And all you're ever gonna be is mean Và các người sẽ mãi là những kẻ hèn hạ Why you gotta be so mean? Sao các người luôn phải hèn hạ tới vậy?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.