22

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát 22. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

TAYLOR SWIFT

It feels like a perfect night to dress up like hipsters
Đêm nay thật thích hợp để ăn mặc như những tín đồ thời trang
And make fun of our exes,
Và lôi người yêu cũ ra để bàn tán
It feels like a perfect night for breakfast at midnight
Đêm nay thật thích hợp để ăn sáng giữa đêm
To fall in love with strangers
Để yêu một người không quen biết
We're happy, free, confused and lonely at the same time
Chúng ta vui vẻ, tự do, bối rối, cô đơn trong cùng một khoảnh khắc
It's miserable and magical
Thật khốn khổ và cũng thật thần kì
Tonight's the night when we forget about the deadlines,
Đêm nay là lúc chúng ta quên hết những hạn chót
It's time
Tới lúc rồi
I don't know about you
Không biết bạn thế nào
But I'm feeling twenty-two
Nhưng tôi cảm thấy như ở tuổi 22
Everything will be alright if you keep me next to you
Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu bạn cứ ở cạnh tôi
You don't know about me
Bạn không biết tôi thế nào
But I'll bet you want to. Everything will be
Nhưng tôi cá là bạn cũng muốn vậy
alright if we just keep dancing like we're
Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu chúng ta cứ nhảy múa như ở tuổi 22
Twenty-two,
Tuổi 22
It seems like one of those nights
Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy
This place is too crowded
Một nơi thật quá đông đúc,
Too many cool kids
Quá nhiều bạn trẻ tuyệt vời
It seems like one of those nights
Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy
We ditch the whole scene
Chúng ta quậy cả khu này
And end up dreaming instead of sleeping
Rồi lảm nhảm cả đêm thay vì cứ ngủ
We're happy, free, confused and lonely In the best way
Chúng ta vui vẻ, tự do, bối rối, cô đơn trong cùng một khoảnh khắc
It's miserable and magical
Thật khốn khổ và cũng thật thần kì
Tonight's the night when we forget about the heartbreaks,
Đây là đêm chúng ta sẽ quên hết ưu phiền và khổ đau,
It's time
Tới lúc rồi
I don't know about you
Không biết bạn thế nào
But I'm feeling twenty-two
Nhưng tôi cảm thấy như ở tuổi 22
Everything will be alright if you keep me next to you
Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu bạn cứ ở cạnh tôi
You don't know about me
Bạn không biết tôi thế nào
But I'll bet you want to. Everything will be alright if
Nhưng tôi cá là bạn cũng muốn vậy
We just keep dancing like we're
Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu chúng ta cứ nhảy múa như ở tuổi 22
Twenty-two,
Tuổi 22
It feels like one of those nights
Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy
We ditch the whole scene
Chúng ta quậy cả khu này
It feels like one of those nights
Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy
We won't be sleeping
Chúng ta sẽ không ngủ nữa
It feels like one of those nights
Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy
You look like bad news
Bạn như có chuyện buồn vậy,
I gotta have you,
Tôi sẽ có được bạn
I gotta have you
Tôi sẽ có được bạn
I don't know about you
Không biết bạn thế nào
But I'm feeling twenty-two
Nhưng tôi cảm thấy như ở tuổi 22
Everything will be alright if you keep me next to you
Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu bạn cứ ở cạnh tôi
You don't know about me
Bạn không biết tôi thế nào
But I'll bet you want to. Everything will be alright if
Nhưng tôi cá là bạn cũng muốn vậy
We just keep dancing like we're
Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu chúng ta cứ nhảy múa như ở tuổi 22
Twenty-two,
Tuổi 22
It feels like one of those nights
Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy
We ditch the whole scene
Chúng ta quậy cả khu này
It feels like one of those nights
Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy
We won't be sleeping
Chúng ta sẽ không ngủ nữa
It feels like one of those nights
Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy
You look like bad news
Bạn như có chuyện buồn vậy,
I gotta have you,
Tôi sẽ có được bạn
I gotta have you
Tôi sẽ có được bạn