Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
It feels like a perfect night to dress up like hipsters Đêm nay thật thích hợp để ăn mặc như những tín đồ thời trang And make fun of our exes, Và lôi người yêu cũ ra để bàn tán It feels like a perfect night for breakfast at midnight Đêm nay thật thích hợp để ăn sáng giữa đêm To fall in love with strangers Để yêu một người không quen biết We're happy, free, confused and lonely at the same time Chúng ta vui vẻ, tự do, bối rối, cô đơn trong cùng một khoảnh khắc It's miserable and magical Thật khốn khổ và cũng thật thần kì Tonight's the night when we forget about the deadlines, Đêm nay là lúc chúng ta quên hết những hạn chót It's time Tới lúc rồi I don't know about you Không biết bạn thế nào But I'm feeling twenty-two Nhưng tôi cảm thấy như ở tuổi 22 Everything will be alright if you keep me next to you Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu bạn cứ ở cạnh tôi You don't know about me Bạn không biết tôi thế nào But I'll bet you want to. Everything will be Nhưng tôi cá là bạn cũng muốn vậy alright if we just keep dancing like we're Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu chúng ta cứ nhảy múa như ở tuổi 22 Twenty-two, Tuổi 22 It seems like one of those nights Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy This place is too crowded Một nơi thật quá đông đúc, Too many cool kids Quá nhiều bạn trẻ tuyệt vời It seems like one of those nights Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy We ditch the whole scene Chúng ta quậy cả khu này And end up dreaming instead of sleeping Rồi lảm nhảm cả đêm thay vì cứ ngủ We're happy, free, confused and lonely In the best way Chúng ta vui vẻ, tự do, bối rối, cô đơn trong cùng một khoảnh khắc It's miserable and magical Thật khốn khổ và cũng thật thần kì Tonight's the night when we forget about the heartbreaks, Đây là đêm chúng ta sẽ quên hết ưu phiền và khổ đau, It's time Tới lúc rồi I don't know about you Không biết bạn thế nào But I'm feeling twenty-two Nhưng tôi cảm thấy như ở tuổi 22 Everything will be alright if you keep me next to you Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu bạn cứ ở cạnh tôi You don't know about me Bạn không biết tôi thế nào But I'll bet you want to. Everything will be alright if Nhưng tôi cá là bạn cũng muốn vậy We just keep dancing like we're Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu chúng ta cứ nhảy múa như ở tuổi 22 Twenty-two, Tuổi 22 It feels like one of those nights Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy We ditch the whole scene Chúng ta quậy cả khu này It feels like one of those nights Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy We won't be sleeping Chúng ta sẽ không ngủ nữa It feels like one of those nights Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy You look like bad news Bạn như có chuyện buồn vậy, I gotta have you, Tôi sẽ có được bạn I gotta have you Tôi sẽ có được bạn I don't know about you Không biết bạn thế nào But I'm feeling twenty-two Nhưng tôi cảm thấy như ở tuổi 22 Everything will be alright if you keep me next to you Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu bạn cứ ở cạnh tôi You don't know about me Bạn không biết tôi thế nào But I'll bet you want to. Everything will be alright if Nhưng tôi cá là bạn cũng muốn vậy We just keep dancing like we're Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu chúng ta cứ nhảy múa như ở tuổi 22 Twenty-two, Tuổi 22 It feels like one of those nights Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy We ditch the whole scene Chúng ta quậy cả khu này It feels like one of those nights Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy We won't be sleeping Chúng ta sẽ không ngủ nữa It feels like one of those nights Có lẽ cũng như một trong những đêm ấy You look like bad news Bạn như có chuyện buồn vậy, I gotta have you, Tôi sẽ có được bạn I gotta have you Tôi sẽ có được bạn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.