Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Artist: Taylor Swift Artist: Taylor Swift Title: Shake It Off Title: Shake It Off I stay out too late Tôi hay đi chơi về khuya Got nothing in my brain Đầu óc thì rỗng tuếch That's what people say Đấy là những gì mà người ta nói (Umm, umm) (Umm, umm) That's what people say Người ta nói thế đấy (Umm, umm) (Umm, umm) I go on too many dates (laugh) Tôi có cả tá mảnh tình vắt vai But I can't make them stay Mà chẳng giữ được anh nào At least that's what people say Ít nhất đó là những điều người ta nói (Umm, umm) (Umm, umm) That's what people say Người ta đồn đại thế đấy (Umm, umm) (Umm, umm) But I keep cruising Nhưng mà tôi cứ chơi bời Can't stop, won't stop moving Không ngừng lại được, sẽ không ngừng lên cao hơn It's like I got this music Giống như có một thứ âm nhạc In my mind, Luôn tồn tại trong tâm trí tôi Saying, "It's gonna be alright." Nói rằng mọi sự sẽ ổn cả thôi 'Cause the players gonna Vì dân chơi là phải bất chấp hết Play, play, play, play, play Mà chơi nhiệt tình And the haters gonna Và lũ ghen ăn tức ở thì cả đời Hate, hate, hate, hate, hate. Baby Chỉ ganh tỵ I'm just gonna Cưng à, tôi sẽ Shake, shake, shake, shake, shake Rũ bỏ hết Shake it off Rũ bỏ sạch (Oh, oh, oh) (Oh, oh, oh) Heartbreakers gonna Những kẻ bạc tình sẽ chỉ Break, break, break, break, break Khiến cõi lòng tan nát And the fakers gonna Còn kẻ lừa đảo suốt đời chỉ Fake, fake, fake, fake, fake. Baby Giả tạo I'm just gonna Cưng à, Shake, shake, shake, shake, shake Tôi sẽ rũ bỏ hết Shake it off Rũ bỏ sạch, I never miss a beat Tôi không bao giờ hát lỡ nhịp I'm lightning on my feet Tôi tỏa sáng bằng chính đôi chân của mình And that's what they don't see Và đó là những điều mà người ta không thấy (Umm, umm) (Umm, umm) That's what they don't see Là điều mà họ không thấy (Umm, umm) (Umm, umm) I'm dancing on my own Tôi nhảy theo cách của tôi (Dancing on my own) (Nhảy theo cách của tôi) I make the moves up as I go Tôi tiến lên như thể tôi bước đi (Moves up as I go) (Tiến lên như thể tôi bước đi) And that's what they don't know Và đó là những điều mà người ta không thấy (Umm, umm) (Umm, umm) That's what they don't know Là những điều mà người ta không hiểu nổi (Umm, umm) (Umm, umm) But I keep cruising Nhưng mà tôi cứ chơi bời Can't stop, won't stop grooving Không ngừng lại được, sẽ không ngừng lên cao hơn It's like I got this music Giống như có một thứ âm nhạc In my mind Luôn tồn tại trong tâm trí tôi Saying. "It's gonna be alright." Nói rằng mọi sự sẽ ổn cả thôi 'Cause the players gonna Vì dân chơi là phải bất chấp hết Play, play, play, play, play Mà chơi nhiệt tình And the haters gonna Và lũ ghen ăn tức ở thì cả đời Hate, hate, hate, hate, hate. Baby Chỉ ganh tỵ I'm just gonna Cưng à, Shake, shake, shake, shake, shake Tôi sẽ rũ bỏ hết Shake it off Rũ bỏ sạch (Oh, oh, oh) (Oh, oh, oh) Heartbreakers gonna Những kẻ bạc tình sẽ chỉ khiến cõi lòng Break, break, break, break, break Tan nát And the fakers gonna Còn kẻ lừa đảo suốt đời chỉ Fake, fake, fake, fake, fake. Baby Giả tạo I'm just gonna Cưng à, Shake, shake, shake, shake, shake Tôi sẽ rũ bỏ hết Shake it off Rũ bỏ sạch, (Oh, oh, oh) (Oh, oh, oh) Shake it off Rũ bỏ sạch, I shake it off Rũ bỏ sạch I, I, I shake if off Tôi sẽ rũ bỏ hết I shake it off Tôi sẽ rũ bỏ hết I, I, Tôi sẽ (Oh, oh, oh) (Oh, oh, oh) Hey, hey, hey Này, này, này Just think while you've been getting down and out about the liars Hãy nghĩ tới khi mà các cưng thất vọng và chán nản bởi những kẻ dối trá And the dirty, dirty cheats of the world Và với những trò đời dơ bẩn You could've been getting down to this sick beat Thì cưng cứ hòa mình vào giai điệu này My ex-man brought his new girlfriend Bạn trai cũ của tôi cua được bồ mới She's like "Oh my God!" Cô ta trông rất là "Lạy Chúa tôi" But I'm just gonna shake Cơ mà tôi sẽ phớt lờ And to the fella over there with the hella good hair Và đám bạn đang ở ngoài kia với quả đầu cực ngầu Won't you come on over, baby? Cưng có muốn đến đây We can shake, shake, shake Và chúng ta cùng lắc lắc lắc Yeah, oh Yeah, oh 'Cause the players gonna play, play, play, play, play Vì dân chơi là phải bất chấp hết mà chơi nhiệt tình And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate Và lũ ghen ăn tức ở thì cả đời chỉ ganh tỵ I'm just gonna Shake, shake, shake, shake, shake Cưng à, tôi sẽ rũ bỏ hết I shake it off, I shake it off Rũ bỏ sạch (Oh, oh, oh) (Oh, oh, oh) Heartbreakers gonna break, break, break, break, break Những kẻ bạc tình sẽ chỉ khiến cõi lòng tan nát And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake. Baby Còn kẻ lừa đảo suốt đời chỉ giả tạo I'm just gonna Shake, shake, shake, shake, shake Cưng à, tôi sẽ rũ bỏ hết I shake it off, I shake it off Rũ bỏ sạch, rũ bỏ sạch (Oh, oh, oh) (Oh, oh, oh) Shake it off Rũ bỏ sạch, I shake it off Rũ bỏ sạch I, I, I shake if off Tôi sẽ rũ bỏ hết I shake it off Tôi sẽ rũ bỏ hết I, I, Tôi sẽ rũ bỏ hết (Oh, oh, oh) (Oh, oh, oh) Shake it off Rũ bỏ sạch, I shake it off Rũ bỏ sạch I, I, I shake it off Tôi sẽ rũ bỏ hết I shake it off Tôi sẽ rũ bỏ hết I, I, I shake it off Tôi sẽ rũ bỏ hết I shake it off Tôi sẽ rũ bỏ hết I, I, I shake it off Tôi sẽ rũ bỏ hết I shake it off Tôi sẽ rũ bỏ hết You've got to Cưng cũng phải như vậy I shake it off, I shake it off, I, I , I shake it off Tôi sẽ rũ bỏ hết

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.