Teardrops On My Guitar

Thể loại: Nhạc đồng quê Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Teardrops On My Guitar. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

TAYLOR SWIFT

Drew looks at me
Drew nhìn tôi
I fake a smile so he won't see
Tôi liền gượng cười để anh không nhận ra
That I want and I'm needing
Đó là những thứ tôi muốn và tôi cần
Everything that we should be
Mọi thứ lẽ ra nên như thế
I'll bet she's beautiful
Tôi cá là cô ấy cũng rất đẹp
That girl he talks about
Cô gái mà anh hay nói đến
And she's got everything that I have to live without
Và cô ấy có mọi thứ mà tôi chẳng có
Drew talks to me
Drew nói chuyện với tôi
I laugh 'cause it's just so funny
Tôi bật cười vì thật hài hước
That I can't even see
Tôi thậm chí chẳng thể thấy
Anyone when he's with me
Ai khác khi anh ấy ở bên tôi
He says he's so in love
Anh ấy nói anh ấy đang yêu
He's finally got it right
Cuối cùng thì anh đã chọn đúng
I wonder if he knows
Tôi tự hỏi rằng liệu anh có biết
He's all I think about at night
Anh là tất cả những gì tôi nghĩ đến hằng đêm
He's the reason for the teardrops on my guitar
Anh ấy chính là lý do cho những giọt lệ trên cây guitar của tôi
The only thing that keeps me wishing on a wishing star
Điều duy nhất khiến tôi tiếp tục nguyện cầu dưới một ngôi sao băng
He's the song in the car
Anh là bài hát tôi vẫn ngân nga trên xe
I keep singing, don't know why I do
Dù chẳng biết sao tôi lại làm thế
Drew walks by me
Drew bước bên cạnh tôi
Can he tell that I can't breathe?
Anh có biết rằng tôi không thể thở được không?
And there he goes, so perfectly
Và rồi anh ấy vẫn cứ đi, thật hoàn hảo làm sao
The kind of flawless I wish I could be
Sự hoàn hảo mà tôi luôn ao ước
She better hold him tight
Cô ấy nên giữ anh thật chặt
Give him all her love
Yêu anh hết lòng
Look in those beautiful eyes
Nhìn vào đôi mắt tuyệt vời ấy
And know she's lucky 'cause
Và tôi biết cô ấy may mắn bởi vì
He's the reason for the teardrops on my guitar
Anh ấy chính là lý do cho những giọt lệ trên cây guitar của tôi
The only thing that keeps me wishing on a wishing star
Điều duy nhất khiến tôi tiếp tục nguyện cầu dưới một ngôi sao băng
He's the song in the car, I keep singing
Anh là bài hát tôi vẫn ngân nga trên xe
Don't know why I do
Dù chẳng biết sao tôi lại làm thế
So I drive home alone
Thế là tôi lái xe về nhà một mình
As I turn out the light, I'll put his picture down
Khi tôi tắt đèn, tôi sẽ đặt bức ảnh của anh xuống
And maybe get some sleep tonight
Và có lẽ sẽ yên giấc đêm nay
He's the reason for
Anh chính là lý do cho những
The teardrops on my guitar
Giọt lệ trên cây guitar của tôi
The only one who's got enough of me to break my heart
Là người duy nhất khiến tôi đau lòng
He's the song in the car I keep singing
Anh là bài hát tôi vẫn ngân nga trên xe
Don't know why I do
Dù chẳng biết sao tôi lại làm thế
He's the time taken up
Anh ấy là khoảnh khắc tôi đón nhận
But there's never enough
Nhưng chẳng bao giờ đủ
And he's all that I need to fall into
Và anh ấy là tất cả đối với tôi
Drew looks at me, I fake a smile so he won't see
Drew nhìn tôi, tôi liền gượng cười để anh không nhận ra