Safe and Sound

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Safe and Sound. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

TAYLOR SWIFT

I remember tears streaming down your face,
Em còn nhớ dòng lệ lăn dài trên gương mặt anh,
When I said I'll never let you go.
Khi em nói sẽ không bao giờ để anh rời xa em.
When all those shadows almost killed your light.
Khi mà bóng tối gần như đã giết chết mọi tia hy vọng của anh.
I remember you said, "Don't leave me here alone."
Em còn nhớ anh từng nói: "Đừng bỏ anh lại nơi đây một mình",
But all that's dead and gone and past tonight.
Nhưng tất cả sẽ lụi tàn và biến mất mãi mãi sau đêm nay
Just close your eyes, the sun is going down.
Hãy nhắm mắt lại khi hoàng hôn đang buông xuống
You'll be alright, no one can hurt you now.
Anh sẽ không sao đâu. Giờ đây không một ai có thể làm tổn thương anh được nữa
Come morning light, you and I'll be safe and sound.
Từ giờ đến bình minh, anh và em sẽ bình an vô sự
Don't you dare look out your window,
Anh không dám nhìn ra ngoài cửa sổ sao?
Darling, everything's on fire.
Anh yêu dấu, mọi thứ đang bốc cháy
The war outside our door keeps raging on.
Cuộc chiến bên ngoài kia vẫn đang rất khốc liệt
Hold onto this lullaby,
Ngân nga mãi khúc hát ru này
Even when the music's gone, gone.
Dù khi tiếng nhạc đã dứt, đã dứt
Just close your eyes, the sun is going down.
Hãy nhắm mắt lại khi hoàng hôn đang buông xuống
You'll be alright, no one can hurt you now.
Anh sẽ không sao đau. Giờ đây không một ai có thể làm tổn thương anh được nữa
Come morning light, you and I'll be safe and sound.
Từ giờ đến bình minh, anh và em sẽ bình an vô sự
Just close your eyes, you'll be alright.
Hãy nhắm mắt lại khi hoàng hôn đang buông xuống
Come morning light, you and I'll be safe and sound.
Từ giờ đến bình minh, anh và em sẽ bình an vô sự