Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I promise that you'll never find another like me Em hứa rằng anh sẽ chẳng thể tìm được một ai khác như em đâu I know that I'm a handful baby, uh Em biết em chỉ là một con bé phiền toái I know I never think before I jump Em biết em chẳng bao giờ chịu suy nghĩ trước khi làm điều gì And you're the kind of guy the ladies want Còn anh là mẫu người mọi cô gái ao ước (And there's a lot of cool chicks out there) Và còn biết bao nhiêu cô gái trẻ ngoài kia I know that I went psycho on the phone Em biết là em đã nổi điên khi nghe điện thoại I never leave well enough alone Em chẳng bao giờ để yên mọi chuyện And trouble's gonna follow where I go Và rắc rối cứ thế theo em mọi nơi em đến (And there's a lot of cool chicks out there) (Và có rất nhiều cô gái hấp dẫn ngoài kia) But one of these things is not like the others "Nhưng luôn có một điều không giống những điều còn lại Like a rainbow with all of the colors Như một chiếc cầu vồng với màu sắc khác nhau Baby doll, when it comes to a lover Anh yêu à, nếu muốn tìm người yêu I promise that you'll never find another like Em chắc rằng anh chẳng bao giờ tìm được ai ... Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh như em đâu I'm the only one of me Em chính là em duy nhất Baby, that's the fun of me Đó chính là điều thú vị ở em đấy Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh You're the only one of you Anh chính là anh duy nhất Baby, that's the fun of you Đó là điều thú vị ở anh And I promise that nobody's gonna love you like me-e-e Và em dám chắc sẽ chẳng ai yêu anh như em đâu" I know I tend to make it about me "Anh biết anh luôn biến mình thành trung tâm I know you never get just what you see Những gì em thấy không hẳn là những gì em sẽ có But I will never bore you, baby Nhưng anh sẽ không bao giờ khiến em buồn chán, em yêu à (And there's a lot of lame guys out there) Và có rất nhiều những gã tồi ngoài kia And when we had that fight out in the rain Và khi ta cãi vã trong cơn mưa ấy You ran after me and called my name Anh chạy theo em và gọi tên em I never wanna see you walk away Anh không bao giờ muốn thấy em rời xa (And there's a lot of lame guys out there) (Vì có rất nhiều những gã tồi ngoài kia) 'Cause one of these things is not like the others "Vì luôn có một thứ nổi bật giữa những thứ còn lại Living in winter, I am your summer Giữa trời đông, anh sẽ là mùa hạ Baby doll, when it comes to a lover Em à, nếu nói về người yêu I promise that you'll never find another like Anh chắc là em sẽ chẳng tìm được ai..." Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh ngoài anh đâu I'm the only one of me Anh chính là người duy nhất Let me keep you company Hãy để anh ở bên cạnh em Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh You're the only one of you Em chính là em độc nhất Baby, that's the fun of you Em yêu, đó chính là điều tuyệt vời ở em And I promise that nobody's gonna love you like me-e-e Và anh chắc rằng sẽ chẳng ai yêu em như anh đâu Hey, kids! "Này mọi người Spelling is fun! Đánh vần thật là vui đấy ! Girl, there ain't no "I" in "team" Em à, không có chữ "I" (Tôi) nào trong "Team" (Ta) But you know there is a "me" Nhưng anh biết có một chữ "Me" (Em) Strike the band up, 1, 2, 3 Nào ban nhạc hãy cất lên 1 2 3 I promise that you'll never find another like me Em dám chắc anh sẽ chẳng bao giờ tìm được em thứ hai Girl, there ain't no "I" in "team" Em à, không có chữ "I" (Tôi) nào trong "Team" (Ta) But you know there is a "me" Nhưng anh biết có một chữ "Me" (Em) And you can't spell "awesome" without "me" Và em chẳng thể đánh vần chữ "awesome" mà không có "me" I promise that you'll never find another like Em dám chắc anh sẽ chẳng bao giờ tìm được ai ..." Me-e-e (Yeah), ooh-ooh-ooh-ooh (And I want ya, baby) như em đâu I'm the only one of me (I'm the only one of me) Em chính là duy nhất Baby, that's the fun of me (Baby, that's the fun of me) Anh à, đấy là điểm thú vị của anh đó Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh (Oh) Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh (Oh) You're the only one of you (Oh) Anh chính là anh Baby, that's the fun of you Anh à, đấy là điểm thú vị của anh đó And I promise that nobody's gonna love you like me-e-e Em dám chắc anh sẽ chẳng bao giờ tìm được ai như em đâu Girl, there ain't no "I" in "team" (Ooh-ooh-ooh-ooh) Em à, không có chữ "I" (Tôi) nào trong "Team" (Ta) But you know there is a "me" Nhưng anh biết có một chữ "Me" (Em) I'm the only one of me (Oh-oh) Em chính là duy nhất Baby, that's the fun of me Anh à, đấy là điểm thú vị của em đó (Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh) (Eeh-eeh-eeh, ooh-ooh-ooh-ooh) Strike the band up, 1, 2, 3 Nào ban nhạc hãy cất lên 1 2 3 You can't spell "awesome" without "me" Và em chẳng thể đánh vần chữ "awesome" mà không có "me" You're the only one of you Anh chính là duy nhất Baby, that's the fun of you Đấy là điểm thú vị của anh đấy And I promise that nobody's gonna love you like me-e-e Và em hứa rằng anh sẽ không tìm được ai khác như em đâu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.