We are never get back together

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát We are never get back together. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

TAYLOR SWIFT

Artist: Taylor Swift
Artist: Taylor Swift
Title: We Are Never Ever Getting Back Together
Title: We Are Never Ever Getting Back Together
I remember when we broke up
Tôi còn nhớ khi chúng ta chia tay
The first time
Lần đầu tiên
Saying this is it, I've had enough,
Anh nói rằng chấm hết, tôi chịu đựng đủ rồi,
I'm just like
Có vẻ như
We haven't seen each other in a month
Chúng ta đã không gặp nhau trong cả tháng
When you,
Khi anh
Said you,
Nói rằng
Needed space,
Cần có không gian riêng,
What?
Sao cơ?
But when you come around again and say
Rồi anh lại mò tới và nói
Baby,
Em yêu à,
I miss you and I swear I'm gonna change
Anh nhớ em nhiều lắm và anh hữa sẽ thay đổi,
Trust me
Tin anh đi
Remember how that lasted for a day?
Anh có nhớ lời hứa ấy kéo dài chỉ một ngày
I say
Tôi nói rằng
I hate you,
Ghét anh,
We break up,
Ta chia tay,
You call me
Anh gọi tôi
I love you
Và tôi lại yêu anh
Ooooo, oo, oo, oo, oo
OoOOoooh
We called it off again last night
Tối nay anh lại gọi cho tôi lần nữa
But
Nhưng
Ooooo, oo, oo, oo, oo
Ooooo, oo, oo, oo, oo
This time
Lần này
I'm telling you
Tôi nói cho anh nghe này,
We
Chúng ta
Are never ever ever
Sẽ không đời nào
Getting back together
Quay lại với nhau đâu
We
Chúng ta
Are never ever ever
Sẽ không đời nào
Getting back together
Quay lại với nhau đâu
You go talk to your friends
Anh đi nói chuyện với bạn bè của anh
Talk to my friends
Và của tôi,
Talk to me
Nói chuyện với tôi
But we
Nhưng mà chúng ta
Are never ever ever ever
Sẽ không đời nào
Getting back together
Quay lại với nhau đâu
Like ever...
Mãi mãi là thế
I'm really gonna miss you picking fights
Tôi sẽ nhớ những lần anh gây sự
At me,
Với tôi
Falling for a screaming that I'm right
Yêu anh vì lẽ đó khi anh hét lên rằng tôi đúng
And you
Và anh
Hide away and find your piece of mind
Trốn đi và đi tìm sự bình yên trong tâm hồn
With some
Với mấy
Indie record that's much cooler than mine
Bản nhạc Pop hay hơn cả nhạc của tôi
Ooooo, oo, oo, oo, oo
Ooooo, oo, oo, oo, oo
You called me up again tonight
Tối nay anh lại gọi cho tôi lần nữa
But
Nhưng
Ooooo, oo, oo, oo, oo
Ooooo, oo, oo, oo, oo
This time
Lần này
I'm telling you
Tôi nói cho anh nghe này
We
Chúng ta
Are never ever ever
Sẽ không đời nào
Getting back together
Quay lại với nhau đâu
We
Chúng ta
Are never ever ever
Sẽ không đời nào
Getting back together
Quay lại với nhau đâu
You go talk to your friends,
Anh đi nói chuyện với bạn bè của anh
Talk to my friends
Và của tôi,
Talk to me
Nói chuyện với tôi
But we
Nhưng mà chúng ta
Are never ever ever ever
Sẽ không đời nào
Getting back together
Quay lại với nhau đâu
Ooooo, oo, oo, oo, oo
Ooooo, oo, oo, oo, oo
Yeah
Yeah
Ooooo, oo, oo, oo, oo
Ooooo, oo, oo, oo, oo
Yeah
Yeah
Ooooo, oo, oo, oo, oo
Ooooo, oo, oo, oo, oo
Yeah
Yeah
Oh ohhh
Oh ohhh
I used to think,
Tôi đã từng nghĩ
That we were forever ever ever
Chúng ta thuộc về nhau mãi mãi
And I used to say
Và tôi thường nói
Never say never
Không bao giờ bỏ cuộc
Huh, so he calls me up and he's like
Trời ạ, hắn lại gọi cho tôi và nói là
I still love you
Anh vẫn còn yêu em
And I'm like,
Và tôi trả lời:
I mean,
Ý của tôi là,
I mean this is exhausting, you know
Thế này thì mệt thật, anh biết đấy
Like we are never getting back together,
Chúng ta sẽ không đời nào quay lại với nhau đâu,
Like ever
Đừng có mà mơ
Noooooooo
Không
We
Chúng ta
Are never ever ever
Sẽ không đời nào
Getting back together
Quay lại với nhau đâu
We
Chúng ta
Are never ever ever
Sẽ không đời nào
Getting back together
Quay lại với nhau đâu
You go talk to your friends,
Anh đi nói chuyện với bạn bè của anh
Talk to my friends
Và của tôi,
Talk to me
Nói chuyện với tôi
But we
Nhưng mà chúng ta
Are never ever ever ever
Sẽ không đời nào
Getting back together
Quay lại với nhau đâu
We,
Chúng ta
Not getting back together
Sẽ không quay lại với nhau đâu
We,
Chúng ta
Not getting back together
Sẽ không quay lại với nhau đâu
You go talk to your friends
Anh đi nói chuyện với bạn bè của anh
Talk to my friends
Và của tôi,
Talk to me
Nói chuyện với tôi
But we
Nhưng mà chúng ta
Are never ever ever ever
Sẽ không đời nào
Getting back together
Quay lại với nhau đâu
(Breath)