Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I don't like your little games Tôi không ưa trò tiểu nhân của người Don't like your tilted stage Không ưa cái sân khấu chao nghiêng đó The role you made me play Cả cái vai con ngốc các người vận vào tôi Of the fool, no, I don't like you KHÔNG, Tôi không ưa các người I don't like your perfect crime Tôi không ưa thứ tội lỗi khéo đậy che của các người How you laugh when you lie Đã dối trá lại còn cợt nhã You said the gun was mine Các người nói, người chỉa súng là tôi? Isn't cool, no, I don't like you (oh!) Nói mà không thấy ngượng?! KHÔNG, tôi không ưa các người (oh) But I got smarter, I got harder in the nick of time Trái lại tôi càng gần phút chót, lại càng rắn rỏi tinh tường Honey, I rose up from the dead, I do it all the time Nè cưng, chị trỗi dậy từ cái chết, chị trỗi dậy muôn đời I've got a list of names and yours is in red, underlined Chị có nguyên một danh sách, đầy đủ họ tên, tên cưng, gạch chân, bôi đỏ I check it once, then I check it twice, oh! Chị kiểm lần 1, kiểm lại lần 2, oh Ooh, look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Ooh, look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi I don't like your kingdom keys Tôi không ham mớ chìa khoá mở ra vương quốc của các người They once belonged to me Chúng từng thuộc về tôi You ask me for a place to sleep Các người hỏi xin một chỗ ngủ nhờ Locked me out and threw a feast (what?) Rồi khoá trái, bày biện tiệc tùng (Là sao?) The world moves on, another day, another drama, drama Thế giới chuyển xoay, lại một ngày, lại một màn kịch hay But not for me, not for me, all I think about is karma Nhưng tôi không xem, không tham gia Tôi chỉ bận tâm về cái gọi là quả báo thôi And then the world moves on, but one thing's for sure Và rồi thế giới lại xoay vần, duy có một điều chắc chắn là Maybe I got mine, but you'll all get yours quả báo biết đâu tôi đã nhận rồi, nhưng phần các người cũng sẽ có ngày trả thôi But I got smarter, I got harder in the nick of time Trái lại tôi càng gần phút chót, lại càng rắn rỏi tinh tường Honey, I rose up from the dead, I do it all the time Nè cưng, chị trỗi dậy từ cái chết, chị trỗi dậy muôn đời I've got a list of names and yours is in red, underlined Chị có nguyên một danh sách, đầy đủ họ tên, tên cưng, gạch chân, bôi đỏ I check it once, then I check it twice, oh! Chị kiểm lần 1, kiểm lại lần 2, oh Ooh, look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Ooh, look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi I don't trust nobody and nobody trusts me Ta chả tin ai và cũng chả ai tin I'll be the actress starring in your bad dreams Ta sẽ là nữ chính trong những cơn ác mộng của các ngươi I don't trust nobody and nobody trusts me Ta chả tin ai và cũng chả ai tin I'll be the actress starring in your bad dreams Ta sẽ là nữ chính trong những cơn ác mộng của các ngươi I don't trust nobody and nobody trusts me Ta chả tin ai và cũng chả ai tin I'll be the actress starring in your bad dreams Ta sẽ là nữ chính trong những cơn ác mộng của các ngươi I don't trust nobody and nobody trusts me Ta chả tin ai và cũng chả ai tin I'll be the actress starring in your bad dreams Ta sẽ là nữ chính trong những cơn ác mộng của các ngươi (Look what you made me do) Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi "I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now." Xin lỗi, Taylor ngày xưa giờ không nghe điện thoại được đâu "Why?" Tại sao ư? "Oh, 'cause she's dead!" (ohh!) Ồ, vì cô ấy CHẾT rồi ! Ooh, look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Ooh, look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Ooh, look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Ooh, look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi Look what you just made me do Nhìn đi, nhìn các người đã khiến tôi phải làm gì đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Look What You Made Me Do

Taylor Swift

Taylor Swift

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Look What You Made Me Do. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Bình luận