Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I don't like your little games Tôi không thích những trò tiểu nhân Don't like your tilted stage Cũng không thích cái sân khấu nghiêng các người bày ra The role you made me play Cả cái vai các người sắm cho tôi Of the fool, no, I don't like you Vai của một kẻ khờ, không nhé, tôi không ưa I don't like your perfect crime Tôi ghét những tội ác hoàn hảo các người rắp tâm How you laugh when you lie Ghét cả nụ cười giả tạo khi các người nói dối You said the gun was mine Các người bảo súng nằm trên tay tôi Isn't cool, no, I don't like you (oh!) Nói thế không hay nhé, không nhé, tôi không ưa But I got smarter, I got harder in the nick of time Nhưng cũng may tôi kịp thời cứng rắn và sáng suốt hơn Honey, I rose up from the dead, I do it all the time Này "bạn" ơi, tôi sống lại rồi đây, lần nào chẳng thế I've got a list of names and yours is in red, underlined Tôi viết sẵn một danh sách và dùng mực đỏ ghi rõ tên các người, gạch chân làm dấu I check it once, then I check it twice, oh! Tôi kiểm tra một lần, xem lại lần nữa cho chắc nào! Ooh, look what you made me do Nhìn xem các người đã bắt tôi phải làm gì Look what you made me do Xem các người đã làm gì tôi đây Look what you just made me Nhìn xem các người đã buộc tôi phải thế nào Ooh, look what you made me do Xem các người đã khiến tôi phải ra sao Look what you made me do Nhìn đi, nhìn xem các người bắt tôi phải làm gì Look what you just made me do Xem các người đã đẩy tôi đến bước đường này I don't like your kingdom keys Tôi chẳng thèm chùm chìa khóa vương quốc các người nắm giữ They once belonged to me Dù chúng từng là của tôi You ask me for a place to sleep Các người từng đến xin tôi một chỗ tá túc Locked me out and threw a feast (what?) Để rồi khóa trái cửa rồi ở trong đây mở tiệc ăn mừng à? (kiểu gì vậy?) The world moves on, another day, another drama, drama Thế giới cứ xoay, mỗi ngày lại có thêm một chuyện thị phi But not for me, not for me, all I think about is karma Nhưng tôi xin kiếu, tôi chỉ quan tâm đến quả báo mà thôi And then the world moves on, but one thing's for sure Nên là dù thế gian này có xoay vần, tôi vẫn chắc chắn một điều Maybe I got mine, but you'll all get yours Biết đâu đây là quả báo của tôi, vậy thì các người cũng chờ nhận lãnh đi But I got smarter, I got harder in the nick of time Nhưng cũng may tôi kịp thời cứng rắn và sáng suốt hơn Honey, I rose up from the dead, I do it all the time Này "bạn" ơi, tôi sống lại rồi đây, lần nào chẳng thế I've got a list of names and yours is in red, underlined Tôi viết sẵn một danh sách và dùng mực đỏ ghi rõ tên các người, gạch chân làm dấu I check it once, then I check it twice, oh! Tôi kiểm tra một lần, xem lại lần nữa cho chắc nào! Ooh, look what you made me do Nhìn xem các người đã bắt tôi phải làm gì Look what you made me do Xem các người đã làm gì tôi đây Look what you just made me Nhìn xem các người đã buộc tôi phải thế nào Ooh, look what you made me do Xem các người đã khiến tôi phải ra sao Look what you made me do Nhìn đi, nhìn xem các người bắt tôi phải làm gì Look what you just made me do Xem các người đã đẩy tôi đến bước đường này I don't trust nobody and nobody trusts me Giờ tôi chẳng tin ai và cũng chẳng ai tin tôi I'll be the actress starring in your bad dreams Nhưng tôi sẽ vào vai nữ chính trong cơn ác mộng của các người I don't trust nobody and nobody trusts me Giờ tôi chẳng tin ai và cũng chẳng ai tin tôi I'll be the actress starring in your bad dreams Tôi sẽ bóng ma ám lấy các người trong từng giấc mơ I don't trust nobody and nobody trusts me Giờ không tin ai, cũng chẳng cần ai tin I'll be the actress starring in your bad dreams Tôi sẽ bám lấy các người trong từng cơn ác mộng I don't trust nobody and nobody trusts me Giờ tôi chẳng tin ai và cũng chẳng ai tin tôi I'll be the actress starring in your bad dreams Nhưng tôi sẽ vào vai nữ chính trong cơn ác mộng của các người! (Look what you made me do) (Nhìn xem các người đã đẩy tôi vào đường cùng thế nào) "I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now." "Xin lỗi nhé, Taylor ngày xưa không thể nghe điện thoại của mấy người được." "Why?" "Tại sao à?" "Oh, 'cause she's dead!" (ohh!) "À, tại nó chết rồi!" (Ồ!) Ooh, look what you made me do Nhìn xem các người đã bắt tôi phải làm gì Look what you made me do Xem các người đã làm gì tôi đây Look what you just made me Nhìn xem các người đã buộc tôi phải thế nào Ooh, look what you made me do Xem các người đã khiến tôi phải ra sao Look what you made me do Nhìn đi, nhìn xem các người bắt tôi phải làm gì Look what you just made me do Xem các người đã đẩy tôi đến bước đường này Ooh, look what you made me do Nhìn xem các người đã bắt tôi phải làm gì Look what you made me do Xem các người đã làm gì tôi đây Look what you just made me Nhìn xem các người đã buộc tôi phải thế nào Ooh, look what you made me do Xem các người đã khiến tôi phải ra sao Look what you made me do Nhìn đi, nhìn xem các người bắt tôi phải làm gì Look what you just made me do Xem các người đã đẩy tôi đến bước đường này

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Look What You Made Me Do

Taylor Swift

Taylor Swift

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Look What You Made Me Do. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Bình luận