Everything Has Changed

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Everything Has Changed. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

TAYLOR SWIFT

All I knew this morning when I woke
Tất cả những gì em biết khi thức dậy sáng nay
Is I know something now, know something now I didn't before
Là em biết có một điều gì đó, điều gì đó mà em chưa từng cảm nhận
And all I've seen since eighteen hours ago
Và tất cả những điều em nhìn thấy từ mười tám giờ trước
Is green eyes and freckles and your smile
Là đôi mắt xanh, những đốm tàn nhang và nụ cười của anh
In the back of my mind making me feel like
Trong tâm trí rối bời của em khiến cho em cảm thấy
I just wanna know you better, know you better, know you better now
Em chỉ muốn biết thêm về anh, biết nhiều điều hơn về anh mà thôi
I just wanna know you, know you, know you
Em chỉ muốn hiểu anh, hiểu anh mà thôi
'Cause all I know is we said, "Hello."
Bởi vì những gì em biết là chúng ta đã nói "xin chào"
And your eyes look like coming home
Và đôi mắt anh trông như thể đã tìm được người cho riêng mình
All I know is a simple name
Những gì em biết chỉ là một cái tên đơn giản
Everything has changed
Mọi thứ đã đổi thay
All I know is you held the door
Những gì em biết là anh đã giữ cửa cho em
You'll be mine and I'll be yours
Anh sẽ là của em và em sẽ là của anh
All I know since yesterday is everything has changed
Những gì em biết từ hôm qua là mọi thứ đã đổi thay
And all my walls stood tall painted blue
Và những rào cản quanh anh vẫn hiên ngang mang một nỗi buồn
And I'll take them down, take them down and open up the door for you
Và anh sẽ bỏ đi tất cả, bỏ đi tất cả và mở ra một cánh cửa dành cho em
And all I feel in my stomach is butterflies
Và tất cả những gì em cảm thấy là hồi hộp
The beautiful kind, making up for lost time
Những điều tuyệt vời, bù đắp cho dòng thời gian đã mất
Taking flight, making me feel right
Chạy trốn thực tại, khiến em cảm giác như
I just wanna know you better, know you better, know you better now
Em chỉ muốn biết thêm về anh, biết nhiều điều hơn về anh mà thôi
I just wanna know you better, know you better, know you better now
Em chỉ muốn biết thêm về anh, biết nhiều điều hơn về anh mà thôi
I just wanna know you, know you, know you
Em chỉ muốn hiểu anh, hiểu anh mà thôi
'Cause all I know is we said, "Hello."
Bởi vì những gì em biết là chúng ta đã nói "xin chào"
And your eyes look like coming home
Và đôi mắt anh trông như thể đã tìm được người cho riêng mình
All I know is a simple name
Những gì em biết chỉ là một cái tên đơn giản
Everything has changed
Mọi thứ đã đổi thay
All I know is you held the door
Những gì em biết là anh đã giữ cửa cho em
And you'll be mine and I'll be yours
Và anh sẽ là của em và em sẽ là của anh
All I know since yesterday is everything has changed
Những gì em biết từ hôm qua là mọi thứ đã đổi thay
Come back and tell me why
Hãy quay lại và nói với em vì sao
I'm feeling like I've missed you all this time, oh, oh, oh
Em cảm giác như thể em đã nhớ nhung anh từ bấy lâu nay
And meet me there tonight
Và găp em nơi đó đêm nay
And let me know that it's not all in my mind
Và hãy cho em biết rằng suy nghĩ đó không phải riêng mình em
I just wanna know you better, know you better, know you better now
Em chỉ muốn biết thêm về anh, biết nhiều điều hơn về anh mà thôi
I just wanna know you, know you, know you
Em chỉ muốn hiểu anh, hiểu anh mà thôi
All I know is we said, "Hello."
Những gì em biết là chúng ta đã nói "xin chào"
And your eyes look like coming home
Và đôi mắt anh trông như thể đã tìm được người cho riêng mình
All I know is a simple name
Những gì em biết chỉ là một cái tên đơn giản
Everything has changed
Mọi thứ đã đổi thay
All I know is you held the door
Những gì em biết là anh đã giữ cửa cho em
You'll be mine and I'll be yours
Anh sẽ là của em và em sẽ là của anh
All I know since yesterday is everything has changed
Những gì em biết từ hôm qua là mọi thứ đã đổi thay
All I know is we said, "Hello."
Những gì em biết là chúng ta đã nói "xin chào"
So dust off your highest hopes
Vì vậy hãy phủi bỏ đi những hy vọng xa vời của anh
All I know is pouring rain and everything has changed
Những gì em biết là nước mắt đã rơi và mọi thứ đã đổi thay
All I know is a new found grace
Những gì em biết là em đã tìm được ơn huệ mới
All my days I'll know your face
Những ngày qua em đã quá thân thuộc với gương mặt anh
All I know since yesterday is everything has changed
Những gì em biết từ hôm qua là mọi thứ đã đổi thay