Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
All I knew this morning when I woke Tất cả những gì em biết khi thức dậy sáng nay Is I know something now, know something now I didn't before Là em biết có một điều gì đó, điều gì đó mà em chưa từng cảm nhận And all I've seen since eighteen hours ago Và tất cả những điều em nhìn thấy từ mười tám giờ trước Is green eyes and freckles and your smile Là đôi mắt xanh, những đốm tàn nhang và nụ cười của anh In the back of my mind making me feel like Trong tâm trí rối bời của em khiến cho em cảm thấy I just wanna know you better, know you better, know you better now Em chỉ muốn biết thêm về anh, biết nhiều điều hơn về anh mà thôi I just wanna know you, know you, know you Em chỉ muốn hiểu anh, hiểu anh mà thôi 'Cause all I know is we said, "Hello." Bởi vì những gì em biết là chúng ta đã nói "xin chào" And your eyes look like coming home Và đôi mắt anh trông như thể đã tìm được người cho riêng mình All I know is a simple name Những gì em biết chỉ là một cái tên đơn giản Everything has changed Mọi thứ đã đổi thay All I know is you held the door Những gì em biết là anh đã giữ cửa cho em You'll be mine and I'll be yours Anh sẽ là của em và em sẽ là của anh All I know since yesterday is everything has changed Những gì em biết từ hôm qua là mọi thứ đã đổi thay And all my walls stood tall painted blue Và những rào cản quanh anh vẫn hiên ngang mang một nỗi buồn And I'll take them down, take them down and open up the door for you Và anh sẽ bỏ đi tất cả, bỏ đi tất cả và mở ra một cánh cửa dành cho em And all I feel in my stomach is butterflies Và tất cả những gì em cảm thấy là hồi hộp The beautiful kind, making up for lost time Những điều tuyệt vời, bù đắp cho dòng thời gian đã mất Taking flight, making me feel right Chạy trốn thực tại, khiến em cảm giác như I just wanna know you better, know you better, know you better now Em chỉ muốn biết thêm về anh, biết nhiều điều hơn về anh mà thôi I just wanna know you better, know you better, know you better now Em chỉ muốn biết thêm về anh, biết nhiều điều hơn về anh mà thôi I just wanna know you, know you, know you Em chỉ muốn hiểu anh, hiểu anh mà thôi 'Cause all I know is we said, "Hello." Bởi vì những gì em biết là chúng ta đã nói "xin chào" And your eyes look like coming home Và đôi mắt anh trông như thể đã tìm được người cho riêng mình All I know is a simple name Những gì em biết chỉ là một cái tên đơn giản Everything has changed Mọi thứ đã đổi thay All I know is you held the door Những gì em biết là anh đã giữ cửa cho em And you'll be mine and I'll be yours Và anh sẽ là của em và em sẽ là của anh All I know since yesterday is everything has changed Những gì em biết từ hôm qua là mọi thứ đã đổi thay Come back and tell me why Hãy quay lại và nói với em vì sao I'm feeling like I've missed you all this time, oh, oh, oh Em cảm giác như thể em đã nhớ nhung anh từ bấy lâu nay And meet me there tonight Và găp em nơi đó đêm nay And let me know that it's not all in my mind Và hãy cho em biết rằng suy nghĩ đó không phải riêng mình em I just wanna know you better, know you better, know you better now Em chỉ muốn biết thêm về anh, biết nhiều điều hơn về anh mà thôi I just wanna know you, know you, know you Em chỉ muốn hiểu anh, hiểu anh mà thôi All I know is we said, "Hello." Những gì em biết là chúng ta đã nói "xin chào" And your eyes look like coming home Và đôi mắt anh trông như thể đã tìm được người cho riêng mình All I know is a simple name Những gì em biết chỉ là một cái tên đơn giản Everything has changed Mọi thứ đã đổi thay All I know is you held the door Những gì em biết là anh đã giữ cửa cho em You'll be mine and I'll be yours Anh sẽ là của em và em sẽ là của anh All I know since yesterday is everything has changed Những gì em biết từ hôm qua là mọi thứ đã đổi thay All I know is we said, "Hello." Những gì em biết là chúng ta đã nói "xin chào" So dust off your highest hopes Vì vậy hãy phủi bỏ đi những hy vọng xa vời của anh All I know is pouring rain and everything has changed Những gì em biết là nước mắt đã rơi và mọi thứ đã đổi thay All I know is a new found grace Những gì em biết là em đã tìm được ơn huệ mới All my days I'll know your face Những ngày qua em đã quá thân thuộc với gương mặt anh All I know since yesterday is everything has changed Những gì em biết từ hôm qua là mọi thứ đã đổi thay

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.