Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Looking at it now Giờ đây nhìn lại tất cả It all seems so simple Mọi chuyện có vẻ thật đơn giản We were lying on your couch Hai ta nằm dài trên ghế I remember Em nhớ vậy You took a Polaroid of us Anh chụp hình đôi ta bằng máy Polaroid Then discovered Rồi chợt khám phá ra (Then discovered) (Rồi chợt khám phá ra) The rest of the world was black and white Cả thế giới này nhuốm màu đen trắng But we were in screaming color Nhưng chúng ta sống trong những sắc màu rực rỡ And I remember thinking Và em nhớ bản thân suy nghĩ rằng Are we out of the woods yet? Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ? Are we out of the woods? Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ? Are we in the clear yet? Liệu đôi ta đã không còn khó khăn? In the clear yet? good Đã hết khó khăn? Tốt quá Are we out of the woods yet? Liệu hai ta còn trắc trở nào không? Are we out of the woods? Liệu hai ta còn trắc trở nào không? Are we in the clear yet? Liệu đôi ta đã không còn khó khăn? In the clear yet? good Đã hết khó khăn? Tốt quá Are we out of the woods? Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ? Looking at it now Giờ nhìn lại chuyện cũ Last December Tháng mười hai năm ngoái (Last December) (Tháng mười hai năm ngoái) We were built to fall apart Ta đến với nhau để rồi đổ vỡ Then fall back together Và lại quay về bên nhau (Back together) (Quay về bên nhau) Your necklace hanging from my neck Em mang sợi dây chuyền của anh bên mình The night we couldn't quite forget Trong một đêm ta chẳng thể nào quên được When we decided Khi chúng ta quyết định (We decided) (Chúng ta quyết định) To move the furniture so we could dance Dời những vật trong nhà để cùng nhau nhảy múa Baby, like we stood a chance Anh à, cứ như đôi ta có cơ hội bên nhau vậy Two paper airplanes flying Hai chiếc máy bay giấy bay vào không trung And I remember thinkin' Và em nhớ bản thân nghĩ rằng Are we out of the woods yet? Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ? Are we out of the woods? Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ? Are we in the clear yet? Liệu đôi ta đã không còn khó khăn? In the clear yet? good Đã hết khó khăn? Tốt quá Are we out of the woods yet? Liệu hai ta còn trắc trở nào không? Are we out of the woods? Liệu hai ta còn trắc trở nào không? Are we in the clear yet? Liệu đôi ta đã không còn khó khăn? In the clear yet? good Đã hết khó khăn? Tốt quá Are we out of the woods? Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ? Remember when you hit the brakes too soon? Anh có nhớ khi chân đạp phanh quá nhanh Twenty stitches in the hospital room Để rồi phải khâu hai mươi mũi trong bệnh viện When you started cryin' Khi nước mắt lăn trên gò má anh Baby, I did too Anh à, em cũng bật khóc But when the sun came up Nhưng khi mặt trời ló rạng I was lookin' at you Em ngồi ngắm nhìn anh Remember when we couldn't take the heat Anh có nhớ khi đôi ta không thể nhận những sự chỉ trích I walked out and I said, "I'm settin' you free" Em bỏ đi và nói, "Em giải thoát cho anh" But the monsters turned out to be just trees Nhưng hoá ra quỷ dữ cũng chỉ như cây cối thôi And when the sun came up Và khi mặt trời ló rạng You were lookin' at me Anh ngồi ngắm nhìn em You were lookin' at me Anh ngồi ngắm nhìn em Are we out of the woods yet? Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ? Are we out of the woods? Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ? I remember Em vẫn nhớ Are we in the clear yet? Liệu đôi ta đã không còn khó khăn? Oh, I remember Em vẫn nhớ Are we out of the woods yet? Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ? Are we out of the woods? Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ? Are we in the clear yet? Liệu đôi ta đã không còn khó khăn? In the clear yet? good Đã hết khó khăn? Tốt quá Are we out of the woods yet? Liệu hai ta còn trắc trở nào không? Are we out of the woods? Liệu hai ta còn trắc trở nào không? Are we in the clear yet? Liệu đôi ta đã không còn khó khăn? In the clear yet? good Đã hết khó khăn? Tốt quá Are we out of the woods yet? Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ? Are we out of the woods? Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ? Are we in the clear yet? Liệu đôi ta đã không còn khó khăn? In the clear yet? good Đã hết khó khăn? Tốt quá Are we out of the woods yet? Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ? Are we out of the woods? Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ? Are we in the clear yet? Liệu đôi ta đã không còn khó khăn? In the clear yet? good Đã hết khó khăn? Tốt quá

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.