Out Of The Woods

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Out Of The Woods. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

TAYLOR SWIFT

Looking at it now
Giờ đây nhìn lại tất cả
It all seems so simple
Mọi chuyện có vẻ thật đơn giản
We were lying on your couch
Hai ta nằm dài trên ghế
I remember
Em nhớ vậy
You took a Polaroid of us
Anh chụp hình đôi ta bằng máy Polaroid
Then discovered
Rồi chợt khám phá ra
(Then discovered)
(Rồi chợt khám phá ra)
The rest of the world was black and white
Cả thế giới này nhuốm màu đen trắng
But we were in screaming color
Nhưng chúng ta sống trong những sắc màu rực rỡ
And I remember thinking
Và em nhớ bản thân suy nghĩ rằng
Are we out of the woods yet?
Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ?
Are we out of the woods?
Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ?
Are we in the clear yet?
Liệu đôi ta đã không còn khó khăn?
In the clear yet? good
Đã hết khó khăn? Tốt quá
Are we out of the woods yet?
Liệu hai ta còn trắc trở nào không?
Are we out of the woods?
Liệu hai ta còn trắc trở nào không?
Are we in the clear yet?
Liệu đôi ta đã không còn khó khăn?
In the clear yet? good
Đã hết khó khăn? Tốt quá
Are we out of the woods?
Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ?
Looking at it now
Giờ nhìn lại chuyện cũ
Last December
Tháng mười hai năm ngoái
(Last December)
(Tháng mười hai năm ngoái)
We were built to fall apart
Ta đến với nhau để rồi đổ vỡ
Then fall back together
Và lại quay về bên nhau
(Back together)
(Quay về bên nhau)
Your necklace hanging from my neck
Em mang sợi dây chuyền của anh bên mình
The night we couldn't quite forget
Trong một đêm ta chẳng thể nào quên được
When we decided
Khi chúng ta quyết định
(We decided)
(Chúng ta quyết định)
To move the furniture so we could dance
Dời những vật trong nhà để cùng nhau nhảy múa
Baby, like we stood a chance
Anh à, cứ như đôi ta có cơ hội bên nhau vậy
Two paper airplanes flying
Hai chiếc máy bay giấy bay vào không trung
And I remember thinkin'
Và em nhớ bản thân nghĩ rằng
Are we out of the woods yet?
Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ?
Are we out of the woods?
Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ?
Are we in the clear yet?
Liệu đôi ta đã không còn khó khăn?
In the clear yet? good
Đã hết khó khăn? Tốt quá
Are we out of the woods yet?
Liệu hai ta còn trắc trở nào không?
Are we out of the woods?
Liệu hai ta còn trắc trở nào không?
Are we in the clear yet?
Liệu đôi ta đã không còn khó khăn?
In the clear yet? good
Đã hết khó khăn? Tốt quá
Are we out of the woods?
Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ?
Remember when you hit the brakes too soon?
Anh có nhớ khi chân đạp phanh quá nhanh
Twenty stitches in the hospital room
Để rồi phải khâu hai mươi mũi trong bệnh viện
When you started cryin'
Khi nước mắt lăn trên gò má anh
Baby, I did too
Anh à, em cũng bật khóc
But when the sun came up
Nhưng khi mặt trời ló rạng
I was lookin' at you
Em ngồi ngắm nhìn anh
Remember when we couldn't take the heat
Anh có nhớ khi đôi ta không thể nhận những sự chỉ trích
I walked out and I said, "I'm settin' you free"
Em bỏ đi và nói, "Em giải thoát cho anh"
But the monsters turned out to be just trees
Nhưng hoá ra quỷ dữ cũng chỉ như cây cối thôi
And when the sun came up
Và khi mặt trời ló rạng
You were lookin' at me
Anh ngồi ngắm nhìn em
You were lookin' at me
Anh ngồi ngắm nhìn em
Are we out of the woods yet?
Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ?
Are we out of the woods?
Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ?
I remember
Em vẫn nhớ
Are we in the clear yet?
Liệu đôi ta đã không còn khó khăn?
Oh, I remember
Em vẫn nhớ
Are we out of the woods yet?
Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ?
Are we out of the woods?
Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ?
Are we in the clear yet?
Liệu đôi ta đã không còn khó khăn?
In the clear yet? good
Đã hết khó khăn? Tốt quá
Are we out of the woods yet?
Liệu hai ta còn trắc trở nào không?
Are we out of the woods?
Liệu hai ta còn trắc trở nào không?
Are we in the clear yet?
Liệu đôi ta đã không còn khó khăn?
In the clear yet? good
Đã hết khó khăn? Tốt quá
Are we out of the woods yet?
Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ?
Are we out of the woods?
Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ?
Are we in the clear yet?
Liệu đôi ta đã không còn khó khăn?
In the clear yet? good
Đã hết khó khăn? Tốt quá
Are we out of the woods yet?
Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ?
Are we out of the woods?
Liệu đôi ta đã hết rắc rối chưa anh nhỉ?
Are we in the clear yet?
Liệu đôi ta đã không còn khó khăn?
In the clear yet? good
Đã hết khó khăn? Tốt quá