Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I am not the kind of girl Em không phải kiểu con gái Who should be rudely barging in on a white veil occasion Có thể thô lỗ xông vào lễ cưới của người khác But you are not the kind of boy Nhưng anh cũng đâu phải là loại con trai Who should be marrying the wrong girl Đi lấy cô gái không phù hợp với mình I sneak in and see your friends Em lẻn vào nhà thờ và nhìn thấy bạn bè anh And her snotty little family all dressed in pastel Cùng cái gia đình kênh kiệu của cô ta tất cả đều mặc lễ phục màu nhạt And she is yelling at a bridesmaid Và cô ta thì đang la hét phù dâu của mình Somewhere back inside a room, Ở đâu đó trong căn phòng, Wearing a gown shaped like a pastry Trong khi đang mặc bộ váy cưới trông như cái bánh nướng This is surely not what you thought it would be Chắc chắn đây không phải là điều mà anh từng nghĩ tới I lose myself in a daydream where I stand and say Em đã đánh mất bản thân trong một mộng tưởng hão huyền, nơi mà em dám đứng lên và nói rằng Don't say yes, run away now, Đừng trả lời con đồng ý, hãy chạy trốn đi, I’ll meet you when you’re out of the church at the back door. Em sẽ gặp anh khi anh ra khỏi nhà thờ ở cửa sau. Don't wait or say a single vow Đừng chần chừ hay nói lời thề ước nào You need to hear me out Anh phải lắng nghe em And they said, speak now Và họ đã giục anh trả lời ngay Fond gestures are exchanged Những cử chỉ thân mật được trao nhau And the organ starts to play Và tiếng đàn organ bắt đầu vang lên A song that sounds like a death march Một bài hát nghe cứ như tiếng nhạc tang lễ And I am hiding in the curtains Và em trốn sau tấm màn cửa It seems that I was uninvited by your lovely bride-to-be Dường như em là kẻ mà cô dâu tương lai đáng mến của anh không hề chào đón She floats down the aisle like a pageant queen Cô ta bước đi trên lễ đường như một nữ hoàng của sắc đẹp But I know you wish it was me, Nhưng em biết anh ước người đó là em, You wish it was me, Anh ước người đó chính là em, Don't you? Phải không anh? Don't say yes, run away now, Đừng trả lời con đồng ý, hãy chạy trốn đi, I’ll meet you when you’re out of the church at the back door. Em sẽ gặp anh khi anh ra khỏi nhà thờ ở cửa sau. Don't wait or say a single vow, Đừng chần chừ hay nói lời thề ước nào, You need to hear me out, Anh phải lắng nghe em, And they said, speak now Và họ đã giục anh trả lời ngay Don't say yes, run away now, Đừng trả lời con đồng ý, hãy chạy trốn đi, I’ll meet you when you’re out of the church at the back door. Em sẽ gặp anh khi anh ra khỏi nhà thờ ở cửa sau. Don't wait or say a single vow, Đừng chần chừ hay nói lời thề ước nào, Your time is running out, Thời gian của anh sắp hết rồi, And they said, speak now. Và họ đã giục anh trả lời ngay. I hear the preacher say, Em nghe mục sư bảo anh, Speak now or forever hold your peace. Hãy trả lời ngay hoặc mãi mãi im lặng There's the silence, there's my last chance. Sự yên lặng xuất hiện, đây là cơ hội cuối cùng của em I stand up with shaky hands, Em đứng lên với đôi tay run rẩy, All eyes on me; Horrified looks from everyone in the room Mọi ánh mắt đều đổ về phía em; Cả lễ đường nhìn em với ánh mắt kinh hoàng But I'm only looking at you. Nhưng em chỉ nhìn về phía anh thôi. I am not the kind of girl Em không phải kiểu con gái Who should be rudely barging in on a white veil occasion Có thể thô lỗ xông vào lễ cưới của người khác But you are not the kind of boy Nhưng anh cũng đâu phải là loại con trai Who should be marrying the wrong girl Đi lấy cô gái không phù hợp với mình Don't say yes, run away now, Đừng trả lời con đồng ý, hãy chạy trốn đi, I’ll meet you when you’re out of the church at the back door. Em sẽ gặp anh khi anh ra khỏi nhà thờ ở cửa sau. Don't wait or say a single vow, Đừng chần chừ hay nói lời thề ước nào, You need to hear me out, Anh phải lắng nghe em, And they said, speak now. Và họ đã giục anh trả lời ngay. And you say, let's run away now, Và rồi anh nói rằng cùng chạy trốn nào, I’ll meet you when I’m out of my tux at the back door. Anh sẽ gặp em ở cửa sau khi anh cởi bỏ bộ lễ phục này. Baby, I didn't say my vow, Em à, anh đã không nói lời thề ước nào, So glad you were around Thật mừng vì em đã ở đây When they said, speak now. Khi họ giục anh nói đồng ý đi.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.