Begin Again

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Begin Again. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

TAYLOR SWIFT

Took a deep breath in the mirror
Nhìn vào gương và hít một hơi thật sâu
He didn't like it when I wore high heels
Anh ta không thích em đi giày cao gót
But I do
Nhưng em lại thích
Turn the lock and put my headphones on
Khoá trái cửa và đeo tai nghe vào
He always said he didn't get this song
Anh ta luôn nói anh ta chẳng thể hiểu được bài hát này
But I do, I do
Nhưng em hiểu
Walked in expecting you'd be late
Bước đi với hy vọng anh sẽ trễ hẹn
But you got here early and you stand and wave
Nhưng anh đã tới sớm và đang đứng đó vẫy chào em
I walk to you
Em bước về phía anh
You pull my chair out and help me in
Anh kéo ghế ra và giúp em ngồi xuống
And you don't know how nice that is
Và anh không biết cử chỉ đó đẹp thế nào đâu
But I do
Nhưng em thì có
And you throw your head back laughing like a
Và anh đang ngả đầu ra sau cười như
Little kid
Một đứa trẻ
I think it's strange that you think I'm funny 'cause
Em thấy thật lạ khi anh nghĩ rằng em hài hước
He never did
Bởi anh ta chưa bao giờ thấy vậy
I've been spending the last eight months
Em đã trải qua tám tháng rồi
Thinking all love ever does
Dằn vặt suy nghĩ rằng tình yêu phải chăng chỉ là
Is break
Đổ vỡ
And burn
Bỏng rát
And end
Và kết thúc
But on a Wednesday
Nhưng vào một ngày thứ tư
In a cafe
Trong quán cà phê
I watched it begin again
Em nhận ra nó đang bắt đầu trở lại
You said you never met one girl who
Anh nói anh chưa từng gặp cô gái nào
Had as many James Taylor records as you
Có nhiều đĩa nhạc James Taylor như anh
But I do
Nhưng em thì có
We tell stories and you don't know why
Chúng ta chia sẻ những câu chuyện và anh không biết tại sao
I'm coming off a little shy
Em cảm thấy hơi ngại ngùng
But I do
Nhưng em hiểu rõ
But you throw your head back laughing like a
Và anh đang ngả đầu ra sau cười như
Little kid
Một đứa trẻ
I think it's strange that you think I'm funny 'cause
Em thấy thật lạ khi anh nghĩ rằng em hài hước
He never did
Bởi anh ta chưa bao giờ thấy vậy
I've been spending the last eight months
Em đã trải qua tám tháng rồi
Thinking all love ever does
Dằn vặt suy nghĩ rằng tình yêu phải chăng chỉ là
Is break
Đổ vỡ
And burn
Bỏng rát
And end
Và kết thúc
But on a Wednesday
Nhưng vào một ngày thứ tư
In a cafe
Trong quán cà phê
I watched it begin again
Em nhận ra nó đang bắt đầu trở lại
And we walk down the block to my car
Và chúng ta đi bộ xuống nơi để xe của em
And I almost brought him up
Và em gần như lại nhắc đến anh ta
But you start to talk about the movies
Nhưng rồi anh bắt đầu nói về những bộ phim
That your family watches
Mà gia đình anh luôn xem
Every single Christmas
Mỗi dịp giáng sinh
And I won't talk about that
Và em sẽ không nhắc đến chuyện cũ đó nữa
For the first time
Lần đầu tiên
What's past is past
Những gì thuộc về quá khứ mãi là quá khứ
'Cause you throw your head back laughing like a
Và anh đang ngả đầu ra sau cười như
Little kid
Một đứa trẻ
I think it's strange that you think I'm funny 'cause
Em thấy thật lạ khi anh nghĩ rằng em hài hước
He never did
Bởi anh ta chưa bao giờ thấy vậy
I've been spending the last eight months
Em đã trải qua tám tháng rồi
Thinking all love ever does
Dằn vặt suy nghĩ rằng tình yêu phải chăng chỉ là
Is break
Đổ vỡ
And burn
Bỏng rát
And end
Và kết thúc
Then on a Wednesday
Nhưng vào một ngày thứ tư
In a cafe
Trong quán cà phê
I watched it begin again
Em nhận ra nó đang bắt đầu trở lại
Then on a Wednesday
Nhưng vào một ngày thứ tư
In a cafe
Trong quán cà phê
I watched it begin again
Em nhận ra nó đang bắt đầu trở lại