Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Took a deep breath in the mirror Nhìn vào gương và hít một hơi thật sâu He didn't like it when I wore high heels Anh ta không thích em đi giày cao gót But I do Nhưng em lại thích Turn the lock and put my headphones on Khoá trái cửa và đeo tai nghe vào He always said he didn't get this song Anh ta luôn nói anh ta chẳng thể hiểu được bài hát này But I do, I do Nhưng em hiểu Walked in expecting you'd be late Bước đi với hy vọng anh sẽ trễ hẹn But you got here early and you stand and wave Nhưng anh đã tới sớm và đang đứng đó vẫy chào em I walk to you Em bước về phía anh You pull my chair out and help me in Anh kéo ghế ra và giúp em ngồi xuống And you don't know how nice that is Và anh không biết cử chỉ đó đẹp thế nào đâu But I do Nhưng em thì có And you throw your head back laughing like a Và anh đang ngả đầu ra sau cười như Little kid Một đứa trẻ I think it's strange that you think I'm funny 'cause Em thấy thật lạ khi anh nghĩ rằng em hài hước He never did Bởi anh ta chưa bao giờ thấy vậy I've been spending the last eight months Em đã trải qua tám tháng rồi Thinking all love ever does Dằn vặt suy nghĩ rằng tình yêu phải chăng chỉ là Is break Đổ vỡ And burn Bỏng rát And end Và kết thúc But on a Wednesday Nhưng vào một ngày thứ tư In a cafe Trong quán cà phê I watched it begin again Em nhận ra nó đang bắt đầu trở lại You said you never met one girl who Anh nói anh chưa từng gặp cô gái nào Had as many James Taylor records as you Có nhiều đĩa nhạc James Taylor như anh But I do Nhưng em thì có We tell stories and you don't know why Chúng ta chia sẻ những câu chuyện và anh không biết tại sao I'm coming off a little shy Em cảm thấy hơi ngại ngùng But I do Nhưng em hiểu rõ But you throw your head back laughing like a Và anh đang ngả đầu ra sau cười như Little kid Một đứa trẻ I think it's strange that you think I'm funny 'cause Em thấy thật lạ khi anh nghĩ rằng em hài hước He never did Bởi anh ta chưa bao giờ thấy vậy I've been spending the last eight months Em đã trải qua tám tháng rồi Thinking all love ever does Dằn vặt suy nghĩ rằng tình yêu phải chăng chỉ là Is break Đổ vỡ And burn Bỏng rát And end Và kết thúc But on a Wednesday Nhưng vào một ngày thứ tư In a cafe Trong quán cà phê I watched it begin again Em nhận ra nó đang bắt đầu trở lại And we walk down the block to my car Và chúng ta đi bộ xuống nơi để xe của em And I almost brought him up Và em gần như lại nhắc đến anh ta But you start to talk about the movies Nhưng rồi anh bắt đầu nói về những bộ phim That your family watches Mà gia đình anh luôn xem Every single Christmas Mỗi dịp giáng sinh And I won't talk about that Và em sẽ không nhắc đến chuyện cũ đó nữa For the first time Lần đầu tiên What's past is past Những gì thuộc về quá khứ mãi là quá khứ 'Cause you throw your head back laughing like a Và anh đang ngả đầu ra sau cười như Little kid Một đứa trẻ I think it's strange that you think I'm funny 'cause Em thấy thật lạ khi anh nghĩ rằng em hài hước He never did Bởi anh ta chưa bao giờ thấy vậy I've been spending the last eight months Em đã trải qua tám tháng rồi Thinking all love ever does Dằn vặt suy nghĩ rằng tình yêu phải chăng chỉ là Is break Đổ vỡ And burn Bỏng rát And end Và kết thúc Then on a Wednesday Nhưng vào một ngày thứ tư In a cafe Trong quán cà phê I watched it begin again Em nhận ra nó đang bắt đầu trở lại Then on a Wednesday Nhưng vào một ngày thứ tư In a cafe Trong quán cà phê I watched it begin again Em nhận ra nó đang bắt đầu trở lại

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.