Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I only wanted to have fun Tôi chỉ muốn sống vui tươi Learning to fly learning to run Học cách bay, học cách chạy I let my heart decide the way Mặc trái tim dẫn lối When I was young Những tháng ngày son trẻ Deep down I must have always known Tự trong sâu thẳm tôi biết rằng That this would be inevitable Lẽ tất yếu To earn my stripes I'd have to pay and bare my soul Để có một cuộc đời như mong muốn tôi phải trả giá bằng cả linh hồn I know I'm not the only one Tôi biết mình không phải là người duy nhất Who regrets the things they've done Hối tiếc về những điều đã qua Sometimes I just feel it's only me Nhưng đôi khi tôi tưởng chừng chỉ có riêng mình Who can't stand the reflection that they see Chẳng thể trở thành người mình hằng mong muốn I wish I could live a little more Giá mà có thể sống lâu thêm chút nữa Look up to the sky not just the floor Đầu đội trời chân đạp đất I feel like my life is flashing by Tôi đã để cuộc đời trôi đi vội vã And all I can do is watch and cry Chỉ có thể để nó trôi qua và mặc nước mắt lăn dài I miss the air, I miss my friends Tôi nhớ bầu không khí tuổi trẻ, nhớ bạn bè I miss my mother, I miss it when Tôi nhớ mẹ, nhớ những khi Life was a party to be thrown Cuộc đời là một bữa tiệc linh đình But that was a million years ago Tưởng như một triệu năm đã qua đi When I walk around all of the streets Tôi dạo quanh lối cũ Where I grew up and found my feet Nơi ghi dấu bước chân tuổi thơ They can't look me in the eye Bỗng trở nên xa lạ trong ánh mắt những người thân quen It's like they're scared of me Như là hoảng sợ khi thấy tôi I try to think of things to say Tôi nghĩ xem nên mở lời thế nào Like a joke or a memory Một chuyện đùa hay một kỷ niệm cũ But they don't recognize me now Nhưng họ chẳng còn nhận ra tôi nữa In the light of day Dù tôi ở đây, giữa nắng ngày I know I'm not the only one Tôi biết mình không phải là người duy nhất Who regrets the things they've done Hối tiếc về những điều đã qua Sometimes I just feel it's only me Nhưng đôi khi tôi tưởng chừng chỉ có riêng mình Who never became who they thought they'd be Chẳng thể trở thành người mình hằng mong muốn I wish I could live a little more Giá mà có thể sống lâu thêm chút nữa Look up to the sky not just the floor Đầu đội trời chân đạp đất I feel like my life is flashing by Tôi đã để cuộc đời trôi đi vội vã And all I can do is watch and cry Chỉ có thể để nó trôi qua và mặc nước mắt lăn dài I miss the air I miss my friends Tôi nhớ bầu không khí tuổi trẻ, nhớ bạn bè I miss my mother I miss it when Tôi nhớ mẹ, nhớ những khi Life was a party to be thrown Cuộc đời là một bữa tiệc linh đình But that was a million years ago Tưởng như một triệu năm đã qua đi A million years ago Một triệu năm đã qua đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.