Million Years Ago

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Million Years Ago. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

ADELE

I only wanted to have fun
Tôi chỉ muốn sống vui tươi
Learning to fly learning to run
Học cách bay, học cách chạy
I let my heart decide the way
Mặc trái tim dẫn lối
When I was young
Những tháng ngày son trẻ
Deep down I must have always known
Tự trong sâu thẳm tôi biết rằng
That this would be inevitable
Lẽ tất yếu
To earn my stripes I'd have to pay and bare my soul
Để có một cuộc đời như mong muốn tôi phải trả giá bằng cả linh hồn
I know I'm not the only one
Tôi biết mình không phải là người duy nhất
Who regrets the things they've done
Hối tiếc về những điều đã qua
Sometimes I just feel it's only me
Nhưng đôi khi tôi tưởng chừng chỉ có riêng mình
Who can't stand the reflection that they see
Chẳng thể trở thành người mình hằng mong muốn
I wish I could live a little more
Giá mà có thể sống lâu thêm chút nữa
Look up to the sky not just the floor
Đầu đội trời chân đạp đất
I feel like my life is flashing by
Tôi đã để cuộc đời trôi đi vội vã
And all I can do is watch and cry
Chỉ có thể để nó trôi qua và mặc nước mắt lăn dài
I miss the air, I miss my friends
Tôi nhớ bầu không khí tuổi trẻ, nhớ bạn bè
I miss my mother, I miss it when
Tôi nhớ mẹ, nhớ những khi
Life was a party to be thrown
Cuộc đời là một bữa tiệc linh đình
But that was a million years ago
Tưởng như một triệu năm đã qua đi
When I walk around all of the streets
Tôi dạo quanh lối cũ
Where I grew up and found my feet
Nơi ghi dấu bước chân tuổi thơ
They can't look me in the eye
Bỗng trở nên xa lạ trong ánh mắt những người thân quen
It's like they're scared of me
Như là hoảng sợ khi thấy tôi
I try to think of things to say
Tôi nghĩ xem nên mở lời thế nào
Like a joke or a memory
Một chuyện đùa hay một kỷ niệm cũ
But they don't recognize me now
Nhưng họ chẳng còn nhận ra tôi nữa
In the light of day
Dù tôi ở đây, giữa nắng ngày
I know I'm not the only one
Tôi biết mình không phải là người duy nhất
Who regrets the things they've done
Hối tiếc về những điều đã qua
Sometimes I just feel it's only me
Nhưng đôi khi tôi tưởng chừng chỉ có riêng mình
Who never became who they thought they'd be
Chẳng thể trở thành người mình hằng mong muốn
I wish I could live a little more
Giá mà có thể sống lâu thêm chút nữa
Look up to the sky not just the floor
Đầu đội trời chân đạp đất
I feel like my life is flashing by
Tôi đã để cuộc đời trôi đi vội vã
And all I can do is watch and cry
Chỉ có thể để nó trôi qua và mặc nước mắt lăn dài
I miss the air I miss my friends
Tôi nhớ bầu không khí tuổi trẻ, nhớ bạn bè
I miss my mother I miss it when
Tôi nhớ mẹ, nhớ những khi
Life was a party to be thrown
Cuộc đời là một bữa tiệc linh đình
But that was a million years ago
Tưởng như một triệu năm đã qua đi
A million years ago
Một triệu năm đã qua đi