Hello Vietnam

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Hello Vietnam. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

QUYNH ANH PHAM

Tell me all about this name, that is difficult to say
Hãy nói cho tôi nghe tất cả về cái tên này, thật khó để nói thành lời
It was given me the day I was born
Đó là cái tên được trao cho tôi từ ngày tôi chào đời
Want to know about the stories of the empire of old
Tôi muốn biết về những câu chuyện của đất nước cổ kính này
My eyes say more of me than what you dare to say
Đôi mắt của tôi nói nhiều về tôi hơn là những gì bạn dám nói
All I know of you is all the sights of war
Tất cả tôi biết về các bạn đều là những hình ảnh của chiến tranh
A film by Coppola, the helicopter's roar
Một bộ phim của ông Coppola, và tiếng gầm của máy bay trực thăng
One day I'll touch your soil
Một ngày nào đó tôi sẽ đặt chân lên miền đất của các bạn
One day I'll finally know your soul
Một ngày nào đó, cuối cùng tôi sẽ hiểu được tâm hồn của các bạn
One day I'll come to you
Một ngày nào đó tôi sẽ đến cùng các bạn
To say hello...Vietnam
Để nói lời chào... Việt Nam
Tell me all about my colour, my hair and my little feet
Hãy nói cho tôi nghe tất cả về màu da, mái tóc của tôi và cả đôi chân bé nhỏ này
That have carried me every mile of the way
Là hành trang tôi luôn mang theo trên những chặng đường đời
Want to see your house, your streets. Show me all I do not know
Tôi muốn thấy những ngôi nhà, những con phố của các bạn. Hãy cho tôi thấy những gì tôi chưa được biết
Wooden sampans, floating markets, light of gold
Những con đò nhỏ đơn sơ, những khu chợ nổi, hay những di tích của một thời vàng son
All I know of you is the sights of war
Tất cả tôi biết về các bạn đều là những hình ảnh của chiến tranh
A film by Coppola, the helicopter's roar
Một bộ phim của ông Coppola, và tiếng gầm của máy bay trực thăng
One day I'll walk your soil
Một ngày nào đó tôi sẽ đặt chân lên miền đất của các bạn
One day I'll finally know your soul
Một ngày nào đó, cuối cùng tôi sẽ hiểu được tâm hồn của các bạn
One day I'll come to you
Một ngày nào đó tôi sẽ đến cùng các bạn
To say hello...Vietnam
Để nói lời chào... Việt Nam
And Buddha's made of stone watch over me
Và những bức tượng Phật làm bằng đá luôn bảo vệ tôi
My dreams they lead me through the fields of rice
Những giấc mơ của tôi dẫn tôi băng qua những cánh đồng lúa bạt ngàn
In prayer, in the light...I see my kin
Trong lời cầu nguyện, trong ánh sáng... tôi nhận ra nguồn cội của mình
I touch my tree, my roots, my begin
Tôi tìm về gốc rễ của mình, về với cội nguồn, nơi tôi bắt đầu
One day I'll walk your soil
Một ngày nào đó tôi sẽ đặt chân lên miền đất của các bạn
One day I'll finally know my soul
Một ngày nào đó, cuối cùng tôi sẽ biết được tâm hồn mình thuộc nơi đâu
One day I'll come to you
Một ngày nào đó tôi sẽ đến cùng các bạn
To say hello...Vietnam
Để nói lời chào... Việt Nam
One day I'll walk your soil
Một ngày nào đó tôi sẽ đặt chân lên miền đất của các bạn
One day I'll finally know my soul
Một ngày nào đó, cuối cùng tôi sẽ biết được tâm hồn mình thuộc nơi đâu
One day I'll come to you
Một ngày nào đó tôi sẽ đến cùng các bạn
To say hello...Vietnam
Để nói xin chào... Việt Nam
To say xin chào...Vietnam
Để nói xin chào... Việt Nam.