Yêu thích
Xem thêm
Tell me all about this name, that is difficult to say Hãy nói cho tôi nghe tất cả về cái tên này, thật khó để nói thành lời It was given me the day I was born Đó là cái tên được trao cho tôi từ ngày tôi chào đời Want to know about the stories of the empire of old Tôi muốn biết về những câu chuyện của đất nước cổ kính này My eyes say more of me than what you dare to say Đôi mắt của tôi nói nhiều về tôi hơn là những gì bạn dám nói All I know of you is all the sights of war Tất cả tôi biết về các bạn đều là những hình ảnh của chiến tranh A film by Coppola, the helicopter's roar Một bộ phim của ông Coppola, và tiếng gầm của máy bay trực thăng One day I'll touch your soil Một ngày nào đó tôi sẽ đặt chân lên miền đất của các bạn One day I'll finally know your soul Một ngày nào đó, cuối cùng tôi sẽ hiểu được tâm hồn của các bạn One day I'll come to you Một ngày nào đó tôi sẽ đến cùng các bạn To say hello...Vietnam Để nói lời chào... Việt Nam Tell me all about my colour, my hair and my little feet Hãy nói cho tôi nghe tất cả về màu da, mái tóc của tôi và cả đôi chân bé nhỏ này That have carried me every mile of the way Là hành trang tôi luôn mang theo trên những chặng đường đời Want to see your house, your streets. Show me all I do not know Tôi muốn thấy những ngôi nhà, những con phố của các bạn. Hãy cho tôi thấy những gì tôi chưa được biết Wooden sampans, floating markets, light of gold Những con đò nhỏ đơn sơ, những khu chợ nổi, hay những di tích của một thời vàng son All I know of you is the sights of war Tất cả tôi biết về các bạn đều là những hình ảnh của chiến tranh A film by Coppola, the helicopter's roar Một bộ phim của ông Coppola, và tiếng gầm của máy bay trực thăng One day I'll walk your soil Một ngày nào đó tôi sẽ đặt chân lên miền đất của các bạn One day I'll finally know your soul Một ngày nào đó, cuối cùng tôi sẽ hiểu được tâm hồn của các bạn One day I'll come to you Một ngày nào đó tôi sẽ đến cùng các bạn To say hello...Vietnam Để nói lời chào... Việt Nam And Buddha's made of stone watch over me Và những bức tượng Phật làm bằng đá luôn bảo vệ tôi My dreams they lead me through the fields of rice Những giấc mơ của tôi dẫn tôi băng qua những cánh đồng lúa bạt ngàn In prayer, in the light...I see my kin Trong lời cầu nguyện, trong ánh sáng... tôi nhận ra nguồn cội của mình I touch my tree, my roots, my begin Tôi tìm về gốc rễ của mình, về với cội nguồn, nơi tôi bắt đầu One day I'll walk your soil Một ngày nào đó tôi sẽ đặt chân lên miền đất của các bạn One day I'll finally know my soul Một ngày nào đó, cuối cùng tôi sẽ biết được tâm hồn mình thuộc nơi đâu One day I'll come to you Một ngày nào đó tôi sẽ đến cùng các bạn To say hello...Vietnam Để nói lời chào... Việt Nam One day I'll walk your soil Một ngày nào đó tôi sẽ đặt chân lên miền đất của các bạn One day I'll finally know my soul Một ngày nào đó, cuối cùng tôi sẽ biết được tâm hồn mình thuộc nơi đâu One day I'll come to you Một ngày nào đó tôi sẽ đến cùng các bạn To say hello...Vietnam Để nói xin chào... Việt Nam To say xin chào...Vietnam Để nói xin chào... Việt Nam.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Hello Vietnam

Quynh Anh Pham

Quynh Anh Pham

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

From the early age, Quynh Anh participated in numerous music activities in Mons. In September 2000, her father enrolled her in the TV singing competition "Pour la Gloire" (For the Glory) held by Belgium TV channel RTBF, where she won the first prize. Through this competition, she met her new manager, who introduced Quynh Anh to her producer. In 2002 she signed a contract with Rapas Centre, a French-branch of Universal. The producer made possible Quynh Anh's duet "J'espère" with French-hit singer Marc Lavoine in 2005. Quynh Anh then followed Lavoine on a tour to France, Switzerland, and Belgium.

Quynh Anh reached international popularity in 2006 with her French song "Bonjour Vietnam" composed by Lavoine and co-written by Lavoine and Yvan Coriat. Lavoine said he was touched by the innocent charm and the longing of a small girl who never seen her homeland. Later, Quynh Anh worked with her producer Pierre-Alain Simon to release her first album "Bonjour Vietnam". Due to its popularity, "Bonjour Vietnam" was translated into English by Guy Balbaert and was called "Hello Vietnam" (distinguish it from the single "Hello Vietnam" written by Tom T. Hall and recorded by American country music singer Johnnie Wright in 1965). In May 2008, Quynh Anh performed "Hello Vietnam" in Paris by Night 92 show by Thúy Nga Productions.

Xem thêm
Bình luận