If I Let You Go

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát If I Let You Go. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

WESTLIFE

Day after day, time passed away
Ngày qua ngày thời gian cứ trôi qua
And I just can't get you off my mind
Và anh không thể xóa nhòa hình ảnh em trong tâm trí mình
Nobody knows, I hide it inside
Không ai biết được, anh giấu nó trong tim
I keep on searching, but I can't find....
Anh vẫn đang kiếm tìm nhưng anh không thể thấy
The courage to show, to letting you know
Sự can đảm để bày tỏ với em
I've never felt so much love before
Anh chưa bao giờ cảm nhận tình yêu nhiều đến thế
And once again, I'm thinking about
Và một lần nữa anh suy nghĩ
Taking the easy way out
Để tìm lối thoát dễ dàng cho chúng ta
But if I let you go, I will never know
Nhưng nếu anh để em ra đi, anh sẽ không bao giờ biết được
What my life would be, holding you close to me
Cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu giữ chặt em bên anh
Will I ever see, you smiling back at me?
Liệu anh còn được thấy em mỉm cười với anh
Oh yeah
Oh yeah
How will I know
Làm sao anh biết được,
If I let you go ?
Nếu anh để em ra đi
Night after night, I hear myself say
Đêm dài đằng đẵng anh tự nhủ với bản thân
Why can't this feeling just fade away
tại sao không thể xóa bỏ cảm xúc này
There's no one like you, you speak to my heart
Không ai giống như em, em trò chuyện với trái tim anh
It's such a shame, we're worlds apart
Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta ở hai thế giới khác nhau
I'm too shy to ask, I'm too proud to lose
Anh quá nhút nhát để bày tỏ, Anh cũng quá kiêu hãnh để chấp nhận thất bại
But sooner or later, I gotta choose
Nhưng sớm muộn anh cũng phải lựa chọn
And once again, I'm thinking about
Và một lần nữa anh suy nghĩ
Taking the easy way out
Để tìm lối thoát dễ dàng cho chúng ta
But if I let you go, I will never know
Nhưng nếu anh để em ra đi, anh sẽ không bao giờ biết được
What my life would be, holding you close to me
Cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu giữ chặt em bên anh
Will I ever see, you smiling back at me?
Liệu anh còn được thấy em mỉm cười với anh
Oh yeah
Oh yeah
How will I know
Làm sao anh biết được,
If I let you go ?
Nếu anh để em đi
Ooh baby
Ooh baby
Once again I'm thinking about
Và một lần nữa anh suy nghĩ
Taking the easy way out
Để tìm lối thoát dễ dàng cho chúng ta
But if I let you go, I will never know
Nhưng nếu anh để em ra đi, anh sẽ không bao giờ biết được
What my life would be, holding you close to me
Cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu giữ chặt em bên anh
Will I ever see, you smiling back at me?
Liệu anh còn được thấy em mỉm cười với anh
Oh yeah
Oh yeah
How will I know
Làm sao anh biết được,
If I let you go ?
Nếu anh để em ra đi
But if I let you go, I will never know
Nhưng nếu anh để em ra đi, anh sẽ không bao giờ biết được
Oh baby
Oh baby
Will I ever see, you smiling back at me?
Liệu anh còn được thấy em mỉm cười với anh
Oh yeah
Oh yeah
How will I know
Làm sao anh biết được,
If I let you go ?
Nếu anh để em ra đi