Yêu thích
Xem thêm
Heart beats fast Trái tim đập rộn ràng Colors and promises Muôn sắc màu và những lời hứa hẹn How to be brave? Làm sao để em trở nên can đảm? How can I love Làm sao em có thể yêu anh When I'm afraid to fall Khi em lo sợ vấp ngã But watching you stand alone, Nhưng khi nhìn anh đứng đơn độc một mình, All of my doubt Tất cả những ngờ vực của em Suddenly goes away somehow. Không hiểu sao bỗng nhiên tan biến. One step closer Gần thêm một bước nữa thôi I have died every day Em héo úa từng ngày Waiting for you Để đợi chờ anh Darling, don't be afraid Anh yêu ơi, đừng lo sợ nhé I have loved you for a Em đã yêu anh được Thousand years Một ngàn năm rồi I'll love you for a Em sẽ còn yêu anh Thousand more Thêm một ngàn năm nữa Time stands still Thời gian như ngừng trôi Beauty in all she is Cô ấy thật xinh đẹp I will be brave Em sẽ trở nên can đảm I will not let anything Em sẽ không để bất cứ thứ gì Take away Lấy đi What's standing in front of me Những gì đang ở trước mắt em đây Every breath Từng hơi thở Every hour has come to this Từng thì giờ đến giây phút này One step closer Gần thêm một bước nữa thôi I have died every day Em héo úa từng ngày Waiting for you Để đợi chờ anh Darling, don't be afraid Anh yêu ơi, đừng lo sợ nhé I have loved you for a Em đã yêu anh được Thousand years Một ngàn năm rồi I'll love you for a Em sẽ còn yêu anh Thousand more Thêm một ngàn năm nữa And all along I believed Và suốt quãng thời gian đó em đã tin rằng I would find you Em sẽ tìm thấy anh Time has brought Thời gian đã đưa Your heart to me Trái tim anh đến với em I have loved you for a Em đã yêu anh được Thousand years Một ngàn năm rồi I'll love you for a Em sẽ còn yêu anh Thousand more Thêm một ngàn năm nữa One step closer Gần thêm một bước nữa thôi I have died every day Em héo úa từng ngày Waiting for you Để đợi chờ anh Darling don’t be afraid Anh yêu, đừng lo sợ nhé I have loved you for a Em đã yêu anh được Thousand years Một ngàn năm rồi I'll love you for a Em sẽ còn yêu anh Thousand more Thêm một ngàn năm nữa And all along I believed Và suốt quãng thời gian đó em đã tin rằng I would find you Em sẽ tìm thấy anh Time has brought Thời gian đã đưa Your heart to me Trái tim anh đến với em I have loved you for a Em đã yêu anh được Thousand years Một ngàn năm rồi I'll love you for a Em sẽ còn yêu anh Thousand more Thêm một ngàn năm nữa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

A Thousand Years

Christina Perri

Christina Perri

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Christina Judith Perri (born August 19, 1986) is an American singer and songwriter from Bucks County, Pennsylvania. Her debut single "Jar of Hearts" charted after it was featured on the Fox television show So You Think You Can Dance in 2010. The single went on to sell over 3 million copies in the United States and was a hit around the world. In the UK, it reached number three on the charts and spent over three months in the UK Top 40. A few months later, Perri released her first extended play, The Ocean Way Sessions.

After "Jar of Hearts" began to gather a large amount of attention, Perri signed a record deal with Atlantic Records. Her debut album, Lovestrong, was released on May 10, 2011. In 2012, she wrote and recorded "A Thousand Years" for the film The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 (2011) and it appears on the accompanying soundtrack. The song went on to sell over 4 million copies in the United States, being certified 4× platinum. Her second EP, A Very Merry Perri Christmas, was released in October 2012. Her second studio album, Head or Heart, was released on April 1, 2014. Its lead single, "Human", was released on November 18, 2013.

Xem thêm
Bình luận