Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Baby won't you tell me why Em yêu sao em không cho anh biết tại sao There is sadness in your eyes Lại có nỗi buồn trong đôi mắt em I don't wanna say goodbye to you Anh không muốn nói lời ly biệt với em Love is one big illusion Tình yêu là một ảo tưởng to lớn I should try to forget Anh nên cố quên nó đi But there is something left in my head Nhưng vẫn còn điều gì đó đọng lại trong tâm trí anh You're the one who set it up Em là người khơi nguồn tình yêu Now you're the one to make it stop Giờ đây chính em lại là người dập tắt I'm the one who's feeling lost right now Ngay lúc này anh là người đang cảm thấy lạc lối Now you want me to forget Bây giờ em muốn anh quên đi Every little thing you said Từng thứ nhỏ bé em đã nói But there is something left in my head Nhưng vẫn còn điều gì đó đọng lại trong tâm trí anh I won't forget the way Anh sẽ không bao giờ quên được cái cách mà You're kissing Em trao trọn nụ hôn The feeling's so strong Cảm xúc ấy thật mãnh liệt Were lasting for so long Cứ kéo dài mãi không thôi But I'm not the man your heart is missing Nhưng anh không phải là chàng trai mà trái tim em đang nhớ mong That's why you go away I know Vì vậy anh biết tại sao em lại rời xa anh You were never satisfied Em chưa bao giờ thỏa mãn No matter how I tried Dù anh cố gắng thế nào đi nữa Now you wanna say goodbye to me Giờ đây em muốn nói lời chia tay với anh Love is one big illusion Tình yêu là một ảo tưởng to lớn I should try to forget Anh nên cố quên nó đi But there is something left in my head Nhưng vẫn còn điều gì đó đọng lại trong tâm trí anh I won't forget the way you're kissing Anh sẽ không bao giờ quên được cái cách mà em trao trọn nụ hôn The feelings so strong Cảm xúc ấy thật mãnh liệt Were lasting for so long Cứ kéo dài mãi không thôi But I'm not the man your heart is missing Nhưng anh không phải là chàng trai mà trái tim em đang nhớ mong That's why you go away I know Vì vậy anh biết tại sao em lại rời xa anh Sitting here all alone in the middle of nowhere Anh đang ngồi đây trong cô đơn giữa chốn vô định Don't know which way to go Không biết đường nào để đi There ain't so much to say now between us Giờ đã không còn gì nhiều để nói giữa chúng ta There ain't so much for you Không còn gì cho em There ain't so much for me Không còn gì cho anh Anymore Không còn gì nữa I won't forget the way Anh sẽ không bao giờ quên được cái cách mà You're kissing Em trao trọn nụ hôn The feeling's so strong Cảm xúc ấy thật mãnh liệt Were lasting for so long Cứ kéo dài mãi không thôi But I'm not the man your heart is missing Nhưng anh không phải là chàng trai mà trái tim em đang nhớ mong That's why you go away I know Vì vậy anh biết tại sao em lại rời xa anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.