That's why you go away

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát That's why you go away. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Baby won't you tell me why
Em yêu sao em không cho anh biết tại sao
There is sadness in your eyes
Lại có nỗi buồn trong đôi mắt em
I don't wanna say goodbye to you
Anh không muốn nói lời ly biệt với em
Love is one big illusion
Tình yêu là một ảo tưởng to lớn
I should try to forget
Anh nên cố quên nó đi
But there is something left in my head
Nhưng vẫn còn điều gì đó đọng lại trong tâm trí anh
You're the one who set it up
Em là người khơi nguồn tình yêu
Now you're the one to make it stop
Giờ đây chính em lại là người dập tắt
I'm the one who's feeling lost right now
Ngay lúc này anh là người đang cảm thấy lạc lối
Now you want me to forget
Bây giờ em muốn anh quên đi
Every little thing you said
Từng thứ nhỏ bé em đã nói
But there is something left in my head
Nhưng vẫn còn điều gì đó đọng lại trong tâm trí anh
I won't forget the way
Anh sẽ không bao giờ quên được cái cách mà
You're kissing
Em trao trọn nụ hôn
The feeling's so strong
Cảm xúc ấy thật mãnh liệt
Were lasting for so long
Cứ kéo dài mãi không thôi
But I'm not the man your heart is missing
Nhưng anh không phải là chàng trai mà trái tim em đang nhớ mong
That's why you go away I know
Vì vậy anh biết tại sao em lại rời xa anh
You were never satisfied
Em chưa bao giờ thỏa mãn
No matter how I tried
Dù anh cố gắng thế nào đi nữa
Now you wanna say goodbye to me
Giờ đây em muốn nói lời chia tay với anh
Love is one big illusion
Tình yêu là một ảo tưởng to lớn
I should try to forget
Anh nên cố quên nó đi
But there is something left in my head
Nhưng vẫn còn điều gì đó đọng lại trong tâm trí anh
I won't forget the way you're kissing
Anh sẽ không bao giờ quên được cái cách mà em trao trọn nụ hôn
The feelings so strong
Cảm xúc ấy thật mãnh liệt
Were lasting for so long
Cứ kéo dài mãi không thôi
But I'm not the man your heart is missing
Nhưng anh không phải là chàng trai mà trái tim em đang nhớ mong
That's why you go away I know
Vì vậy anh biết tại sao em lại rời xa anh
Sitting here all alone in the middle of nowhere
Anh đang ngồi đây trong cô đơn giữa chốn vô định
Don't know which way to go
Không biết đường nào để đi
There ain't so much to say now between us
Giờ đã không còn gì nhiều để nói giữa chúng ta
There ain't so much for you
Không còn gì cho em
There ain't so much for me
Không còn gì cho anh
Anymore
Không còn gì nữa
I won't forget the way
Anh sẽ không bao giờ quên được cái cách mà
You're kissing
Em trao trọn nụ hôn
The feeling's so strong
Cảm xúc ấy thật mãnh liệt
Were lasting for so long
Cứ kéo dài mãi không thôi
But I'm not the man your heart is missing
Nhưng anh không phải là chàng trai mà trái tim em đang nhớ mong
That's why you go away I know
Vì vậy anh biết tại sao em lại rời xa anh