CHRISTINA PERRI

Singer

Quan tâm

Video mới nhất

Human

Thể loại: Nhạc PopTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Human. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

I can hold my breath
Em có thể nín thở
I can bite my tongue
Em có thể cắn lưỡi
I can stay awake for days
Em có thể thức trắng nhiều ngày
If that's what you want
Nếu đó là điều anh muốn
Be your number one
Là số một trong lòng anh
I can fake a smile
Em có thể giả vờ mỉm cười
I can force a laugh
Em có thể gượng cười
I can dance and play the part
Em có thể khiêu vũ và đóng tròn vai
If that's what you ask
Nếu đó là điều anh yêu cầu
Give you all I am
Trao anh trọn con người em
I can do it
Em có thể làm được
But I'm only human
Nhưng em chỉ là người phàm
And I bleed when I fall down
Và em đổ máu khi em ngã xuống
I'm only human
Em chỉ là người phàm
And I crash and I break down
Em vụn vỡ và em tuyệt vọng
Your words in my head
Những lời nói anh vang trong đầu em,
Knives in my heart
dao găm tim em
You build me up and then I fall apart
Anh vực em dậy và rồi em sa ngã
'Cause I'm only human....
Vì em chỉ là người phàm
I can turn it on
Em có thể khởi động
Be a good machine
Là một cỗ máy tốt
I can hold the weight of worlds
Em có thể chịu được sức nặng cả thế gian
If that's what you need
Nếu đó là điều anh cần
Be your everything
Là tất cả mọi thứ của anh
I can do it
Em có thể làm được
I'll get through it
Em sẽ vượt qua được
But I'm only human
Nhưng em chỉ là người phàm
And I bleed when I fall down
Và em đổ máu khi em ngã xuống
I'm only human
Em chỉ là người phàm
And I crash and I break down
Và em vụn vỡ và em tuyệt vọng
Your words in my head
Những lời nói anh vang trong đầu em,
Knives in my heart
dao găm tim em
You build me up and then I fall apart
Anh vực em dậy và rồi em sa ngã
'Cause I'm only human....
Vì em chỉ là người phàm
I'm only human
Em chỉ là người phàm
Just a little human...
Em chỉ là người phàm
I can take so much
Em chịu đựng
'til I've had enough
Cho để khi em có thể
Cause I'm only human
Nhưng em chỉ là người phàm
And I bleed when I fall down
Và em đổ máu khi em ngã xuống
I'm only human
Em chỉ là người phàm
And I crash and I break down
Và em vụn vỡ và em tuyệt vọng
Your words in my head
Những lời nói anh vang trong đầu em,
Knives in my heart
dao găm tim em
You build me up and then I fall apart
Anh vực em dậy và rồi em sa ngã
Cause I'm only human....
Vì em chỉ là người phàm

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA CHRISTINA PERRI

Christina Judith Perri (born August 19, 1986) is an American singer and songwriter from Bucks County, Pennsylvania. Her debut single "Jar of Hearts" charted after it was featured on the Fox television show So You Think You Can Dance in 2010. The single went on to sell over 3 million copies in the United States and was a hit around the world. In the UK, it reached number three on the charts and spent over three months in the UK Top 40. A few months later, Perri released her first extended play, The Ocean Way Sessions.

After "Jar of Hearts" began to gather a large amount of attention, Perri signed a record deal with Atlantic Records. Her debut album, Lovestrong, was released on May 10, 2011. In 2012, she wrote and recorded "A Thousand Years" for the film The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 (2011) and it appears on the accompanying soundtrack. The song went on to sell over 4 million copies in the United States, being certified 4× platinum. Her second EP, A Very Merry Perri Christmas, was released in October 2012. Her second studio album, Head or Heart, was released on April 1, 2014. Its lead single, "Human", was released on November 18, 2013.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày sinh: 1986-08-19

Nơi sinh: United States