ALAN WALKER

Singer

Quan tâm

Video mới nhất

Tired

Thể loại: Nhạc PopTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Tired. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

I see those tears in your eyes
Anh nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt em
I feel so helpless inside
Lòng anh thấy bất lực biết bao
Oh love, there's no need to hide
Ôi tình yêu à, không cần phải trốn tránh nữa
Just let me love you when your heart is tired
Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi
Cold hands, red eyes
Bàn tay lạnh giá, đôi mắt đỏ ngầu
Packed your bags at midnight
Em đóng gói đồ đạc lúc nửa đêm
They've been there for weeks
Họ đã ở đây được vài tuần
You don't know what goodbye means
Em không biết lời tạm biệt có nghĩa gì
Just roll up a cigarette
Chỉ cần cuộn một điếu thuốc lá
Just forget about this mess
Và quên đi cái mớ lộn xộn này
Been waiting on the sidelines
Chờ đợi bên đường biên
From the sidelines
Từ đường biên
I see those tears in your eyes
Anh nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt em
And I feel so helpless inside
Lòng anh thấy bất lực biết bao
Oh love, there's no need to hide
Ôi tình yêu à, không cần phải trốn tránh nữa
Just let me love you when your heart is tired
Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi
If your ghost pulls you up high
Nếu con ác quỷ trong em trỗi dậy
And it feels like you've lost who you are
Và cảm thấy như em đang đánh mất mình
My love, there's no need to hide
Tình yêu của anh à, không cần phải trốn tránh nữa
Just let me love you when your heart is tired
Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi
Just let me love you
Hãy để anh yêu em
Just let me love you when your heart is tired
Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi
And you whisper, I'm alright
Và em thì thầm là em ổn
But I see through your white lies
Nhưng anh nhìn thấu được những lời nói dối của em
But these walls don't talk
Nhưng những bức tường này không thể nói chuyện
And if they could, they'd say
Và nếu có thể, chúng sẽ nói rằng
Can't hide the secrets
Không thể giấu diếm những bí mật
You can't forget about this mess
Em không thể quên mớ lộn xộn này
I'm waiting on the sidelines
Anh đang chờ đợi bên đường biên
From the sidelines
Từ đường biên
I see those tears in your eyes
Anh nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt em
And I feel so helpless inside
Lòng anh thấy bất lực biết bao
Oh love, there's no need to hide
Ôi tình yêu à, không cần phải trốn tránh nữa
Just let me love you when your heart is tired
Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi
If your ghost pulls you up high
Nếu con ác quỷ trong em trỗi dậy
And it feels like you've lost who you are
Và cảm thấy như em đang đánh mất mình
My love, there's no need to hide
Tình yêu của anh à, không cần phải trốn tránh nữa
Just let me love you when your heart is tired
Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi
Just let me love you
Hãy để anh yêu em
Just let me love you when your heart is tired
Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi
My love, those tears in your eyes
Tình yêu của anh, những giọt nước lệ trong đôi mắt em
My love, so helpless inside
Tình yêu của anh, lòng anh thật bất lực
My love, there's no need to hide
Tình yêu của anh à, không cần phải trốn tránh nữa
Just let me love you when your heart is tired
Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA ALAN WALKER

Alan Walker (born 24 August 1997) is a British-born Norwegian record producer who was born in Northampton, England. He is best known for his EDM single "Faded" and his EDM song released on NCS "Fade".

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày sinh: 1997-08-24

Nơi sinh: United Kingdom