Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
After some time I've finally made up my mind Sau một thời gian đắn đo...tôi đã hiểu She is the girl and I really want to make her mine Em là người con gái tôi hằng ao ước I'm searching everywhere to find her again Tôi tìm kiếm em khắp nơi, chỉ mong được gặp lại em lần nữa , To tell her I love her Để nói rằng tôi yêu em And I'm sorry about the things I've done Và xin em tha thứ những gì đã qua I find her standing in front of the church Tôi thấy em đang đứng trước nhà thờ The only place in town where I didn't search Nơi duy nhất trong thị trấn tôi đã không tìm kiếm She looks so happy in her weddingdress Em trông thật hạnh phúc trong bộ váy cưới But she's crying while she's saying this Nhưng nước mắt khẽ rơi khi em nói... Boy I've missed your kisses all the time Anh ơi...em vẫn nhớ nụ hôn anh trao But this is twentyfive minutes too late Nhưng mà anh đã đến trễ 25 phút rồi Though you travelled so far Dù anh đã đi một quãng đường xa đến đây Boy, I'm sorry you are twentyfive minutes too late Nhưng em thực sự xin lỗi...Anh đã đến trễ 25 phút rồi Against the wind I'm going home again Đi ngược chiều gió, tôi trở về nhà Wishing me back to the time when we were more than friends Mong sao được trở về khoảng thời gian khi chúng tôi yêu nhau But still I see her in front of the church Nhưng tôi thấy em đang đứng trước nhà thờ The only place in town where I didn't search Nơi duy nhất trong thị trấn tôi đã không tìm kiếm She looked so happy in her weddingdress Em trông thật hạnh phúc trong bộ váy cưới But she cried while she was saying this Nhưng nước mắt khẽ rơi khi em nói... Boy I've missed your kisses all the time Anh ơi...em vẫn nhớ nụ hôn anh trao But this is twentyfive minutes too late Nhưng mà anh đã đến trễ 25 phút rồi Though you travelled so far Dù anh đã đi một quãng đường xa đến đây Boy, I'm sorry you are twentyfive minutes too late Nhưng em thực sự xin lỗi...Anh đã đến trễ 25 phút rồi Out in the streets Trên những con phố, Place where hungry hearts have nothing to eat Nơi con tim khao khát chẳng tìm thấy nguồn sống Inside my head still I can hear words she said Trong đầu tôi, vẫn văng vẳng những lời em nói... Boy I've missed your kisses all the time Anh ơi...em vẫn nhớ nụ hôn anh trao But this is twentyfive minutes too late Nhưng mà anh đã đến trễ 25 phút rồi Though you travelled so far Dù anh đã đi một quãng đường xa đến đây Boy, I'm sorry you are twentyfive minutes too late Nhưng em thực sự xin lỗi...Anh đã đến trễ 25 phút rồi Boy I've missed your kisses all the time Anh ơi...em vẫn nhớ nụ hôn anh trao But this is twentyfive minutes too late Nhưng mà anh đã đến trễ 25 phút rồi It's too late Đã quá trễ rồi Though you travelled so far Dù anh đã đi một quãng đường xa đến đây Boy, I'm sorry you are twentyfive minutes too late Nhưng em thực sự xin lỗi...Anh đã đến trễ 25 phút rồi I can still hear her say Vẫn văng vẳng trong tôi những lời nói ấy...

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.